Володимир Кравець
ORCID iD 0000-0001-7537-6545
доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАН України, професор кафедри педагогіки та менеджменту освіти, радник ректора, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка вул. М. Кривоноса, 2, 46027 Тернопіль, Україна, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Оксана Кікінежді
ORCID iD 0000-0002-9240-279X
доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри психології, директор Науково-дослідного центру з проблем ґендерної освіти і виховання учнівської та студентської молоді НАПН України – ТНПУ ім. В. Гнатюка, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка вул. М. Кривоноса, 2, 46027 Тернопіль, Україна, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Ірина Шульга
ORCID iD 0000-0002-0651-047X
кандидат педагогічних наук, методист інклюзивно-ресурсного-центру, асистент кафедри педагогіки та менеджменту освіти, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка вул. М. Кривоноса, 2, 46027 Тернопіль, Україна, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

DOI:10.28925/2226-3012.2018.7.1521
https://doi.org/10.28925/2226-3012.2018.7.1521 

ДО ПРОБЛЕМИ ГУМАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬО-ВИХОВНОГО ПРОСТОРУ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ
У статті зазначено актуальність проблеми гуманізації освітньо-виховного простору сучасної української школи через формування у навчальному закладі ґендерно-справедливого середовища. Проаналізовано напрацювання зарубіжних вчених, що стосуються проблеми дослідження. Виявлено особливості формування ґендерно-справедливого середовища у навчальному закладі на засадах особистісно орієнтованого, компетентнісного та ґендерного підходів. Розкрито зміст ґендерного підходу та особливості його впровадження у навчальний заклад. Сформульовано власне розуміння сутності поняття «ґендерно-справедливе середовище» як недискримінаційного, здоров’язбережувального та творчо-розвивального, що у своїй структурі містить три компоненти (просторово-предметний, психодидактичний, соціальний). Увага акцентується на обґрунтуванні психолого-педагогічних механізмів формування ґендерно-справедливого середовища для дітей та молоді.
Ключові слова: гуманізація освітнього простору; ґендерно-справедливе середовище; ґендерний підхід; заклад освіти.

Література
Андрущенко В. П. Культура. Ідеологія. Особистість. Київ : Знання України, 2002. 578 с.
Бех І. Д. Виховання особистості : підручник. Київ : Либідь, 2008. 848 с. Гендерний педагогічний альманах / за ред. О. Марущенка, О. Андрусик, Т. Дрожжиної. Харків : Планета – Принт, 2017. 68 с.
Кікінежді О. М. Ґендерна ідентичність в онтогенезі особистості : монографія. Тернопіль : «Навчальна книга – Богдан», 2011. 400 с.
Кікінежді О. М. Еґалітарна особистість у сучасному соціопросторі. Психологія особистості : науковий журнал. Івано-Франківськ. 2015. №1 (6). С. 52–62. doi: 10.15330/ps.6.1.52-62.
Кравець В. П. Історія ґендерної педагогіки : навчальний посібник. Тернопіль : Джура, 2005. 440 с.
Кремень В. Г., Ільїн В. В. Синергетика в освіті: контекст людиноцентризму : монографія. Київ : Педагогічна думка, 2012. 448 с.
Костюк О. О. Гендерне виховання учнів у середніх навчальних закладах Канади (60-ті роки XX – початок XXI століття) : автореф. дис. ... наук. ступ. канд. пед. наук : 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. Тернопіль, 2016. 18 с.
Результати роботи Круглого столу «Інституціоналізація ґендерної освіти: перспективи та ризики» (м. Київ, 5 грудня 2016 р.). URL: http://mon.gov.ua/usi-novivni/novini/2016/12/05/%E2%80%9Cupidruchnikax-ne-mae-buti-shtampiv,-shho-z-rannogo-viku-nav%E2%80%99yazuyut-shkolyaram-pevniroli/ (дата звернення: 20.06.2018).
Сисоєва С. О. Інтерактивні технології навчання дорослих: навчально-методичний посібник. Київ : ВД «ЕКМО», 2011. 324 с.
Шульга І. Створення здоров’язбережувального середовища у початковій школі: ґендерний дискурс. Ґендерні дослідження: прикладні аспекти : наук. монографія / В. П. Кравець, Т. В. Говорун, О. М. Кікінежді та ін.; за наук. ред. В. П. Кравця. Тернопіль : «Навчальна книга – Богдан», 2013. С. 241–254.
Child friendly school : Manual Table of Contents Introduction References. UNICEF’s Division of Communication (Ed.). URL: https://www.unicef.org/publications/files/Child_Friendly_Schools_Manual_EN_040809.pdf (дата звернення: 09.06.2018).
Equitable and Non-discriminatory Quality Education. URL: https://ei-ie.org/media_gallery/Policybrief_07_ equitable_eng.pdf (accessed date: 11.06.2018).


Повний текст: PDF (укр.)