To cite this article:
Kaminska, M. (2017). Learning as an educational priority? Osvitolohiya, 6, 38-43, doi: 
10.28925/2226-3012.2017.6.3843

To link to this article:
https://doi.org/
10.28925/2226-3012.2017.6.3843

Kaminska Malgozhata, 
ORCID iD 0000-0002-1643-3949

PhD, Pawel Wlodkowic University College in Płock, 12 Kilinskoho Str., 09-402 Płock, The Republic of Poland, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

LEARNING AS AN EDUCATIONAL PRIORITY?

A man should learn at school how to learn, how to search for information, how to build knowledge and how to use it. Researchers and strategists who are responsible for the shape of a modern and efficient European education are convinced of this. Does education in Polish schools create favorable conditions for such learning

What should be changed to become involved in the process of adapting to the real needs, signaled in the social and economic area as soon as possible? What can be classified as the positive symptoms  of  reaction to changes in work and education of people in Poland, Europe and around the world? The author of the text attempts to formulate subjective answers to these questions not only by basing on her own reflections and resulting from observations of the surrounding reality, but also using  the results of educational research and interviews with analysts and pedagogy researchers.

Key words: educational priority;  European education;  learning.

  

References

Bauman, Z. (2007). Edukacja: wobec, wbrew i na rzecz ponowoczesności,tłum. O. i W. Kubińscy [w:] M. Dudzikowa, M. Czerepaniak – Walczak (red.), Wychowanie. Pojęcia – procesy – konteksty. Interdyscyplinarne ujęcie, t. 1. Gdańsk, Polska: GWP (pol).

Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K. (1999). Wprowadzenie do nauczania, tłum. M. Wyrzykowska. Poznań, Polska: wyd. Zysk i S-ka (pol).

Dryden, G., & Vos, J. (2003). Rewolucja w uczeniu, tłum. B. Jóźwiak. Poznań, Polska: wyd. Zysk i S-ka (pol).

Dzierzgowska, I. (2003). Rewolucja w edukacji.Dyrektor Szkoły, 11, 26 (pol).

Elsner, D. (2004). Doskonalenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli. Tak! Ale jakich? Dyrektor Szkoły, 1, 16–17 (pol).

Fazlagić, A. (2005). Organizacja ucząca się.Dyrektor Szkoły, 5, 14 (pol).

Gołębniak, B. D. (2003). Szkoła wspomagająca rozwój[w:] Z. Kwieciński, B. Śliwerski (red.). Pedagogika. Podręcznik akademicki, t. 2. Warszawa, Polska: Wyd. Naukowe PWN (pol).

Hejnicka-Bezwińska, T. (2008). Pedagogika ogólna. Warszawa, Polska: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne (pol).

Jakubowski, J., & Kluge, P. (2007). Jak i dlaczego powinniśmy wejść na drogę uczenia się zmiany. Nowa szkoła. Skuteczne zarządzanie w praktyce(pol).

Kupisiewicz, Cz. (2006). Szkoła w XX wieku. Kierunki i próby przebudowy. Warszawa, Polska: wyd. Naukowe PWN (pol).

Lotkowska, K. (2006). Uczyć uczniów uczenia się, czyli 3xU.Psychologia w szkole, 3, 77 (pol).

Ministerstwo Edukacji Narodowej (oficjalna strona). Retrieved from http:// www.men.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1789%3Adzi-oecd-ogosia-wyniki-bada-pisa-2009&catid=25%3Awydarzenia-z-udziaem-ministrow&Itemid=34; 14.12.2010, 9.30 (pol).

Pachociński, R. (2006). Oświata i praca w erze globalizacji. Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa, Polska (pol).

Pankowska, D. (2008). Czego uczeń dowiaduje się w szkole o wiedzy i uczeniu się? Ukryty program szkoły – cz. 2.Psychologia w szkole, 4, 54 (pol).

Paris, S. G., & Ayres, L. R. (1997). Stawanie się refleksyjnym uczniem i nauczycielem, tłum. M. Janowski i M. Micińska. Warszawa, Polska: WSiP (pol).

Podgórska, J. (2007). Co trzeba umieć w XXI wieku.POLITYKA, 47, 37 (pol).

Ranson, S. (1997). Rynki czy demokracja dla edukacji[w:] Z. Kwieciński (red.), Nieobecne dyskursy, cz. V. Toruń, Polska: UMK (pol).

Rękawek, A. (2010). Chodzi o uczciwość systemu. Rozmowa  prof. Michałem Kuleszą. Dyrektor Szkoły, 9, 7 (pol).
Sawiński, J. P. (2009). Przyszłościowa orientacja edukacji – część I. Dyrektor Szkoły, 6, 12 (pol).

Vic Kelly, A. (1997). Edukacja w społeczeństwie demokratycznym: podstawowe zasady[w:] Z. Kwieciński (red.). Nieobecne dyskursy, cz. V. Toruń, Polska: UMK (pol).

Woźniak, O. (2009). Jak uczyć szkołę?PRZEKRÓJ, 35, 43–44 (pol).

Żylińska, M. (2010). Szkoła szkodzi na mózg.POLITYKA, 36, 30 (pol).

 

Full Text: PDF (pol.)