To cite this article:
Khojnacjka-Synashko, B. (2017). Getting to know the other during school intercultural exchanges - experiences of young people from polish-czech borderland in Cieszyn Silesia. Osvitolohiya, 6, 115-123, doi: 10.28925/2226-3012.2017.6.115123

To link to this article:
https://doi.org/10.28925/2226-3012.2017.6.115123


Khojnacjka-Synashko Barbara,
ORCID iD 0000-0001-5591-3331

Dr., Associate Professor, Department of Social Pedagogy and Intercultural Education, Faculty of Ethnology and Educational Studies, University of Silesia in Katowice, 62 Bielska Str., 43-400 Cieszyn, The Republic of Poland,  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

GETTING TO KNOW THE OTHER DURING SCHOOL INTERCULTURAL EXCHANGES - EXPERIENCES OF YOUNG PEOPLE FROM POLISH-CZECH BORDERLAND IN CIESZYN SILESIA 

Living in a multicultural environment helps a person to take advantage of their potential. Different situations require adaptation and demand constant learning. The incentives to learn can also be social problems, which arise from the lack of understanding of differences and tendency to the emancipation of minority groups who want to maintain their own identity.

Education, which provides opportunities for contact with other cultures, helps to identify these problems. It is about intentional intercultural educational situations, is meeting others, learning through experience - in the form of a visit, the participation of students in youth exchanges. The text indicates the essence of intercultural youth meetings - deepening knowledge of ourselves and our culture, making contact with others, interacting and discovering diversity, and dealing with differences. The research was presented concerning the attitude of young people to participate in school intercultural exchanges and their opinions on the benefits that they have brought / can bring to such meetings.  The study was carried out in the school year 2014/2015 among young people from the Polish-Czech border area in Cieszyn Silesia.

Key words: intercultural exchanges;  Other;  Polish-Czech border region;  school partnership;  young people.

 

References

Chojnacka-Synaszko, B. (2014). Płaszczyzny żucia codziennego młodych ludzi jako możliwe obszary realizacji wielo- i międzykulturowej.w: T. Lewowicki, B. Chojnacka-Synaszko, G. Piechaczek-Ogierman (red.): Edukacja dzieci i młodzieży w środowiskach zróżnicowanych kulturowo. Cieszyn-Warszawa-Toruń, Polska: WEiNoE UŚ, WSP ZNP, Wydawnictwo A. Marszałek (pol).

Chojnacka-Synaszko, B. Język jako kulturowy element tożsamości i narzędzie w sferze kontaktów z Innym spostrzegane przez młodzież z polsko-czeskiego pogranicza na Śląsku Cieszyńskim. W: Lewowicki T., Chojnacka-Synaszko B., Kwadrans Ł, Suchodolska J.: Sfery życia duchowego dzieci i młodzieży – studium z pogranicza polsko-czeskiego. T. 3. Spostrzeganie wyznaczników tożsamości i postawy wobec Innych. (w druku) (pol).

Korporowicz, L. (1997). Wielokulturowość  a międzykulturowość: o rekcji o interakcji.W: M. Kempny, A. Kapciak, S. Łodziński (red.): U progu wielokulturowości. Nowe oblicza społeczeństwa polskiego. Warszawa, Polska: Oficyna Naukowa (pol).

Lewowicki, T. (1997). Problemy pedagogiki szkolnej – przemiany instytucji i jej funkcji.W: L. Turos (red.): Pedagogika ogólna i subdyscypliny. Cz. I. Siedlce, Wydawnictwa Uczelniane Wyższej Szkoły Rolniczo-Pedagogicznej (pol).

Lewowicki, T. (2013). Edukacja wobec odwiecznych i współczesnych problemów świata – konteksty i wyzwania edukacji międzykulturowej. Edukacja Międzykulturowa, 2 (pol).

Mieszalski, S. (2014). Środowisko kulturowe w edukacji wielokulturowej i w rozwoju jednostki.W: T. Lewowicki, W. Ogniewjuk, E. Grodzka-Mazur, S. Sysojewa (red.): Wielokulturowość i edukacja. WSP ZNP, WEiNoE, Uniwersytet im. B. Grinczenki, Warszawa-Cieszyn-Kojów, Polska (pol).

Neuner, G. (2014). Edukacja międzykulturowa i jej wymiary.W: F. Brotto, J. Huber, K. Karwacka-Vögele, G, Neuner, R. Ruffino, R. Teutsch (red.): Kompetencje międzykulturowe dla wszystkich. Przygotowanie do życia w różnorodnym świecie. Warszawa, Polska. Rada Europy, Ośrodek Rozwoju Edukacji (pol).

Nikitorowicz, J. (2005). Kreowanie tożsamości dziecka. Gdańsk, Polska: GWP (pol).

Przetacznik-Gierowska, M., & Tyszkowa, M. (1996). Psychologia rozwoju człowieka. Warszawa, Polska: Wydawnictwo Naukowe PWN (pol).

Rada Europy (2003, Listopad 10–12). Intercultural education: managing diversity, strengthening democracy. Stała Konferencja Europejskich Ministrów Edukacji, Ateny (pol).

Rada Europy (2004, Grudzień 9–10): Deklaracja Wrocławska w 50 rocznice europejskiej współpracy kulturalnej uchwalona podczas konferencji otwierającej obchody 50 rocznicy przyjęcia Europejskiej Konwencji Kulturalnej. Wrocław, Polska (pol).

Rada Europy (2005, Listopad 27–28). Konferencja zamykająca obchody 50 rocznicy Europejskiej Konwencji Kulturalnej (Faro): Deklaracja z Faro w sprawie strategii Rady Europy dotyczącej rozwoju dialogu międzykulturowego (pol).

Ruffino, R. (2014). Edukacja międzykulturowa i wymiany uczniowskie. W: F. Brotto, J. Huber, K. Karwacka-Vögele, G, Neuner, R. Ruffino, R. Teutsch (red.): Kompetencje międzykulturowe dla wszystkich. Przygotowanie do życia w różnorodnym świecie. Warszawa, Polska. Rada Europy, Ośrodek Rozwoju Edukacji (pol).

Taylor, M. (2000). «Każdy inny – Wszyscy równ» – rzecz o edukacji międzykulturowej. W: R. Leppert (red.): E edukacja w świecie współczesnym. Kraków, Polska: Oficyna Wydawnicza «Impuls» (pol).

 
Full Text: PDF (pol.)