To cite this article:
Sliverskyi, B. (2017). Pedagogy of the future. Osvitolohiya, 6, 8-19. doi: 10.28925/2226-3012.2017.6.819

To link to this article:
https://doi.org/10.28925/2226-3012.2017.6.819

Sliverskyi Bohuslav,
ORCID iD 0000-0003-0263-8211

Professor, Honoris Causa Doctor, Chairman of the Committee of Pedagogical Sciences of Poland, The Maria Grzegorzewska Pedagogical University, University of Lodz, 21/23 Mateiky Str., 90-237 Lodz, The Republic of Poland,  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

PEDAGOGY OF THE FUTURE 

A view of pedagogy, at least in several possible contexts, is undoubtedly related to the sense of some states and the experience of those who are active creators of this discipline, the researchers or clients. The author suggests considering three aspects of the functioning of pedagogy in the academic field, the first two of which, lead to its relative «disability», destruction or anomaly with some negative consequences of the process. The similarity of the conditions of scientific work and the academic views of educators does not provide automatic cooperation in the last of the proposed dimensions of pedagogy - the pedagogy of hope or hope associated with pedagogy.

If we do not consider science as a professional, social, cultural and historical mission, with giving politicians and business representatives all the power to make decisions, we will cut the branches of the tree of generations, instead of promoting our achievements. The time has come to get up from knees, to create a new identity with usefulness for both scientific pedagogy and practice. It is possible that we should even change the language of communication with the outside world, preserving it in its structures and studying its tightness, highly specialized diversity.For example, if we want to write about social phenomena, we should present the widest possible approach to the topic: philosophy, anthropology, psychology – everything that can affect this issue. We are not able to carry out certain research in one or another field without careful study of the existing literature. Despite the fact that there are blurring boundaries in the field of humanities and social sciences as a result of interdisciplinary research, however, none of the positivist period selected scientific disciplines renounce its own identity. On the contrary, it tries to show a special contribution by metaphorizing the world of education.

Key words: hopeless pedagogy;  pedagogy of the future;  fundamentalism.

References

Śliwerski, B. (2011). Klinika akademickiej pedagogiki. Kraków, Polska: Oficyna Wydawnicza «Impuls» (pol).

Zob Z., Bauman. (2001). Wspólnota. W poszukiwaniu bezpieczeństwa w niepewnym świecie, przeł. Janusz Margański. Kraków, Polska: Wydawnictwo Literackie (pol).

Bauman, Z. (2000). Ponowoczesność jako źródło cierpień. Warszawa, Polska: Wydawnictwo Sic (pol).

Tischner, J. (1990). Filozofia dramatu. Wprowadzenie. Paris, France: Ėditions du Dialogue. Société d’Ėditions Internationales (pol).

Interdyscyplinarnie i interdyscyplinarności. (2012). Między ideą a praktyką. Adam Chmielewski, Maria Dudzikowa, Adam Grobler (red.). Kraków, Polska: Oficyna Wydawnicza «Impuls» (pol).

Interdyscyplinarność i transdyscyplinarność pedagogiki – wymiar teoretyczny i praktyczny. (2011). Rafał Włodarczyk i Wiktor Żłobicki (red.). Kraków, Polska: Oficyna Wydawnicza «Impuls» (pol).

Nisbett, R. E. (2009). Geografia myślenia, przeł. Ewa Wojtych. Sopot, Polska: Smak Słowa (pol).

Tischner, J. (2003). O człowieku. Wybór pism filozoficznych. Wybrał i opracował Aleksander Bobko, Wrocław-Warszawa-Kraków, Polska: Zakład Narodowy Imienia Ossolińskich – Wydawnictwo (pol).

Chmaj, L. (1963). Prądy i kierunki w pedagogice XX wieku. Warszawa, Polska: PZWS (pol).

Kotłowski, K. (1976). Pedagogika filozoficzna na UŁ w 30-leciu PRL. Acta Universitatis Lodziensis, Seria I, zeszyt 14 (pol).

Muszyński, H. (1970). Wstęp do metodologii pedagogiki. Warszawa, Polska: PWN (pol).

Konarzewski, K. (1982). Podstawy teorii oddziaływań wychowawczych. Warszawa, Polska: PWN (pol).

Gajdamowicz, H. (1991). Teoria wychowania i nauczania Kazimierza Sośnickiego w świetle założeń pedagogiki filozoficznej. Acta Universitatis Lodziensis. Łódź, Polska: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego (pol).

Surmaczyński, M. (2002). Warsztaty metodologiczne doktorantów socjologii, (Podręcznik). Wrocław, Polska: Oficyna Wydawnicza ARBORETUM (pol).

Mizińska, J. (2012). «Człowiek to człowiek». Esej o kulturowych i światopoglądowych przesłankach problemu interdyscyplinarności [w:] Interdyscyplinarnie o interdyscyplinarności. Między ideą a praktyką. A. Chmielewski, M. Dudzikowa, A. Groble (red.). Kraków, Polska: Oficyna Wydawnicza «Impuls» (pol).

Wróbel, S. (2006). Wstęp: Uniwersytet w opałach. S. Wróbel (red.). «Studia Pedagogiczno-Artystyczne», t. 6. Kalisz-Poznań, Polska: Wydział Pedagogiczno-Artystyczny UAM w Poznaniu (pol).

Machnikowski, R. M. (2002). Spór o relatywizm w XX-wiecznej socjologii wiedzy naukowej. Łódź, Polska: Wydawnictwo UŁ (pol).

Lewowicki, T. (2007). O tożsamości, kondycji i powinnościach pedagogiki. Radom, Polska: Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB (pol).

Pelcová, N. (2001). Vzorce lidství. Filosofie o člověku a výchově. ISV nakladatelství. Praha, Česko (cz).

Pobłocki, K. (2013). Prawo do odpowiedzialności [w:] Markus Miessen, Koszmar partycypacji. Kraków, Polska: Fundacja Nowej Kultury Bęc Zmiana (pol).

Śliwerski, B. (2000). Edukacja steinerowska na cenzurowanym? Wszystko dla Szkoły, 5; tenże, Etyczne problemy unikania lub deprecjonowania zaangażowania eksperckiego naukowców w środowisku oświatowym, Kwartalnik Pedagogiczny, 1–2 (pol). 

Chodzi o niewidzialne (2008). Z Jerzym Mierzejewskim rozmawiał Maciej Mazurek, Tygodnik Powszechny, 3, 38 (pol).

Tischner, J. (2000). Miłość nas rozumie. Rok liturgiczny z księdzem Tischnerem, Wybór i opracowanie Wojciech Bonowicz. Kraków, Polska: Wydawnictwo ZNAK (pol).

Nusbaum-Hilarowicz, J. (1910). Uczeni i uczniowie. Lwów, Ukraina: Nakładem Księgarni H. Altenberga (pol).

Tischner, J. (1992). Świat ludzkiej nadziei. Wybór szkiców filozoficznych 1966-1975. Kraków, Polska: Wydawnictwo ZNAK (pol).

Beck, U. (2012). Społeczeństwo światowego ryzyka. W poszukiwaniu utraconego bezpieczeństwa. Warszawa, Polska: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR (pol).

Kapuściński, R. (2013). To nie jest zawód dla cyników. Warszawa, Polska: Biblioteka Gazety Wyborczej. Literatura Faktu PWN (pol).

 
Full Text: PDF (pol.)