№2, 2013 р

Зміст

Частина I

 Методологічні засади освітології

Віктор Огнев'юк                                                                                                      
Основні тенденції розвитку сучасної освіти


Тадеуш Левовицький

Про цілі та результати реформ – між тривалими розмовами реформаторів та освітньою дійсністю


Стефан Мешальський

Зміни польської системи освіти та ідея демократизації школи


Світлана Сисоєва

Освітні реформи: освітологічний контекст

 

Частина ІІ

Освітня політика та освітнє право

Тамара Поясок

Освітня політика як об’єкт міждисциплінарних досліджень

 

Анна Гайдзіца

Освітня політика в Польщі після системної трансформації – думки вчителів про політиків і освітню політику Міністерства національної освіти

 

Анєля Ружанська

Місце релігійної освіти в освітній політиці полікультурної Європи

 

Аліна Щурек-Борута

Освітня політика – нові виклики та завдання громадянської освіти

 

Людмила Козак

Науковий тезаурус інноваціної освіти

 

Частина ІІІ

Економіка освіти та управління освітою

Леандра Корчак

Соціально-економічні наслідки безробіття: освітологічний контекст

 

Костянтин Линьов

Управління підвищенням кваліфікації керівника навчального закладу

 

Частина ІV

Філософія та історія освіти

Петро Саух

Університетська освіта: між історичною місією і реальною перспективою

 

Уршуля Морщиньська, Войцех Морщиньський

Методи сучасної філософії в дослідженнях проблем міжкультурною освіти

 

Ольга Кузьменко

Концептуальні моделі університету

 

Частина V

Соціологія та культурологія освіти

Надія Чернуха

Соціологія освіти в структурі освітології

 

Мірослав Собецький

Суспільна семіотика та міжкультурна освіта

 

Яцех Кужемпа

Полі- або міжкультурне навчання в сучасній Європі – соціоосвітні аспекти

 

Єва Огродська-Мазур

Реформа системи освіти та міжкультурне виховання в інтегрованому навчанні у початковій школі

 

Частина VІ

Педагогічні витоки освітології

Войцех Койс

Молоді вчителі пограниччя – що цінують, які мають очікування, до чого прагнуть, що хочуть змінити?

 

Світлана Мартиненко

Європейський простір вищої освіти: тенденції розвитку та пріоритети