To cite this article:
Сhmielewska, M. (2018). Teacher towards child with aspargerʹs syndrome. Osvitolohiya, 7, 90-96. DOI: 10.28925/2226-3012.2018.7.9096

To link to this article: 

https://doi.org/10.28925/2226-3012.2018.7.9096

Сhmielewska Maria,

ORCID iD 0000-0001-5622-1441
Doctor of Sciences in Education, Dean of the Faculty of Pedagogy, Pawel Wlodkowic University College in Plock, 12 Jana Kilińskiego al., 09-402 Plock, The Republic of Poland, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

TEACHER TOWARDS CHILD WITH ASPARGERʹS SYNDROME

The article presents the characteristics of the specific features which occur in children with diagnosed Asperger's syndrome. Within each of these features guidance for teachers is provided to enable understanding of the needs of these children and to facilitate working with them in the classroom. Tips for teachers were developed based on the literature and personal author's years of experience while working with such students.

Key words: Asperger's disorder;  social behavior;  stereotypes;  fixation; sensory sensitivity.

References

Attwood, T. (2006). Zespół Aspergera. Poznań, Rzeczpospolita Polska: Wydawnictwo Zysk i S-ka (pol).

Delacato, C. H. (1995). Dziwne niepokoje. Autystyczne dziecko. Warszawa, Rzeczpospolita Polska: Fundacja «Synapsis» (pol).

Gałkowski, T. (1995). Dziecko autystyczne w środowisku rodzinnym i szkolny. Warszawa, Rzeczpospolita Polska: WSiP (pol).

Gałkowski, T., & Kossewska, J. (red.) (2004). Autyzm wyzwaniem naszych czasów. Kraków, Rzeczpospolita Polska: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej w Krakowie(pol).

Maciarz, A., & Banasiewicz, M. (2000). Dziecko autystyczne z zespołem Aspergera. Kraków, Rzeczpospolita Polska: Oficyna Wydawnicza «Impuls» (pol).

Pecyna, M. B. (1998). Psychologia Kliniczna w praktyce pedagogicznej. Warszawa, Rzeczpospolita Polska: Wydawnictwo «Żak» (pol).

Sillami, N. (1999). Słonik psychologii. Katowice, Rzeczpospolita Polska: Wydawnictwo «Książnica» (pol).

Winter, M. (2006). Zespół Aspergera, co nauczyciel wiedzieć powinien. Warszawa, Rzeczpospolita Polska: Wydawnictwo «Fraszka edukacyjna» (pol).


Full Text: PDF (pol.)