To cite this article:
Minchanovska, O. (2018). The position of homeschooling in the polish education system. Osvitolohiya, 7, 72-76. DOI: 10.28925/2226-3012.2018.7.7276

To link to this article: https://doi.org/10.28925/2226-3012.2018.7.7276

Minchanovska Oleksandra,
ORCID iD 0000-0001-5833-4300
Dr., Associate Professor, Faculty of Ethnology and Educational Studies, University of Silesia in Katowice, 62 Bielska Str., 43-400 Cieszyn, The Republic of Poland, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

THE POSITION OF HOMESCHOOLING IN THE POLISH EDUCATION SYSTEM 

The article is aimed at familiarizing with the so called home education, an alternative form to public education in Poland. Home education offers a chance and creates conditions for natural and independent learning, with regard to individual potentialities, needs and the pace in which children and youth develop. This takes place in contrast to schools, in which children are treated as one, similar (to one another) group – not as a unique team of individuals. What has been presented in this study are the historical and legal threads of home education in Poland, the description of the functioning of schools which are to support homeschooling.

Key words: home education;  homeschooling;  education;  education system.

References

Budajczak, M. (2004). Edukacja domowa. Gdańsk, Rzeczpospolita Polska (pol).

Budajczak, M. (2011). Edukacja domowa jako zadanie wychowawcze. [w]: Szkoła domowa. Między wolnością a obowiązkiem. J. Piskorski (red.). Warszawa, Rzeczpospolita Polska (pol).

Budajczak, M. (2017). Polska edukacja domowa jako mise en abyme między kondycją ludzką a społecznymi konstrukcjami oświatowymi. [w]: Studia Paedagogica Ignatiana. Edukacja domowa. Stan i perspektywy, 3 (pol).

Ustawa o systemie oświaty.

Jakubiak, K. (2017). Polskie tradycje edukacji domowej. [w]: Studia Paedagogica Ignatiana. Edukacja domowa. Stan i perspektywy, 3 (pol).

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej.

Lewandowski, St. (2009). Potrzeba odbudowy edukacji domowej w rodzinach polskich w XXI wieku. [w]: Edukacja domowa w Polsce. Teoria i praktyka. M. P. Zakrzewscy (red.). Warszawa, Rzeczpospolita Polska (pol).

Stebnicki, W. (2014). Edukacja domowa. Warszawa, Rzeczpospolita Polska (pol).

Suchecka, J. (2018). Szkoła w domu ma coraz więcej uczniów. [w]: Gazeta Wyborcza. 10 stycznia 2018. URL: http://wyborcza.pl/7,75398,22877687,szkola-w-domu-ma-coraz-wiecej-uczniow.html (dostęp: 29.07.2018).

Full Text: PDF (pol)