To link to this article: 
Konieczny, K. (2018). Pedagogical diagnosis in the activities of non-governmental organizations. Osvitolohiya, 7, 125–130. DOI: https://doi.org/10.28925/2226-3012.2018.7.125130

To link to this article: 

https://doi.org/10.28925/2226-3012.2018.7.125130

Konieczny Kinga,

ORCID iD 0000-0001-6203-8651
МА, Assistant, Faculty of Ethnology and Educational Studies, University of Silesia in Katowice, 62 Bielska Str., 43-400 Cieszyn, The Republic of Poland, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

PEDAGOGICAL DIAGNOSIS IN THE ACTIVITIES OF NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS

Diagnosis is a difficult process, requiring reliable preparation, knowledge, application skills, understanding and experience. Pedagogical diagnostics is most often connected with such entities as school or psychological and pedagogical counseling centers. Non-governmental organizations are implementing tasks in the field of education, upbringing and social assistance. The diagnosis created by their employees or external entities is also used. In this article, the author pose questions about the functioning of a child at risk of social exclusion in the area of street education. The research involved streetworkers working with the use of a mobile school tool. The information from interviews made it possible to identify the activity of children at risk of social exclusion in specific didactic and psychological areas, as well as the characteristics of the tools used: supervision and the application of «Street S.M.A.R.T».

Key words: pedagogical diagnosis;  school;  non-governmental organization;  mobile school.

 

References

Bronfenbrenner, U. (1979). The Ecology of Human Development. Expermiments by nature and design. Cambridge, Anglia (eng).

Erikson, E. H. (1997). Dzieciństwo i społeczeństwo. Poznań, Polska (pol).

Górniewicz, E. (2000). Trudności w czytaniu i pisaniu u dzieci. Olsztyn, Polska (pol).

Jarosz, E., & Wysocka, E. (2006). Diagnoza psychopedagogiczna. Podstawowe problemy i rozwiązania. Warszawa, Polska (pol).

Jacyno, M. (1997). Iluzje codzienności: o teorii socjologicznej Pierre’a Bourdieu. Warszawa, Polska (pol).

Korczak, J. (1957). Wybór pism pedagogicznych. Warszawa, Polska (pol).

Lisowska, E. (2003). Wprowadzenie do diagnozowania pedagogicznego. Kielce, Polska (pol).

Mazur, J. (2004). Szkoła i jej otoczenie jako siedlisko i obszar działań profilaktycznych. [w:] Edukacja dla bezpieczeństwa – w rodzinie, pracy i szkole. A. Zduniak, & M. Kryłowicz (red.). Warszawa-Poznań, Polska (pol).

Olczak, A. (2017). Współczesny nauczyciel – wybrane problemy i wyzwania zawodowego funkcjonowania. Rocznik Lubuski. T. 43, cz. I. Polska (pol).

Michel, M. (2014). «Kariera młodych dewiantów», czyli fenomen wykluczania dzieci przedszkolnych, zagrożonych niedostosowaniem społecznym, na wczesnych etapach edukacji. Resocjalizacja Polska, 7 (pol).

Rękosiewicz, M., & Jankowski, P. (2014). Rozwój dziecka. Środkowy wiek szkolny. [w:] Niezbędnik Dobrego Nauczyciela. A. Brzezińska (red.). Warszawa, Polska (pol).

Robinson, K., & Aronica, L. (2015). Kreatywne szkoły. Oddolna rewolucja, która zmienia edukację. Kraków, Polska (pol).

Skałbania, B. (2011). Diagnostyka pedagogiczna. Kraków, Polska: Oficyna Wydawnicza «Impuls» (pol).

Szatkowski, B. (2013). Instrumenty wsparcia rodziny – ujęcie porównawcze rozwiązań przyjętych w Polsce i USA. Państwo i Społeczeństwo, 3 (pol).

Szlendak, T. (2003). Zaniedbana piaskownica. Style wychowania małych dzieci a problem nierówności szans edukacyjnych. Warszawa, Polska (pol).

Stróżyński, K. Wykorzystanie diagnozy edukacyjnej. Retrieved from http://www.ptde.org/pluginfile.php/12/mod_page/content/5/Archiwum/XII/Wykorzystanie_diagnozy_edukacyjnej.pdf (pol).

Fakty o NGO. Sektor pozarzadowy w 2018. Retrieved from http://fakty.ngo.pl/wiadomosc/2174099.html (pol).

Fakty o NGO. Retrieved from https://fakty.ngo.pl  (pol).


Full Text: PDF (pol.)