To cite this article:
Klimas, I., Pelc, K., & Kopytko, S. (2018). Social support for students in difficult situations. Osvitolohiya, 7, 97-101. DOI: https://doi.org/10.28925/2226-3012.2018.7.97100

To link to this article: 

https://doi.org/10.28925/2226-3012.2018.7.97100

Klimas Ilona,

ORCID iD 0000-0001-7687-7325,

Pelc Karolina,
ORCID iD 0000-0001-5395-0577,

Kopytko Sylwia,
ORCID iD 0000-0001-9239-0947, 
Graduates of the Faculty of Pedagogy, University of Rzeszów, 35-959 Rzeszów, The Republic of Poland, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

SOCIAL SUPPORT FOR STUDENTS IN DIFFICULT SITUATIONS 

The article refers to ways of supporting students in difficult situations. This paper presents the definition of support and difficult situations, taking into account their types and the characteristics of these issues. Surveys were conducted at primary school in Rzeszów among students of grades VI and VII, which indicated the most frequent forms of help for students and the frequency of difficult situations experienced by young people. The survey was carried out by means of a questionnaire.

Key words: support;  difficult situations;  school.

References

Caplan, G. (1987). System oparcia [w:] W. Widłak, Pomoc nieprofesjonalna i grupy wzajemnej pomocy. Warszawa, Rzeczpospolita Polska (pol).

Jaworska-Obłój, Z., & Skuza, B. (2008). Pojęcie wsparcia społecznego i jego funkcje  w badaniach naukowych. Przegląd Psychologiczny, 3 (pol).

Kaczan, R., Smoczyńska, K., Bąbiak, I. (2008). Jaka pomoc i dla kogo? Wsparcie indywidualne i instytucjonalne a aktywizacja zawodowa osób z ograniczeniem sprawności. Seria Osoby z ograniczeniem sprawności na rynku pracy, tom 5. Warszawa, Rzeczpospolita Polska: Academica Wydawnictwo SWPS (pol).

Kocór, M. (2013). Wsparcie nauczycieli w sytuacjach trudnych [w:] red. K. Barłóg, E. Tłuczek-Tadla i M. Żak. Dyskurs pedagogiczny, tom 7. Przemoc i agresja jako zagrożenie bezpieczeństwa i rozwoju dziecka. Jarosław, Rzeczpospolita Polska: Wyd. PWSTE (pol).

Piorunek, M. (2010). O pomocy, wsparciu społecznym i poradnictwie – prolegomena do teoretycznych rozważań i praktycznych odniesień[w:] M. Piorunek, Pomoc – wsparcie społeczne – poradnictwo. Od teorii do praktyki. Toruń, Rzeczpospolita Polska: Wydawnictwo Adam Marszałek (pol).

Sęk, H. (2011). O wieloznacznych funkcjach wsparcia społecznego[w:] L. Cierpiałkowska, H. Sęk. Psychologia kliniczna i psychologia zdrowia. Poznań, Rzeczpospolita Polska: Wydawnictwo Fundacji Humaniora (pol).

Sęk, H., & Cieślak, R. (2011). Wsparcie społeczne – sposoby definiowania, rodzaje i źródła wsparcia, wybrane koncepcje teoretyczne [w:] Sęk H., Cieślak R.. Wsparcie społeczne, stres i zdrowie. Warszawa, Rzeczpospolita Polska: Wydawnictwo PWN (pol).

Tomaszewski, T. (1978). Człowiek w sytuacji [w:] T. Tomaszewski (red.). Psychologia. Warszawa, Rzeczpospolita Polska: PWN (pol).

Jarosz, E. Sytuacje trudne w szkole – jak sobie z nimi radzić. URL: http://pppkozienice.pl/wp-content/uploads/2015/04/Sytuacje-trudne-w-szkole-1.pdf (dostęp: 05.04.2018) (pol).

Włodarczyk, E. O wsparciu społecznym i jego znaczeniu. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. URL: https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/ 10593/15638/1/Wlodarczyk%20E_O%20wsparciu%20spo%C5%82ecznym%20i%20jego%20znaczeniu.pdf (dostęp: 05.04.2018) (pol).


Full Text: PDF (ukr.)