Анна Троцко
ORCID iD 0000-0002-8093-9610
доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, вул. Січових Стрільців, 52-А, 04053 Київ, Україна

Анна Боярська-Хоменко
ORCID iD 0000-0002-1818-3074
кандидат педагогічних наук, докторант кафедри початкової, дошкільної та професійної освіти, Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди, вул. Алчевських, 29, 61002 Харків, Україна, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

DOI:10.28925/2226-3012.2018.7.8489
https://doi.org/10.28925/2226-3012.2018.7.8489

ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ОСВІТИ ДОРОСЛИХ В НІМЕЧЧИНІ
У статті здійснено аналіз сучасної системи освіти дорослих у Німеччині. Надано декілька визначень дефініцій «освіта дорослих», «подальша освіта», «безперервна освіта». Визначено структуру освіти дорослих в Німеччині: формальна освіта дорослих (професійне навчання та загальна освіта); неформальна освіта дорослих (семінари, індивідуальні або групові курси, лекції і зустрічі); інформальна освіта (самоосвіта та саморозвиток). Узагальнено завдання закладів освіти дорослих: розширення мережі закладів освіти для дорослих; поширення ідеї безперервної освіти; інтеграція освіти дорослих в підготовку сучасних фахівців різних галузей; контроль за якістю та ефективністю освіти дорослого населення. Визначено тенденції і перспективи розвитку системи освіти дорослих у Німеччині: підготовка відповідних кваліфікованих кадрів; сумісність освіти дорослих на національному та європейському рівні; участь великих організацій та підприємств у розвитку освіти дорослих; залучення людей до безперервної освіти; боротьба із соціальною ізоляцією; визнання всіх видів освітньої діяльності.
Ключові слова: інформальна освіта дорослих; неформальна освіта дорослих; Німеччина; освіта впродовж життя; освіта дорослих; формальна освіта дорослих. 

References
Beutner, М., & Gebbe, М. (2016). Serious Mobile Learning. Mehr als die Nutzung mobiler Endgeräte. NetEnquiry. Innovative Ansätze zum Serious Mobile Learning für Aus- und Weiterbildung. Köln, Deutschland, 41–69 (ger).
Boiars'ka-Khomenko, A. V. (2017). Adult Education in Germany: Realities and Development Prospects. Scientific Papers of the Vinnytsia State Pedagogical University named after Mikhail Kotsiubynsky. Series: Pedagogy and Psychology, 52, 180–184 (ukr).
Brödel, R. (2011). Lebenslanges Lernen. Handbuch der Erziehungswissenschaft. Band 4: Erwachsenenbildung. Weiterbildung. Schöningh. Paderborn (ger).
Dekade für Alphabetisierung. Retrieved from https://www.bmbf.de/de/nationale-strategie-fuer-alphabetisierungund-grundbildung-erwachsener-1373.html
Deutscher Bildungsrat (Hrsg.): Empfehlungen der Bildungskommission (1970). Strukturplan für das Bildungswesen. Bonn. (ger).
Filla, W. (2009). Erwachsenenbildung in Europa. Skriptum Deutschland. Wien, Österreich (ger).
Harauer, R. (1998). Politische Bildung. Wien, Österreich (ger).
Heimlich, U., & Behr, I. (2011). Inklusion von Menschen mit Behinderung in der Erwachsenenbildung. Wiesbaden, Deutschland, 813–826 (ger).
Strzelewicz, W. (1973). Demokratisierung und Erwachsenenbildung. Westermann, Deutschland: Braunschweig (ger).
Wolf, G. (2011). Zur Konstruktion des Erwachsenen. Gertrud Wolf – Grundlagen einer erwachsenenpädagogischen Lerntheorie. Wiesbaden, Deutschland, 54 (ger).


Повний текст: PDF (укр.)