To cite this article:
Khruzd-Matushchyk, A. (2017). Professional preparation and training of teachers – selected issues. Osvitolohiya, 6, 149-155, doi: 10.28925/2226-3012.2017.6.149155

To link to this article:
https://doi.org/10.28925/2226-3012.2017.6.149155


Khruzd-Matushchyk Alisa,
ORCID iD 0000-0001-7731-7979

MA, assistant, Faculty of Ethnology and Educational Studies in Cieszyn, University of Silesia in Katowice, 62 Bielska Str., 43-400 Cieszyn, The Republic of Poland, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

PROFESSIONAL PREPARATION AND TRAINING OF TEACHERS – SELECTED ISSUES 

The subject of teachers’ professional training and improvement requires particular care and attention, it provides inspiration to think over the current potentialities of teachers’ professional development and preparing them for work. Becoming a good educator requires time, which is not the most important factor of professional development. During university studies and over the consecutive years of their professional work, teachers collect experiences. However, their workshop should not be constructed only on the basis of experience. Professional teacher training is the field owing to which teachers supplement their knowledge and acquire new skills, indispensable in the dynamic and demanding work of an educator.

What is undertaken in this study are the issues of functioning in the teacher’s profession – from educating university students to the challenges of professional work. The article consists of several parts. The first is dedicated to the educating of teachers, the next to the significance of teaching internships in the process of preparing for professional work. The third part comprises the characterization of some selected fields of teacher training and different possibilities of developing professional and personal competences are indicated here. The study is completed with a recapitulation.  

Key words: educationteacherteaching; professional training.

 

References

Chodkowski, Z. (2012). Funkcjonowanie zawodowe słuchaczy studiów podyplomowych. Rzeszów, Polska: Wyd. URZ (pol).

Cyrańska, E. (2012). Konteksty przygotowania i organizowania praktyk pedagogicznych. W: E. Cyrańska, D. Urbaniak-Zając, J. Piekarski (red.): Studenckie praktyki pedagogiczne w szkole. Łódź, Polska: Wyd. UŁ (pol).

Denek, K. (2000). Kształcenie nauczyciela w kontekście reformy systemu edukacji. W: R. Parzęcki, R. Cierzniewska (red.): Doświadczenie i projekcja przyszłości w treściach pedagogicznego kształcenia nauczycieli. Bydgoszcz-Kraków, Polska: Akademia Bydgoska im. Kazimierza Wielkiego, Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauczycielskich Akademii Pedagogicznej im. KEN w Krakowie (pol).

Dybek, H. (2000). Doradztwo metodyczne i doskonalenie zawodowe nauczycieli. Kraków, Polska: Oficyna Wydawnicza «Impuls» (pol).

Grzymkowska, A. (2014). Coaching w pracy z zespołami nauczycielskimi. ORE. Pobrano z: http://www.ore.edu.pl/strona-ore/index.php?option=com_phocadownload&view= category&download=1518:coaching-w-pracy-z-zespoami-nauczycielskimi&id=84:praca-zespoowa-w-szkole&Itemid=1661 (pol).

Hruzd, A., & Minczanowska, A. (2012). Kształtowanie kompetencji i umiejętności pedagogicznych przyszłych nauczycieli w trakcie praktyk pedagogicznych – analiza wybranych zagadnień. W: E. Cyrańska, D. Urbaniak-Zając, J. Piekarski (red.): Studenckie praktyki pedagogiczne w szkole. Łódź, Polska.
Wyd. UŁ. www-1: http://www.szkolenia.dla.nauczycieli.net/e-nauczanie/ (5.05.2017). www-2: http://inspired.pl/coaching/ (5.05.2017) (pol).

Kiszczak, M. T. (1990). Samokształcenie a rozwój zawodowy nauczycieli. Warszawa, Polska: PWN (pol).

Kosiba, G. (2012). Doskonalenie zawodowe nauczycieli – kategorie, kompetencje, praktyka. Forum Oświatowe, 2(47). Pobrano z: http://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/17/30 (5.05.2017) (pol).

Lewowicki, T. (1994). Przemiany oświaty: Szkice o ideach i praktyce edukacyjnej. Warszawa, Polska: Wydawnictwo Akademickie «Żak» (pol).

Łach, T. (1999). Rola praktyk studenckich w przygotowaniu nauczycieli do zawodu. W: K. Duraj-Nowakowa (red.): Nauczyciele akademiccy w procesie kształtowania pedagogów. Kraków-Łowicz, Polska: Oficyna Wydawnicza «Impuls» (pol).

Moroz, H. (2005). Przygotowanie zawodowe nauczyciela. W: H. Moroz (red.): Rozwój zawodowy nauczyciela. Kraków, Polska: Oficyna Wydawnicza «Impuls» (pol).

Parzęcki, R. (1998). Kwalifikacje i kompetencje zawodowe nauczycieli. W: R. Parzęcki (red.): Współczesne przemiany kształcenia i doskonalenia pedagogicznego nauczycieli. Bydgoszcz, Polska: Wyd. Uczelniane WSP w Bydgoszczy (pol).

Perry, R. (2000). Teoria i praktyka. Proces stawania się nauczycielem. Warszawa, Polska: WSiP S.A. (pol).

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191) (10.03.2014) (pol).

 
Full Text: PDF (pol.)