ЗМІСТ

Методологічні засади освітології

Тадеуш Левовицький
Quo vadis universitas? Зауваження, коментарі та питання: (не?) з позиції педагогіки
DOI: 10.28925/2226-3012.2015.4/1119
https://doi.org/10.28925/2226-3012.2015.4/1119


Cвітлана Мартиненко
Методологічний аспект педагогічної діагностики у вимірі особистісно-розвивальної освіти
DOI: 10.28925/2226-3012.2015.4/1924
https://doi.org/10.28925/2226-3012.2015.4/1924


Тетяна Поспєлова
Методологогічні основи державного регулювання у сфері людського розвитку в умовах трансформації українського суспільства
DOI: 10.28925/2226-3012.2015.4.2428
https://doi.org/10.28925/2226-3012.2015.4.2428


Надія Чернуха
Від цілісності освіти до її якості
DOI: 10.28925/2226-3012.2015.4.2932
https://doi.org/10.28925/2226-3012.2015.4.2932 


Тетяна Диба
Феномен неперервної професійної освіти у досягненні професійного «акме»
DOI: 10.28925/2226-3012.2015.4.3237
https://doi.org/10.28925/2226-3012.2015.4.3237


Педагогічні витоки освітології

Стефан Мешальський
Про вплив вчителя та його нестійкість
DOI: 10.28925/2226-3012.2015.4.3844
https://doi.org/10.28925/2226-3012.2015.4.3844


Вікторія Желанова
Контекстуалізація професійної підготовки майбутнього педагога: рефлексивний вимір
DOI: 10.28925/2226-3012.2015.4.4449
https://doi.org/10.28925/2226-3012.2015.4.4449


Олександра Лисенко
Роль і місце післядипломної освіти в національній системі підготовки лікарів
DOI: 10.28925/2226-3012.2015.4.4953
https://doi.org/10.28925/2226-3012.2015.4.4953


Експертна діяльність в галузі освіти

Віктор Огнев’юк, Світлана Сисоєва
Підготовка експертів у галузі освіти в Україні
DOI: 10.28925/2226-3012.2015.4.5460
https://doi.org/10.28925/2226-3012.2015.4.5460


Наталія Пономаренко
Експертиза в освіті: особливості, функції, типи
DOI: 10.28925/2226-3012.2015.4.6164
https://doi.org/10.28925/2226-3012.2015.4.6164


Ольга Іваницька, Алла Панченко
Експертне оцінювання як інструмент управління загальноосвітнім навчальним закладом
DOI: 10.28925/2226-3012.2015.4.6570
https://doi.org/10.28925/2226-3012.2015.4.6570


Компаративістика освітніх систем

Марія Братко
Становлення теорії управління освітою в США: сутнісні риси, персоналії, ідеї
DOI: 10.28925/2226-3012.2015.4.7176
https://doi.org/10.28925/2226-3012.2015.4.7176 


Михал Квятковський
Освітні прагнення польської та української молоді: порівняльний аналіз
DOI: 10.28925/2226-3012.2015.4.7780
https://doi.org/10.28925/2226-3012.2015.4.7780


Алла Загородня
Професійна підготовка фахівців економічної галузі у Республіці Польща та Україні: критерії порівняння
DOI: 10.28925/2226-3012.2015.4.8083
https://doi.org/10.28925/2226-3012.2015.4.8083 


Освітня політика, економіка освіти та управління освітою

Наталія Мосьпан
Розвиток вищої освіти в Європейському Союзі та Україні: тенденції освітньої політики
DOI: 10.28925/2226-3012.2015.4.8488
https://doi.org/10.28925/2226-3012.2015.4.8488 


Катерина Біницька, Олена Біницька
Організація позабюджетного фінансування шкіл на основі фандрайзингової діяльності
DOI: 10.28925/2226-3012.2015.4.8994
https://doi.org/10.28925/2226-3012.2015.4.8994 


Тетяна Атрощенко
Формування комунікативної культури керівників дошкільних навчальних закладів
DOI: 10.28925/2226-3012.2015.4.9498
https://doi.org/10.28925/2226-3012.2015.4.9498


Філософія та історія освіти

Валерій Рябенко
Суспільно-історичні та гносеологічні передумови трактування освітології
DOI: 10.28925/2226-3012.2015.4.99104 
https://doi.org/10.28925/2226-3012.2015.4.99104  


Маргарита Ткаченко
Болонський університет: історія, традиції, сьогодення
DOI: 10.28925/2226-3012.2015.4.104109  
https://doi.org/10.28925/2226-3012.2015.4.104109  


Соціологія та культурологія освіти

Габріела Пєхачек-Огерман
Школа у полікультурному середовищі та її роль у формуванні ідентичності учнів
DOI: 10.28925/2226-3012.2015.4.110115
https://doi.org/10.28925/2226-3012.2015.4.110115


Леандра Корчак
Сім’я як середовище виховання
DOI: 10.28925/2226-3012.2015.4.115117
https://doi.org/10.28925/2226-3012.2015.4.115117


Наталя Беднарська
Вікіпедія в школі та університеті – майбутні вчителі про Вікіпедію
DOI: 10.28925/2226-3012.2015.4.118125
https://doi.org/10.28925/2226-3012.2015.4.118125


Андрій Плаксін
Дидактична культура як науковий феномен, його структура та сутнісні характеристики
DOI: 10.28925/2226-3012.2015.4.126130
https://doi.org/10.28925/2226-3012.2015.4.126130