To cite this article:
Piekhachek-Oherman, H. (2017). Grandparents and grandchildren in the intergenerational transmission of knowledge, patterns and values. Osvitolohiya, 6, 123-128, doi: 10.28925/2226-3012.2017.6.123128

To link to this article:
https://doi.org/10.28925/2226-3012.2017.6.123128


Piekhachek-Oherman Habriela, 
ORCID iD 0000-0003-4425-7732

Dr., Associate Professor, Faculty of Ethnology and Educational Studies, University of Silesia in Katowice, 62 Bielska Str., 43-400 Cieszyn, The Republic of Poland,  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 GRANDPARENTS AND GRANDCHILDREN IN THE INTERGENERATIONAL TRANSMISSION OF KNOWLEDGE, PATTERNS AND VALUES

According to Mead’s concept, the vision of the world based on the authority of the older generation and patterns provided by grandparents is not valid any longer. At the same time, the elements of post-figurativeness and pre-figurativeness co-occur in the cross-generation cultural transmission. By being born and educated in the environment of older family members, a child acquires knowledge and gets acquainted with the values considered as traditional in the community. On the other hand, seniors’ learning new technology from the young enables being together of grandparents and grandchildren. This enhances talk, transmission of values and experiences as well as getting both generations emotionally and mentally closer.

The article deals with the study the findings of which show that the old bring religious, historical and moral values for family life. In this respect, seniority is an important human potential, indispensable in the upbringing of the younger generation. A large part of grandparents' behavior patterns is a reference to the behavior of grandchildren, determining their belonging to a particular group or community.

On the other hand, the emergence of new realities of life, the development of new models of lifestyle does not clearly indicate the devaluation of the authority of grandparents.In the research group, grandchildren use the experience, skills and knowledge of the older generation. Moreover, the phenomenon of post-visualization can be found when grandchildren become parents. In turn, training older people by the younger ones  mainly occurs regarding practical skills related to using computers, tablets, cameras, smartphones etc. The phenomenon possesses an indispensable educational sense. It enables grandchildren to have time with her grandparents - communicating, transferring values and experience.

Key words: intergeneration transmission;  post-figurative experience;  pre-figurative culture.

 

References

Blecharz, J., & Siekańska, M. (2012). Psychologiczne aspekty starzenia się i starości. W: A. Marchewka, Z. Dąbrowski, A. J. Żołądź (red.): Fizjologia starzenia się. Profilaktyka i rehabilitacja. Warszawa, Polska: PWN (pol).

Błachnio, A. (2012). Starość non profit. Wolontariat na Uniwersytetach Trzeciego Wieku  w Polsce i na świecie, Bydgoszcz, Polska: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego (pol).

Bois, J. P. (1996). Od Montaigne’a do pierwszych emerytur. Warszawa, Polska: Oficyna Wydawnicza Volumen, Wydawnictwo Marabut (pol).

Hrapkiewicz, H. (2005). Potrzeby osób w wieku starszym i próba ich realizacji. W: A. Fabiś (red.): Seniorzy w rodzinie, instytucji i społeczeństwie. Sosnowiec, Polska:  Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu (pol). 

Kołodziej, W. (2006). Stereotypy dotyczące starzenia się i ludzi w podeszłym wieku. W: S. Steuden, M. Marczuk (red.): Starzenie się a satysfakcja z życia. Lublin, Polska:   Wydawnictwo KUL (pol).

Lewowicki, T. (1993). Aksjologia i cele edukacji.Ruch Pedagogiczny, 3–4 (pol).

Lewowicki, T. (2007). O tożsamości, kondycji i powinnościach pedagogiki. Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Warszawa-Radom, Polska (pol).

Mead, M. (1978). Kultura i tożsamość. Studium dystansu międzypokoleniowego. Warszawa, Polska: PWN (pol).
Orzechowska, G. (1999). Aktualne problemy gerontologii społecznej. Olsztyn, Polska: Wyższa Szkoła Pedagogiczna  (pol).

Szatur-Jaworska, B. (2000). Ludzie starzy i starość w polityce społecznej. Warszawa, Polska: ASPRA-JR  (pol).
Trafiałek, E. (2006). Starzenie się i starość. Wybór tekstów z gerontologii społecznej. Kielce, Polska: Wszechnica Świętokrzyska (pol). 


Full Text: PDF (pol.)