To cite this article:
Zlociak, M. (2018). Prejudices and stereotypes in interpersonal relations of members of informal groups. Osvitolohiya, 7, 116–124. DOI: 10.28925/2226-3012.2018.7.116124

To link to this article: 

https://doi.org/10.28925/2226-3012.2018.7.116124

Zlociak Marcin,

ORCID iD 0000-0001-5038-6333 
Psychopedagogist, Social Worker, Municipal Social Welfare Center in Sieradz, 5 Polna Str., 98-200 Sieradz, Republic of Poland, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

PREJUDICES AND STEREOTYPES IN INTERPERSONAL RELATIONS OF MEMBERS OF INFORMAL GROUPS

Prejudices and stereotypes are present in the lives of each of us. Some of people are not even aware that they have fallen into a trap of stereotypical thinking. This article aims to present theoretical issues related to prejudices and stereotypes, what was done in the first part. There definitions of prejudices and stereotypes were explained. There were shown sources of prejudices and stereotypes, also their functions.

In the second part were shown methodological issues of own researches. For the purpose of article, the goal of research was defined and this goal was getting to know opinions of members of informal groups about prejudices and stereotypes in their relationships with other people. In the following research problems were formulated and research hypotheses were set up. Then research sample was specified. Next step was verification of previously made hypotheses and making a summary of the obtained results of researches.

Key words: stereotypesprejudices;  interpersonal relations;  informal groups.

 

References

Aronson, E. (2008). Człowiek istota społeczna. Warszawa, Rzeczpospolita Polska: Wydawnictwo Naukowe PWN (pol).

Aronson, E., Wilson, T. D., & Alert, R. M. (1997). Psychologia społeczna. Serce i umysł. Poznań, Rzeczpospolita Polska: Wydawnictwo Zysk i S–ka (pol).

Białopiotrowicz, E., & Kojkoł, J. (2010). Stereotypy i uprzedzenia w środowisku studentów Akademii Marynarki Wojennej. Zeszyty naukowe Akademii Marynarki Wojennej, 4, 183 (pol).

Chlewiński, Z. (1992). Stereotypy: struktura, funkcje, geneza. Analiza interdyscyplinarna. W: Stereotypy i uprzedzenia. Z. Chlewiński, & I. Kurcz (red.). Warszawa, Rzeczpospolita Polska: Instytut Psychologii PAM (pol).

Doroszewicz, K. (2004). Czy można osłabić uprzedzenia? W: Wybrane problemy psychologii społecznej. E. Stanisławiak (red.). Warszawa, Rzeczpospolita Polska: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP (pol).

Macrae, C. N., Stangor, Ch., & Hewstone, M. (1999). Stereotypy i uprzedzenia. Najnowsze ujęcie. Gdańsk, Rzeczpospolita Polska: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne (pol).

Marshall, G. (red.). (2004). Słownik socjologii i nauk społecznych. Warszawa, Rzeczpospolita Polska: Wydawnictwo Naukowe PWN (pol).

Nelson, T. (2003). Psychologia uprzedzeń. Gdańsk, Rzeczpospolita Polska: GWP (pol).

Uprzedzenie. Retrieved from https://pl.wikipedia.org/wiki/Uprzedzenie (pol).

WalterLippmann. Retrieved from https://pl.wikipedia.org/wiki/Walter_Lippmann (pol).

Weigl, B. (2008). Stereotypy i uprzedzenia. W: Psychologia. Podręcznik akademicki. Tom 3. J. Strelau (red.). Gdańsk, Rzeczpospolita Polska: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne (pol).

Wosińska, W. (2004). Psychologia życia społecznego. Gdańsk, Rzeczpospolita Polska: GWP (pol).

Zimbardo, P. G., & Leippe, M. R. (2004). Psychologia zmiany postaw i wpływu społecznego. Poznań, Rzeczpospolita Polska: Wydawnictwo Zysk i S-ka (pol).


Full Text: PDF (pol.)