Людмила Онищук
ORCID iD 0000-0002-7854-9314
доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник, головний науковий співробітник відділу інновацій та стратегій розвитку освіти, Інститут педагогіки НАПН України, вул. Січових Стрільців, 52-Д, 04053 Київ, Україна, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


DOI:10.28925/2226-3012.2018.7.138144
https://doi.org/10.28925/2226-3012.2018.7.138144 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ
У статті на основі аналізу системи засобів наукового пізнання та критичного осмислення особливостей педагогічного прогнозування як специфічного різновиду наукового дослідження і форми конкретизації наукового передбачення висвітлено результати систематизації знань педагогічної прогностики; у форматі дослідження науково інтерпретовано опрацьовані ідеї, теорії, положення, закономірності і принципи, що відображають особливості об’єкта і предмета дослідження. Зв’язки між досліджуваними педагогічними явищами і процесами відображено в положеннях Концепції прогнозування розвитку загальної середньої освіти, програмі циклічного семінару «Теоретичні і методологічні засади підготовки суб’єктів освітньої діяльності до розроблення прогнозів», які сприятимуть формуванню у суб’єктів управління стержневих, системотвірних уявлень про перспективу розвитку загальної середньої освіти.
Ключові слова: прогнозування; розвиток; загальна середня освіта.

Література
Гершунский Б. С. Педагогическая прогностика : методология, теория, практика. Киев : Вища школа, 1986. 200 с.
Гончаренко С. У. Педагогічні дослідження: методологічні поради молодим науковцям. Київ-Вінниця : «Планер», 2010. 308 с.
Демчук В. С. Основи освітнього менеджменту : посібник. Київ : Ленвіт, 2007. 263 с.
Енциклопедія освіти / За ред. В. Г. Кременя. Київ : Юрінком Інтер, 2008. 1040 с.
Коршунов А. М., Мантатов В. В. Диалектика социального познания : посібник. Москва, 1988. 196 с.
Краевский В. В. Методология педагогики: новый етап: учеб. пособие. Москва : Академия, 2006. 400 с.
Леднев В. С. Содержание образования: учеб. пособие. Москва : Высшая школа, 1989. 360 с.
Лисичкин В. А. Теория и практика прогностики. Методологические аспекты : учебник. Москва : Наука, 1972. 224 с.
Педагогическое прогнозирование: научно-методическое пособие / Под общ. ред. Л. Е. Никитиной. Москва : НОУ ВПО Московский психолого-социальный институт, 2009. 288 с.
Новий тлумачний словник української мови у трьох томах. 3-й том П-Я. Київ : Аконт, 2008. 862 с.
Онищук Л. А. Концепція прогнозування розвитку загальної середньої освіти. Київ, 2016. 46 с.
Сисоєва С. О. Сфера освіти як об’єкт дослідження. Освітологія. 2012. №1. С. 22–29.
Токовенко А. С. Эволюционная эпистемология. Становление новой философской парадигмы. Днепропетровск, 1994. 192 с.
Фейерабенд П. Избранные труды по истории науки. Москва, 1986. 543 с.Повний текст: PDF (укр.)