№1 2012 рік

ЗМІСТ


ЧАСТИНА I
Методологічні засади освітології
Ґенеза цілісних підходів до проблеми освіти – на зустріч з освітологією
Сфера освіти як об’єкт дослідження
У пошуках моделі освітології
Дослідження освіти в Польщі.
Освітологія – новий напрям інтегрованого пізнання освіти

ЧАСТИНА II
Педагогічні витоки освітології
Гуманістична педагогіка у розвивально особистісному вимірі.
Педагогіка, яка спирається на докази (доказова)
Поняттєво-термінологічні особливості вивчення педагогічного новаторста

ЧАСТИНА III
Філософія та історія освіти
Філософія освіти та її місце в структурі наукових досліджень феномену освіти.
Гуманістично-антропологічні цінності як основа універсального канону освіти
Неоліберальна освітня ідеологія – етичний вимір.

ЧАСТИНА IV
Освітня політика та освітнє право
Аксіологічні засади освітології: держава, суспільство і особистість
Освітологічні акценти освітньої політики

ЧАСТИНА V
Економіка освіти та управління освітою
Суспільні та економічні наслідки безробіття
Концепція лідерства в управлінні освітніми системами

ЧАСТИНА VI
Соціологія та культурологія освіти
Різні погляди на людську природу та роздуми про освіту
Медіа-освіта у структурі освітології

НАШІ АВТОРИ