2017 - №6

DOI: 10.28925/2226-3012.2017.6
https://doi.org/10.28925/2226-3012.2017.6


                                                         ЗМІСТ

Філософсько-педагогічні витоки освітології

Богуслав Сліверський
Педагогіка майбутнього

Володимир Бондар
Проблеми взаємодії філософії та методології наукового пізнання в педагогіці

Світлана Сисоєва
Міждисциплінарні педагогічні дослідження в контексті розвитку освітології

Григорій Хоружий
Педагогіка вільного часу: соціально-філософський аналіз

Малгожата Каміньська
Навчання як освітній пріоритет?

Марія Култаєва
Філософська педагогіка як критика і самокритика: німецький досвід

 

Філософія та історія освіти

Олег Рафальський
Освіта як фактор суспільної модернізації

Олександра Мінчановська
Суб’єктивність в освіті – роздуми про відносини учитель – учень

Володимир Мельниченко
Михайло Грушевський: «Руйновали козаченьки московськії мури…»

Галина Ільїна
Візуальний смисл інтелектуального споглядання у філософії Й. Г. Фіхте

Тетяна Дерека
Розвиток акмеології (20-ті роки ХХ ст. – початок ХХІ ст.): етапи становлення та їх характеристика

 

Соціологія освіти


Віталій Курило, Алла Гуцол

Роль та місце гендеру у системі освіти Республіки Білорусь

Сергій Савченко
Особливості процесу соціалізації особистості в умовах гібридної війни в Донбасі

Уршула Клаймон-Лех
Віртуальний простір як середовище соціальної активності осіб з обмеженими функціональними можливостями та їхніх родин

Лукаш Бартосяк
Догляд батька за дитиною у сільській сім’ї: догляд за здоров’ям

 

Освітня політика та освітнє право

Анна Шафранська
Освітні зміни в Польщі після системної трансформації – найважливіші перетворення після 1989 року

Ярослав Цехмістер, Олександра Лисенко
Медичне право: перспективи підготовки фахівців в Україні

 

Культурологія освіти

Барбара Хойнацька-Синашко
Пізнання іншого під час шкільних міжкультурних обмінів – досвід молоді з польсько-чеської прикордонної території в Цешинській Сілезії

Габріела Пєхачек-Огерман
Бабусі, дідусі та онуки у процесі міжпоколінної передачі знань, традицій та цінностей

Томаш Гебель
Субкультурний молодіжний рух у світі популярної культури

Ольга Олексюк, Анастасія Коваль
Герменевтичні принципи мистецької освіти: інтерпретаційний дискурс

 

Забезпечення якості вищої освіти: українсько-польський досвід

Ірина Соколова
Освітня політика Європейської Асоціації університетів: стратегії забезпечення якості

Аліса Хрузд-Матущик
Підготовка і професійне вдосконалення вчителів – обрані питання

Ніна Батечко
Управління якістю в сфері вищої освіти: методологічний контекст

 

Освітологічні контексти професійної підготовки вчителя

Євген Громов
Актуальність вивчення досвіду іншомовної підготовки майбутніх учителів нефілологічних спеціальностей у вищих навчальних закладах Польщі та Чехії

Тетяна Харченко
Семінари аналізу практик у професійній підготовці вчителів у країнах Західної Європи

 

Економіка освіти та управління освітою

Наталія Мосьпан
Попит і пропозиція фахівців з вищою освітою на ринку праці в Європейському Союзі

Олеся Самохвал
Особливості формування та реалізації державного управління професійною освітою майбутніх фахівців туристичної галузі у Люксембурзі