2018 - №7
DOI: 10.28925/2226-3012.2018.7
https://doi.org/10.28925/2226-3012.2018.7

ЗМІСТ

Філософія та історія освіти

Максим Гальченко
Ідея свободи в освіті: мислення, навчання, ціннісний вибір

Володимир Кравець, Оксана Кікінежді, Ірина Шульга
До проблеми гуманізації освітньо-виховного простору сучасної української школи

Ірина Кобзєва
Гармонійні аспекти калокагатії: історико-філософський аналіз

Людмила Ракітянська
Ідея співвідношення людського розуму і почуттів в контексті українського кордоцентризму: історична ретроспектива

Вікторія Сидоренко
Акмепрофесіогенез педагога нової української школи в суспільстві знань

Валентина Сліпчук
Професійна підготовка фахівців фармацевтичної галузі в Україні у ХХ – на поч. ХХІ століття: системний аналіз тенденцій

 

Компаративістика у сфері освіти

Світлана Сисоєва
Розвиток порівняльної професійної педагогіки в Україні: освітологічний контекст

Олеся Самохвал
Розвиток туристичної освіти в німецькомовних країнах Західної Європи

Тетяна Харченко, Марина Зверева
Західноєвропейські вчені про умови ефективної трансформації професійного габітусу вчителя на семінарах аналізу практик

Олександра Мінчановська
Роль домашньої освіти в польській системі освіти

Світлана Когут
Педагогіка праці: польський ринок праці під впливом процесів європейської інтеграції

Анна Троцко, Анна Боярська-Хоменко
Тенденції та перспективи розвитку освіти дорослих в Німеччині

 


Інклюзивна освіта

Марія Хмєлевська
Учитель для дитини з синдромом Аспергера

Ілона Клімас, Кароліна Пельц, Сильвія Копитко
Соціальна підтримка учнів у складних ситуаціях в школі

Анатолій Педорич
До питання готовності педагогів до інклюзивної освіти

Соціологія освіти

Ян Харасимович
Співрозмірна самооборона як основа оборонної освіти та оптимальна модель протидії агресії

Марцін Злоцяк
Упередження і стереотипи у міжособистісних стосунках членів неформальних груп
 

Кінга Конєчни
Педагогічна діагностика в діяльності неурядових організацій


Освітня політика та освітнє право

Ярослав Цехмістер, Олександра Лисенко
Кодифікація медичного законодавства в Україні в контексті підвищення правової культури лікарів

Людмила Онищук
Теоретико-методологічні засади прогнозування розвитку загальної середньої освіти


Забезпечення якості вищої освіти: українсько-польський досвід

Ніна Батечко, Микола Лут
Система менеджменту якості вищої освіти: методологічний аспект

Юлія Грищук
Система внутрішнього забезпечення якості вищої освіти: досвід Республіки Польща

 

Освітологічний контекст компетентнісної освіти

Ярослава Кульбашна,Валерія Захарова
Структура іншомовної компетентності майбутніх фахівців із стоматології