Випуск №8
2019 рік
DOI 10.28925/2226-3012
www.doi.org/10.28925/2226-3012


Зміст


Філософія та історія освіти

Олександр Сушик, Ірина Сушик
Академічна мобільність українських студентів в історичній ретроспективі: витоки, напрями, мотиви

Малгожата Камінська 

Вчителі про навчання у співпраці

Ніна Батечко, Микола Михайліченко

Академічна доброчесність у контексті синергії наукових підходів


Компаративістика в сфері освіти

Оксана Старостіна
Ціннісні засади розвитку системи шкільної освіти у Великій Британії

Інна Власова
Фінансова автономія університетів: досвід Грузії

Наталія Євтушенко
Порівняльний аналіз систем підвищення кваліфікації вчителів природничо-математичних предметів у післядипломній освіті України і Республіки Польща


Соціологія та культурологія освіти

Марія Хмєлевська
Явище агресії як суспільна проблема 

Ярослав Хархула
Громадянська освіта і формоутворення еліт в суспільній теорії Хосе Ортега-і-Гассет


Освітня політика та освітнє право

Олексій Сисоєв
Ліцензування у сфері освіти: адміністративно-правові аспекти 


Забезпечення якості вищої освіти: Українськи-Польський досвід.

Вікторія Перерва
Формування професійно-термінологічої компетентності вчителя біології: досвід України

Вероніка Приходько, Тамерлан Сафранов, Тетяна Шаніна, Владислав Михайленко
Освіта для життя: досвід Одеського державного екологічного університету

Юлія Зайцева, Сергій Новік
Трисуб’єктна взаємодія в системі «викладач — студент — учитель фізичної культури»

Ольга Черепєхіна
Сучасні підходи до визначення педагогічної компетентності майбутнього викладача психології

Світлана Заскалєта
Тенденції професійної підготовки фахівців у країнах Європейського простору: забезпечення якості вищої освіти