ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТА ПОДАННЯ СТАТЕЙ 

Для подання статті необхідно надіслати на електронну пошту  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.  пакет документів,
вказавши у темі, до якого видання подається стаття.

 1. Відредагований текст статті без нумерації сторінок, що відповідає вимогам до оформлення статей (всі необхідні елементи форматування вже вбудовані у шаблон, в який замість тексту, поданого для прикладу, необхідно просто вдрукувати текст рукопису статті – ЗАВАНТАЖИТИ ШАБЛОН*); у назві документа вказується ПІБ автора. 
 2. Авторська угода (сканована копія з власноручним підписом автора).


      Вимоги до оформлення тексту:

 1. Формат сторінки - А4, книжкова.
 2. Шрифт - Times New Roman, кегль 14 pt;
 3. Міжрядковий інтервал: текст статті – 1,5; інше (інформація про автора, анотація, література) – 1,0
 4. Абзацний відступ - 10 мм.
 5. Поля: ліве - 20 мм, праве –10 мм, верхнє – 20 мм, нижнє – 20 мм.
 6. Обсяг - від 7 до 12 сторінок.
 7. Мова статті: українська, польська.

 

      Структурні елементи статті: 

 • УДК       
 • Автор(и)   
 • ORCID iD (персональний код, який можна отримати за відсутності, заповнивши анкету за посиланням: https://orcid.org/register)
 • Інформація про автора (авторів)     
 • Назва статті      
 • Анотація з ключовими словами      
 • © Прізвище та ім'я, рік
 • Власне стаття

- для статей українською мовою подається анотація польською мовою (500-1000 знаків) та англійською мовою (1500-2000 знаків);
- для статей польською мовою подається анотація українською мовою та англійською мовою (1500-2000 знаків).  

Структура статті має відповідати вимогам ДАК України і включати такі елементи:            

Оформлення літератури в тексті:    
          


Використання знаків та символів   

- Вступ (з обов’язковим висвітленням актуальності та аналізом останніх досліджень і публікацій);
- Мета / цілі, завдання статті;
- Підзаголовки статті (1-3);
- Висновки та перспективи подальших досліджень.

 Таблиці та інші нетекстові об’єкти повинні бути пронумеровані, розміщуються в середині 
тексту, 
в центрі – під рисунками (наприклад, Рис. 1, ...); над таблицею (наприклад, Таблиця 1...).

Стиль АПА: посилання на літературу оформлювати у 
круглих дужках, в яких зазначаються прізвище автора, 
рік видання, сторінка, на яку посилаєтесь. 

Наприклад:   (Яковлєва Н. І., 2010, с. 14).

тире

апостроф

лапки

«»

маркери

 •  

нумерація

1.

для нерозривних пробілів між ініціалами

Ctrl + Shift + пробіл

 

 
ЗАВАНТАЖИТИ ВИМОГИ

 Думки авторів не завжди збігаються з точкою зору редакції. За достовірність фактів, цитат, імен, назв та інших відомостей відповідають автори.