To cite this article:
Bartosiak, L. (2017). Father in process of care for children in rural families: health care. Osvitolohiya, 6, 97-102, doi:
10.28925/2226-3012.2017.6.97102

To link to this article:
https://doi.org/
10.28925/2226-3012.2017.6.97102

Bartosiak Lukash,
ORCID iD 0000-0002-2980-7380

Dr., graduated from the Faculty of Pedagogic, University of Warsaw, Krakow suburbs 26/28, 00-927 Warsaw, The Republic of Poland

 FATHER IN PROCESS OF CARE FOR CHILDREN IN RURAL FAMILIES: HEALTH CARE

The article constitutes a part of research project entitled «Paternal attitudes in the rural environment». The research presented in this article, based on qualitative methodology, was conducted in nineteen randomly chosen villages of Plock district. 37 respondents participated in it. The purpose was to determine paternal attitudes in a rural environment. The research does not meet the characteristics of representativeness. The collected research material deepens the scientific knowledge of the essence of a given phenomenon rather than its social scope.  The data obtained during the analysis were compiled for a number of concepts that scientifically explain the correctness of the behavior and functioning of a man as a father and his attitudes. The social-scientific personality theory of J. Rotter, U. Bronfenbrenner's human ecology theory, the socio-cognitive theory of A. Bandury and the most important theoretical reference to the problem – «Cognitive concept of attitudes» by D. Crech, R.S. Crutchfield, E.L. Ballachey were taken into consideration. The study covered many issues. According to methodological assumptions, the selection of the sample was deliberately - random. This article is devoted to a small fragment about the father in the childcare process. In accordance with the accepted assumptions, childcare is one of the components of the father’s role in the process of parenting. The actions that are linked to organizing the everyday life conditions may be classified as criteria that allow to determine the participation of fathers in childcare processes. The qualitative analysis of collected research material, which is preceded by a theoretical introduction, demonstrates current knowledge on performing first childcare actions, the father’s contribution to the child’s healthcare, preparing meals, and other.    

Key words: care;  child;  family;  father;  upbringing.

  

References

Braun-Gałkowska, M. (2008). Psychologia domowa. Lublin, Polska: Wydawnictwo KUL (pol).

Cordes, P. J. (2005). Zagubione ojcostwo. Pelplin, Polska: Biblioteka «Pastorales» – «Bernardinum» (pol).

Fijałkowski, W. (1996). Ojcostwo na nowo odkryte. Pelplin, Polska: Wydawnictwo Diecezjalne (pol).

Gładowa, A. (1999). Klasyczne i współczesne koncepcje osobowości. Kraków, Polska:  Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego (pol).

Jaworowska, A. (1986). Specyfika roli ojca. Różnice między matką a ojcem w zakresie funkcjonowania w rolach rodzicielskich (przegląd badań). Psychologia Wychowawcza, 1 (pol).

Kornas-Biela, D. (2001). Oblicza ojcostwa. Lublin, Polska: Wydawnictwo KUL (pol).

Kwak, A. (2008). Rodzicielstwo między domem, prawem, służbami społecznymi. Warszawa, Polska: Akademia Pedagogiki Specjalnej (pol).

Mierzwiński, B. (1999). Mężczyzna istota nieznana. Warszawa, Polska: Wydawnictwo «Adam» (pol).

Mądrzycki, T. (1977). Psychologiczne prawidłowości kształtowania się postaw. Warszawa, Polska: Wydawnictwa szkolne i Pedagogiczne (pol).

Pospiszyl, K. (1980). Ojciec a rozwój dziecka. Warszawa, Polska: Wiedza Powszechna (pol).

Sikorska, M. (2009). Nowa matka – nowy ojciec – nowe dziecko. O nowym układzie sił w polskich rodzinach. Warszawa, Polska: Wydawnictwa Akademickie i profesjonalne (pol).

Sitarczyk, M. (2002). Międzypokoleniowa transmisja postaw wychowawczych ojców. Lublin, Polska: Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej (pol).

Smith, M. (2002). Między ojcem a synem. Kraków, Polska: WAM (pol). 

Sosnowski, T. (2011). Ojciec we współczesnej rodzinie. Kontekst pedagogiczny. Warszawa, Polska:  Wydawnictwo Akademickie Żak (pol).

Witczak, J. (1987). Ojcostwo bez tajemnic. Warszawa, Polska: Instytut Wydawniczy Związków zawodowych (pol).

Wolicki, M. (1982). Wpływ kontaktu psychicznego z ojcem na uczenie się przez dziecko ról rodzicielskich. Problemy Rodziny, 4 (pol).

Śledzianowski, J. (2000). Ach! Ten tata. Kielce, Polska: Wydawnictwo «Korad» (pol).

 

 Full Text: PDF (pol.)