Вікторія Перерва
ORCID iD 0000-0002-7086-3050
https://orcid.org/0000-0002-7086-3050
асистент кафедри ботаніки та екології Криворізького державного педагогічного університету просп. Гагаріна, 54, 50086, м. Кривий Ріг, Україна Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


ДИСТАНЦІЙНИЙ СПЕЦКУРС «ЛАТИНЬ. БОТАНІЧНА ТЕРМІНОЛОГІЯ» ЯК ЗАСІБ СТАНОВЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНО-ТЕРМІНОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛЯ БІОЛОГІЇ
https://doi.org/10.28925/2226-3012.2019.8.8188

Виявлено сутність та переваги дистанційного навчання як однієї з форм організації самостійної робо-ти у професійній підготовці майбутніх фахівців. Становлення фахової терміносистеми розглядається як передумова формування професійно-термінологічної компетентності майбутнього вчителя.
Наведено зміст та структуру дистанційного електронного навчального курсу «Латинь. Ботанічна термінологія» для студентів природничого факультету педагогічних закладів вищої освіти. Вивчення ла-тині не є нормативною дисципліною навчального плану підготовки майбутнього вчителя біології, отже спецкурс покликаний до розуміння семантики та етимології біологічних термінів.
Ключові слова: дистанційний спецкурс; професійно-термінологічна компетентність; фахова підго-товка.


Література
  • Галецький С., Галецька Т. Дистанційне навчання як елемент інформаційно-комунікаційних техно-логій в освіті. Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету. 2018. Вип.1. С. 54-62.

  • Грицай Н. Б. Система методичної підготовки майбутніх учителів біології в педагогічних університе-тах : автореф. дис. ... д-ра пед. наук - 13.00.02. Київ, 2016. 40 с. 

  • Кривонос О. М., Кривонос М. П. Використання елементів дистанційного навчання у процесі вивчен-ня сучасних інформаційних технологій студентами-філологами. Міжнародний науковий журнал, 2015. № 7. С. 48-55.

  • Лаврентьєва О. Спецкурс «Формування професійної творчості вчителя» як засіб становлення складових професійно-педагогічної культури майбутнього педагога. Витоки педагогічної майстерності. 2012. Вип. 10. С.170-175. «Наказ МОН від 25.04.2013 № 466 «Про затвердження Положення про дистанційне навчання». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0703-13 Половая Н. О. Дистанційне навчання як інноваційна форма освіти. Науково-теоретичний альманах «Грані». 2017. Т. 20. № 1(141). С. 27-31. DOI: 10.15421/17174.

  • Самойленко О. М. Моделі дистанційної освіти та основні етапи їх розвитку. Теорія і практика дис-танційного навчання в післядипломній освіті. 2011. Вип.5 (18). С. 122-130.

  • Тільняк Н., Сидоренко Л., Тільняк А. Дистанційний курс навчання як форма організації самостійної україномовної підготовки студентів технічних спеціальностей. Наукові записки БДПУ.

  • Серія: Педагогічні науки. Бердянськ: БДПУ, 2019. Вип.1. С. 353-360. URL: https://pedagogy. bdpu.org.ua/wp-content/uploads/2019/05/40.pdf (дата звернення: 28.07.2019) Bernard R. M., Abrami P. C., Lou Y., Borokhovski E., Wade A., Wozney L., et al. How does distance education compare with classroom instruction? A meta-analysis of the empirical literature. Review of  ducational Research, 2004. №3(74). 379–439. DOI: 10.3102/00346543074003379.

  • Simpson O. Supporting student in online, open and distance learning. London: Kogan page Limited, 2002. 237 p. DOI: 10.4324/9780203417003 Simonson M., Smaldino S., Zvacek S. M. Teaching and Learning at a Distance: Foundations of Distance Education. Information Age Publishing, 2014. 350 p. DOI: 10.1080/08923647.2011.589757