2015 - №4
                                                                  ЗМІСТ

Методологічні засади освітології

Тадеуш Левовицький
Quo vadis universitas? Зауваження, коментарі та питання: (не?) з позиції педагогіки

Cвітлана Мартиненко
Методологічний аспект педагогічної діагностики у вимірі особистісно-розвивальної освіти

Тетяна Поспєлова
Методологогічні основи державного регулювання у сфері людського розвитку в умовах трансформації українського суспільства

Надія Чернуха
Від цілісності освіти до її якості

Тетяна Диба
Феномен неперервної професійної освіти у досягненні професійного «акме»

Педагогічні витоки освітології

Стефан Мешальський
Про вплив вчителя та його нестійкість

Вікторія Желанова
Контекстуалізація професійної підготовки майбутнього педагога: рефлексивний вимір

Олександра Лисенко
Роль і місце післядипломної освіти в національній системі підготовки лікарів

Експертна діяльність в галузі освіти

Віктор Огнев’юк, Світлана Сисоєва
Підготовка експертів у галузі освіти в Україні

Наталія Пономаренко
Експертиза в освіті: особливості, функції, типи

Ольга Іваницька, Алла Панченко
Експертне оцінювання як інструмент управління загальноосвітнім навчальним закладом

Компаративістика освітніх систем

Марія Братко
Становлення теорії управління освітою в США: сутнісні риси, персоналії, ідеї

Михал Квятковський
Освітні прагнення польської та української молоді: порівняльний аналіз

Алла Загородня
Професійна підготовка фахівців економічної галузі у Республіці Польща та Україні: критерії порівняння

Освітня політика, економіка освіти та управління освітою

Наталія Мосьпан
Розвиток вищої освіти в Європейському Союзі та Україні: тенденції освітньої політики

Катерина Біницька, Олена Біницька
Організація позабюджетного фінансування шкіл на основі фандрайзингової діяльності

Тетяна Атрощенко
Формування комунікативної культури керівників дошкільних навчальних закладів

Філософія та історія освіти

Валерій Рябенко
Суспільно-історичні та гносеологічні передумови трактування освітології

Маргарита Ткаченко
Болонський університет: історія, традиції, сьогодення

Соціологія та культурологія освіти

Габріела Пєхачек-Огерман
Школа у полікультурному середовищі та її роль у формуванні ідентичності учнів

Леандра Корчак
Сім’я як середовище виховання

Наталя Беднарська
Вікіпедія в школі та університеті – майбутні вчителі про Вікіпедію

Андрій Плаксін
Дидактична культура як науковий феномен, його структура та сутнісні характеристики