To cite this article:
Minchanovska, O. (2017). Subjectivity in education – reflections upon teacher-learner relations. Osvitolohiya, 6, 59-64, doi: 10.28925/2226-3012.2017.6.5964

To link to this article:
https://doi.org/10.28925/2226-3012.2017.6.5964


Minchanovska Oleksandra,
ORCID iD 0000-0001-5833-4300

Dr., Associate Professor, Faculty of Ethnology and Educational Studies, University of Silesia in Katowice, 62 Bielska Str., 43-400 Cieszyn, The Republic of Poland, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

SUBJECTIVITY IN EDUCATION – REFLECTIONS UPON TEACHER-LEARNER RELATIONS 

In the presented study, the educational dialogue is understood as a model of subject-oriented interaction, as a kind of idea which specifies the way of thinking about education. By creating the possibilities of self-expression for its participants, this process shapes the orientation towards the subject of all the participants. However, this can take place only if appropriate conditions are provided for the participants and the teachers are aware of their being role models for their learners.

The article deals with the basic models of educational cooperation, namely the model of spontaneous actions of students and their adaptation activity – quasi-objective model; the model of teacher planned events and actions – the object model; the model of coordinated activities of teacher and students – the subjective model.The main criteria for defining those models are: the type of student / teacher activity – from natural, due to their own internal reasons, and inspired to the actions that are directed by the teacher only; correlation between the level of activity of students and teacher – there is a close relationship among them, i.e. the more active teacher is, the less space is left for student activities and vice versa; the nature of relationship between teacher and students as between the two partners.It should also be noticed that due to the nature of the subjective educational communication – direct (student-teacher interaction) or indirect (teacher directs student relationship in class) – there is a possibility of effectively influence on the development of the subjective orientation of every student. This is a teacher's personal example given in personal relations that has an impact on the extent to which children develop consciousness.

Key words: interactions;  subjectivity in educational dialogue;  teacher-learner relations.

References

Brzezińska, A. (1994). Czym może być aktywne uczestnictwo ucznia i nauczyciela? [w]: Uczyć inaczej, G. Lutomski (red.). Poznań, Polska (pol).

Daniecki, W. (1983). Poczucie podmiotowości i jego uwarunkowania organizacyjne. [w]: Podmiotowość jednostki w koncepcjach psychologicznych i organizacyjnych, K. Korzeniowski i in. (red.). Wrocław, Polska (pol).

De Martini, N. (1996). Wychowanie jest piękne. Warszawa, Polska (pol).

Feiner, M. (1995). Ku nowym sposobom myślenia i praktykowania pedagogicznego. Edukacja. Studia. Badania. Innowacje, 3 (pol).

Gurycka, A. (1985). Podmiotowość w wychowawczych doświadczeniach dzieci i młodzieży. Warszawa, Polska (pol).

Hajnicz, W. (1998). Wolność jako wartość w sytuacjach edukacyjnych. [w]: Dylematy wczesnej edukacji, D. Klus-Stańska і M. Suświłło (red.). Olsztyn, Polska (pol).

Kofta, M. (1985). Orientacja podmiotowa: zarys modelu. [w]: Podmiotowość w wychowawczych doświadczeniach dzieci i młodzieży, A. Gurycka (red.). Warszawa, Polska (pol).

Korzeniowski, K. (1983). Podmiotowość człowieka. Metateoretyczne ramy teorii. [w]: Podmiotowość jednostki w koncepcjach psychologicznych i organizacyjnych, K. Korzeniowski i in. (red.). Wrocław, Polska (pol).

Kotusiewicz, A. A. (1995). Nowe kategorie edukacyjne. [w]: Nauczyciel i uczniowie w sytuacjach szkolnych, G. Koć – Seniuch (red.). Białystok, Polska (pol).

Kukołowicz, T. (1993). Zasada podmiotowości w procesie nauczania. [w]: Współczesne kierunki modernizacji dydaktyki, J. Półturzycki & E. A. Wesołowska (red.). Toruń, Polska (pol).

Puślecki, Wł. (1996). Kształcenie wyzwalające w edukacji wczesnoszkolnej. Kraków, Polska (pol).

Sośnicki, K. (1973). Teoria środków wychowania. Warszawa, Polska (pol).

Strelau, J. (2007). Psychologia. Podręcznik akademicki. T. 3. Jednostka w społeczeństwie i elementy psychologii stosowanej. Gdańsk, Polska (pol).

Szempruch, J. (2004). Dylematy przemian polskiej szkoły i edukacji w kontekście tendencji europejskich. [w]: Edukacja jutra. X Tatrzańskie Seminarium Naukowe, K. Denek, T. Koszczyc і M. Lewandowski (red.). Wrocław, Polska (pol).

Śnieżyński, M. (2001). Dialog edukacyjny. Kraków, Polska (pol).

Śnieżyński, M. (2005). Sztuka dialogu. Teoretyczne założenia a szkolna rzeczywistość. Kraków, Polska (pol).

Więckowski, R. (1993). Edukacja wczesnoszkolna. [w]: Encyklopedia pedagogiczna, W. Pomykało (red.). Warszawa, Polska (pol).

 

 Full Text: PDF (pol.)