Юлія Грищук
ORCID iD 0000-0002-5306-0301
науковий співробітник науково-дослідної лабораторії освітології, Київський університет імені Бориса Грінченка, вул. Тимошенка, 13-б, 04212 Київ, Україна, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


DOI:10.28925/2226-3012.2018.7.152156
https://doi.org/10.28925/2226-3012.2018.7.152156 


СИСТЕМА ВНУТРІШНЬОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ: ДОСВІД РЕСПУБЛІКИ ПОЛЬЩА
У статті проаналізовано діяльність закладів вищої освіти Республіки Польща щодо забезпечення якості освіти задля виокремлення перспективних напрямів використання польського досвіду в Україні. Дослідження здійснювалося на основі вивчення і порівняльного аналізу систем внутрішнього забезпечення якості у закладах вищої освіти Республіки Польща, а саме: Університету Марії Кюрі-Склодовської, Люблінської Політехніки, Вармінсько-Мазурського університету та Жешувського yніверситету. Автором виокремлено перспективні напрями використання польського досвіду в Україні, серед яких: концептуальний, нормативно-правовий, організаційний.
Ключові слова: якість освіти; якість вищої освіти; система внутрішнього забезпечення якості вищої освіти.

Література
Жешувський університет. URL: http://www.ur.edu.pl/ua (дата звернення: 28.05.2018).
Луговий В. І. Роль стейкхолдерів у системі внутрішнього забезпечення якості вищої освіти відповідно до нового Закону України «Про вищу освіту». URL: http://erasmusplus.org.ua/images/phocadownload/HERE_ doc/Motivation_Luhovyi_2018.pdf (дата звернення: 28.05.2018).
Люблінська Політехніка. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/Люблінська_Політехніка (дата звернення: 20.05.2018).
Про університет. URL: https://www.umcs.pl/uk/pro-un-versitet,1655.htm (дата звернення: 28.05.2018).
Сисоєва С. Освітні реформи: освітологічний контекст. Теорія і практика управління соціальними системами. 2013. №3. С. 44–55.
Хмєлєска Є. Запровадження Європейських стандартів і рекомендацій щодо забезпечення якості (ESGQA) у систему вищої освіти Польщі. Програма ПК ректорів ВНЗ України. Київ, 2013. Beeby C. E. The concept of quality in education. URL: https://www.edqual.org/publications/workingpaper/ edqualwp3.pdf.1 (дата звернення: 23.05.2018).
Cele Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia / Politechnika Lubelska. URL: https://www.pollub. pl/pl/uczelnia/wewnetrzny-system-zapewnienia-jakosci-ksztalcenia/cele-wewnetrznego-systemu-zapewnianiajakosci-ksztalcenia (дата звернення: 20.05.2018).
Polityka jakości Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. URL: http://www.uwm.edu.pl/uniwersytet/ ksztalcenie/wewnetrzny-system-zapewniania-jakosci-ksztalcenia (дата звернення: 23.05.2018).
Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area (ESG). Кyiv : CS Ltd., 2015. 32 p. System Zapewnienia Jakości Kształcenia / Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. URL: https://www.umcs.pl/pl/ system-zapewnienia-jakosci-ksztalcenia,3005.htm (дата звернення: 23.05.2018).
Tutko M. Internal quality assurance systems in polish higher education institutions in the light of the ESG 2015. Zarządzanie publiczne. 2016. № 4(36). Рр. 277–287. doi:10.4467/20843968ZP.17.024.6033
University of Warmia and Mazury in Olsztyn. Introduction. URL: http://www.uwm.edu.pl/en/the-university/ introduction (дата звернення: 20.05.2018).
Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia / Uniwersytet Rzeszowski. URL: http://www.ur.edu.pl/ ksztalcenie/jakosc-ksztalcenia/wewnetrzny-system-ds-zapewnienia-jakosci-ksztalcenia (дата звернення: 23.05.2018).


Повний текст: PDF (укр.)