2016 - №5

DOI  10.28925/2226-3012.2016.5
https://doi.org/10.28925/2226-3012.2016.5


ЗМІСТ

Філософія та історія освіти

 

Василь Кремень
Трансформаційний потенціал класичної моделі університету

Тадеуш Левовицький
Модель вищої освіти – університетські традиції, перетворення, проблеми та пропоновані рішення

Олена Іваній
Історичні засади відродження та популяризації римського права середньовічними університетами

Тетяна Дерека
Тенденції розвитку фізкультурної освіти в Україні на початку ХХІ століття

Валентина Сліпчук
Мережа фармацевтичних закладів освіти в Україні у 90-х рр. ХХ століття


 

Економіка освіти та управління освітою

 

Віктор Огнев’юк 
Освіта та конкурентоспроможність суспільства

Наталія Мосьпан
Механізми регулювання взаємодії вищої освіти з ринком праці в Європейському Союзі

Костянтин Линьов
Управління закладом середньої освіти на основі парадигми лідерства

Надія Чернуха, Наталія Головач
Оцінка сформованості професійно значущих якостей студентів-випускників спеціальності «Управління персоналом та економіка праці»


 

Освітня політика та освітнє право

 

Анна Шафранська-Гайдзіца
Умови реалізації освітньої політики в полікультурному середовищі

Ніна Батечко
Формування державної освітньої політики: синергетичний аспект

Юлія Грищук
Адаптація польського законодавства про вищу освіту до вимог Європейського Союзу

 


 

Інтеграційні процеси у сфері освіти

 

Світлана Сисоєва
Наукові ступені Ph.D. та  Ed.D. в галузі освіти у США: дискусійні аспекти

Євген Вдовиченко
Інтеграція у світовий науковий простір (на прикладі реформ у Китайській Народній Республіці)

Ольга Іваницька, Алла Панченко, Сергій Редько
Розвиток освітнього середовища закладів середньої освітив умовах інтеграції в європейський простір освіти

 


 

Соціологія освіти

 

Леандра Корчак
Шкільне середовище як проблема агресії і насильства

Беата Зємба
Криза в родині як чинник виникнення проблем у вихованні дітей

Лукаш Бартосяк
Роль батька у догляді за дитиною у сільській сім’ї: будні з дитиною

Агнєшка Карпіньска
Формування ідентичності жінки з атиповою будовою тіла

 


 

Культурологія освіти

 

Катержина Кволек
Виховання до відбору масової культури

Чжеюань Вей
Обґрунтування технології міжкультурного виховання студентів у позааудиторій роботі засобами музики

Барбара Грабовська
Відчуття ідентичності поляків в еміграції

 


 

Педагогічні витоки освітології

 

Наталія Дічек
Шляхи утвердження в Україні особистісно орієнтованої парадигми шкільної освіти: психолого-педагогічний аспект

Олена Мартинчук
Інклюзивна педагогіка в контексті розвитку cучасного наукового знання про освіту

Ольга Олексюк
Антропологічний поворот в мистецькій педагогіці – «золотий» перетин століть

Олександра Мінчановська, Аліса Хрузд-Матущик
Роль педагогічної практики у формуванні професійних умінь майбутніх вчителів – результати досліджень

 


 

Освітологічний контекст компетентнісної освіти

 

Ольга Лозова
Освітні інноваціїупідготовці практичного психолога на компетентнісній основі

Олександра Лисенко
Система компетентностей лікаря: післядипломний етап становлення

Ярослава Кульбашна, Олена Астапенко
Педагогічне оцінювання у підготовці компетентного лікаря в Україні: проблеми застосування і перспективи вирішення