Володимир Мельниченко
ORCID iD 0000-0002-5772-0100

доктор історичних наук, дійсний член (академік) НАПН України, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка, вул. Січових Стрільців, 52-А, 04053 Київ, Україна

DOI: 10.28925/2226-3012.2017.6.6470
https://doi.org/10.28925/2226-3012.2017.6.6470

МИХАЙЛО ГРУШЕВСЬКИЙ: «РУЙНОВАЛИ КОЗАЧЕНЬКИ МОСКОВСЬКІЇ МУРИ...»

 У статті висвітлено сприйняття та оцінювання Тарасом Шевченком і Михайлом Грушевським унікальної і маловідомої сторінки національної і міжнародної історії – штурму восени 1618 року московського Кремля козацьким військом українського гетьмана Петра Сагайдачного.

Ключові слова: політично-полководницька діяльність П. Сагайдачного;  українсько-російські відносини;  штурм московського Кремля.

Література

Грушевський М. С. Історія України-Руси : в 11 т., 12 кн. Т. 7. Київ : Наукова думка, 1995. 628 с.
Грушевський M. C. Історія української літератури : в 6 т., 9 кн. Т. 1. Київ : Либідь, 1993. 392 с.
Грушевський М. С. Твори : у 50 т. Т. 1. Львів : Світ, 2002. 529 с.
Грушевський М. С. Твори : у 50 т. Т. 3. Львів : Світ, 2005. 792 с.
Грушевський М. С. Твори : у 50 т. Т. 23. Львів : Світ, 2014. 602 с.
Історія українського козацтва : Нариси : У 2 т. Т. 1 / редкол.: В. А. Смолій (відп. ред.) та ін. Київ : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2006. 800 с.
Колодный Л. Москва в улицах и лицах. Центр. Москва : Голос-пресс, 2004. 512 с.
Максимович М. О. У пошуках омріяної України : вибрані українознавчі твори. Київ : Либідь, 2003. 359 с.
Спогади про Тараса Шевченка / уклад. і прим.: В. Бородін, М. Павлюк, О. Боронь. Київ : Дніпро, 2010. 608 с.
Яворницький Д. І. Історія запорізьких козаків : у 3 т. Т. 2. Львів : Світ, 1991. 457 с.


Повний текст: PDF (укр.)