Олександр Сушик
ORCID iD 0000-0003-2223-4070
https://orcid.org/0000-0003-2223-4070
кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри комп’ютерних технологій та професійної освіти Луцький національний технічний університет, вул. Львівська, 75, 43018, м. Луцьк, Україна, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Ірина Сушик
ORCID iD 0000-0002-4620-5453
https://orcid.org/0000-0002-4620-5453
кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри гуманітарних наук, соціального забезпечення та права, Луцький національний технічний університет, вул. Львівська, 75, 43018, м. Луцьк, Україна, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


АКАДЕМІЧНА МОБІЛЬНІСТЬ УКРАЇНСЬКИХ СТУДЕНТІВ В ІСТОРИЧНІЙ РЕТРОСПЕКТИВІ: ВИТОКИ, НАПРЯМИ, МОТИВИ
https://doi.org/10.28925/2226-3012.2019.8.818

 

У статті розглянуто феномен академічної мобільності студентства, показано його ґенезу, напрями і потоки мобільної української молоді упродовж історичних періодів. Приділено увагу появі українських сту-дентів в європейських університетах. Згадано імена українців, випускників європейських університетів, що стали відомі світу. Прослідковано зміни у глобальній картині руху мобільного студентства з кінця 90-х років XX ст. Акцентовано увагу на сучасній проблемі виїзду української молоді за кордон, мотивах міграції студентів, головних осередках їх скупчення. Названо ризики та основні перепони щодо налагодження меха-нізму міжнародної академічної мобільності в Україні.
Ключові слова: академічна мобільність; єдиний освітній простір; студентська мобільність; універси-тет.Література

 •  Бака С. В. Нормативно-правове забезпечення регулювання академічної мобільності в Україні. Вісник національного університету цивільного захисту України. Вип. 2 (9). 2018. С. 264–276. DOI: 10.5281/zenodo.1240910.
 • Вербицька С. В. Міжнародна студентська академічна мобільність: етапи розвитку та суб’єкти організації.

 • Вісник Житомирського державного університету. Вип. 45. Педагогічні науки. 2009. С. 20–26.

 • Всемирный доклад по образованию 2006. Сравнение мировой статистики в области образования.

 • Монреаль : Институт статистики ЮНЕСКО, 2006. 192 с. URL: https://en.unesco.org/themes/ education/ dokumenti-ifla-ta-in (дата звернення: 12.11.2018) Микитась В. Давньоукраїнські студенти і професори. Київ : Абрис, 1994. 287 с.

 • Нудьга Г. А. Українські студенти в університетах Європи в ХІV-XVIII століттях. На літературних шляхах (Дослідження, пошуки, знахідки). Київ : Дніпро, 1990.

 • Олексик Х. М. Формування єдиного освітнього і наукового простору: природа та проблеми його суперечностей. Інтеграція в європейський освітній простір: здобутки, проблеми, перспективи: монографія. За заг. ред. Ф. Г. Ващука. Ужгород : ЗакДУ, 2011. 560 с. (Серія «Євроінтеграція: український вимір»; Вип. 16). С. 108–128. URL: http://www.uzhnu.edu.ua/ uk/infocentre/get/3717/ dokumenti-ifla-ta-in (дата звернення: 22.01.2019) Садова У. Проблеми трудової та освітньої міграції у фокусі інтересів вищої школи, влади і бізнесу.

 • За результатами зустрічі, організованої Прес-центром «Гал-Інфо». 20 липня 2018 р. URL: http://lp.edu.ua/sites/default/files/news/2018/10178/ attachments/demos_seminar-26_07_18. pdf (дата звернення: 07.04.2019) Свириденко Д. Б. Академічна мобільність: відповідь на виклики глобалізації: монографія. Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2014. 279 с.

 • Стадний Є. Українські студенти за кордоном: факти та стереотипи: звіт аналітичного центру CEDOS. 2017. URL: https://cedos.org.ua/uk/osvita/ukrainski-studenty-za-kordonom-fakty-ta-stereotypy/dokumenti-ifla-ta-in (дата звернення: 22.01.2019).

 • Слободян О., Стадний Є. Українські студенти за кордоном: скільки та чому? URL: https://cedos.org. ua/uk/osvita/ukrainski-studenty-za-kordonom-skilky-ta-chomu/ dokumenti-ifla-ta-in (дата звернення: 22.01.2019) Стрюк М. І. Семеріков С. О., Стрюк А. М. Мобільність: системний підхід. Інформаційні технології і засоби навчання. 2015. Т. 49. Вип. 5. С. 37–70.

 • Стрюк М. І., Стрюк А. М. Навчальний об’єкт як компонент мобільного навчання. Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія пе-дагогічна. 2012. С. 83–86.

 • Українське студентство в Польщі: політики залучення, інтеграції та мотивація і плани студент-ства: звіт аналітичного центру CEDOS. 3 листопада 2018 р. URL: https://cedos.org.ua/uk/ articles/ukrainski-studenty-v-polshchi-polityky-zaluchennia-intehratsii-ta-motyvatsiia-i-plany-studentiv (дата звернення: 07.04.2019).Фесенко А. М. Освітньо-трудова міграція освіченої молоді як тренд сучасної доби: соціологічний аналіз. Габітус. 2018. Вип. 6. С. 130–136.

 • Цуп В. Юрій Дрогобич в контексті формування української еліти. День. 2 серпня 2003. URL: https:// day.kyiv.ua/uk/article/istoriya-i-ya/yuriy-drogobich-v-konteksti-formuvannya-ukrayinskoyi-eliti dokumenti-ifla-ta-in (дата звернення: 07.04.2019) Шимків Н. Євродиплом. Чому українці їдуть навчатися до Польщі. URL: https://lb.ua/ society/2018/08/23/405797_ievrodiplom_chomu_ukraintsi_idut.html) (дата звернення: 08.04.2019).

 • Education: International student mobility in tertiary education. UNESCO-UIS. 2016. URL: http://data.uis. unesco.org. (дата звернення: 07.04.2019).

 • Uneko Group. Студентська міграція — національна проблема чи вимушеність, або чому україн-ські студенти вибирають освіту у польських вишах. URL: http://uneko.com.ua/2017/10/ студентська-міграція-національна-п/dokumenti-ifla-ta-in (дата звернення: 22.01.2019).

 • Wit H. De Strategies for the Internationalization of Higher Education: A Comparative Study of Australia, Canada, Europe, and the USA. Amsterdam: European Association for International Education, 1995. 176 p.

 • Sylvester R. Mapping international education: an historical survey 1893 — 1944. Journal of Research in International Education. September 2002. Vol. 1. № 1. Р. 90–125.

 • Sylvester R. Further mapping of the territory of international education in the 20th cеntury (1944 — 1969).

 • Journal of Research in International Education. 2003. Vol. 2. № 2. Р. 185–204.

 • Sylvester R. Framing the map of international education (1969 — 1998). Journal of Research in International Education. 2005. Vol. 4. № 2. Р. 123–151.