To cite this article:
Shafranska, A. (2017). The transformation of the political system in Poland after the breakthrough in 1989. Osvitolohiya, 6, 103-109, doi: 
10.28925/2226-3012.2017.6.103109


To link to this article:
https://doi.org/10.28925/2226-3012.2017.6.103109


Shafranska Anna, 
ORCID iD 0000-0002-1504-5602

Doctor habilitatus, Associate Professor, Faculty of Ethnology and Educational Studies, University of Silesia in Katowice, st. Bielska, 62, 43-400 Cieszyn, The Republic of Poland, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

THE TRANSFORMATION OF THE POLITICAL SYSTEM IN POLAND AFTER THE BREAKTHROUGH IN 1989

The transformation of the political system in Poland after the breakthrough in 1989 was expected to change the Polish school. As an effect of the reforms carried out in the late 1980s, the existing hierarchical order, with strongly centralized power and the well-developed system of control and supervision was replaced by the democratic order. It was expected that the results of those transformations would be seen in all spheres of life, including education. Therefore, the changes were meant to affect the existing professional model of teachers, which could  contribute to the implementation of many wide changes in their professional sphere. However, not all transformations turned out to be well-aimed and they brought about a lot of new, often worrying, phenomena. The situation of teachers in Poland is largely determined by political activities. Although the political system has changed, the introduced reforms are mostly of political nature.

The findings of the research show that a number of facts are regarded as a prerequisite for successful reform in the developed models of change and modernization. However, due to complexity of reforming changes in education, they rarely succeed. Should education be allowed to be spontaneously changed? Should the process of educational change be given to politicians for them to be able to carry out their own experimental educational vision? Of course not. There should be an optimal model to implement change and innovation, being looked for. The only thing is certain: the success of any reform is in the hands of teachers. As long as politicians do not understand that, they will try to implement reforms designed in their offices. Such kind of changes fail, which is shown by the analysis of the ongoing reforms implemented in Poland. Assessing the effects of changes in education, no one looks at those who actually followed them, carrying out the unwanted, unprepared reforms.

Key words: change of education;  teacher;  transformation of the political system.

References

Biblioteczka reformy. (1999, Sierpień). Ministerstwo Edukacji Narodowej o ocenianiu. Warszawa, Polska (pol).

Biblioteczka reformy. (2000, Luty). Ministerstwo Edukacji Narodowej o reformie po dwóch latach. Warszawa, Polska (pol).

Biblioteczka reformy. (1999, Kwiecień). Ministerstwo Edukacji Narodowej o reformie programowej kształcenie zintegrowane. Warszawa, Polska (pol).

Biblioteczka reformy. (1998). Ministerstwo Edukacji Narodowej o reformie. Warszawa, Polska (pol).

Biblioteczka reformy. (2000). Ministerstwo Edukacji Narodowej o systemie finansowania oświaty. Warszawa, Polska (pol).

Dz. U. nr 95, poz. 425 1991 rok  i z 1992 roku nr 26, poz. 113 (pol).

Dz. U. nr 95, poz. 425. Ustawę z dnia 7 września 1991 roku (pol).

Dz. U. Z 1999: 14/129 (pol).

Dz. U. Z 1999: 14/129, Załącznik nr 1. (pol).

Gajdzica, A. (2006). Reforma oświaty a praktyka edukacji wczesnoszkolnej. Katowice, Polska: Wydawnictwo Uniwrstetu Śląskiego (pol).

Gajdzica, A. (2006). Zmiana społeczna i opór wobec zmian w badaniach relacji w środowiskach wielokulturowych. In: T. Lewowicki (red.), Teorie i modele badań międzykulturowych. Warszawa-Cieszyn, Polska: Uniwersytet Śląski, Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie (pol).

Gajdzica, A. (2013). Portret zbiorowy nauczycieli aktywnych – między zaangażowaniem a oporem wobec zmian. Toruń – Cieszyn, Polska: Wydawnictwo Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego, Wydawnictwo Adam Marszałek (pol).

Komorowski, T. (2001). Prawo oświatowe w praktyce, eMPi2, Poznań, Polska (pol).

Levitas, T., & Herczyński, J. Decentralizacja w Polsce w latach 1990–1999: tworzenie systemu. Dostęp: file:///C:/Users/Admin/AppData/Local/ Temp/decentralizacja.pdf. Polska (pol).

Potulicka, E. (2001). Paradygmat zmiany edukacyjnej Michaela Fullana [w:] E. Potulicka (red.): Szkice z teorii i praktyki zmiany oświatowej. ERUDITUS. Poznań, Polska (pol).

Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego Dz. U. Z 1999:12/96 (pol).

Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego Dz. U. Z 1999:12/96. Art. 2.2. (pol).

Reforma Systemu Edukacji. Projekt (1998, Maj). Ministerstwo Edukacji Narodowej (pol).

Rozporządzenie MEN w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych: Dz. U. 1999, nr 14, poz. 128 (pol).

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 19 kwietnia 1999 roku. art. 9 ustęp 2 ustawy z dnia 17 maja 1990 roku (pol).

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 grudnia 1999 roku wraz z Załącznikiem (pol).

Swaniewicz, P., & Łukomska, J. Finansowanie przedszkoli z różnych źródeł. Dostęp: file:///C:/Users/Admin/AppData/Local/Temp/Pawel_Swianiewicz_ przedszkola.pdf (pol).

Ujednolicona Ustawa o Systemie Oświaty po zmianach z 21 stycznia i 18 lutego 2000 r. EMPi2. Poznań, Polska (pol).
Tworzenie szkół ponadgimnazjalnych, na zasadach określonych w Ustawie, miało się rozpocząć z dniem 1 września 2002 roku (pol).

 
Full Text: PDF (pol.)