Ярослав Слуцький
ORCID iD 0000-0002-5328-7274  
кандидат педагогічних наук, завідувач навчально-методичним кабінетом, Донбаський державний коледж технологій та управління, вул. Є. Седнєва, 3-а, 85200 Торецьк, Україна,
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ СУПРОВІД ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ: СИСТЕМНИЙ ПІДХІД
https://doi.org/10.28925/2226-3012.2020.9.10

У статті розглянуто проблему практичного застосування системного підходу в процесі проведення соціально-педагогічної адаптації іноземних студентів. Дослідження поставленого питання виявило, що акультураційні заходи повинні складатися з трьох основних напрямків: психологічного, лінгвістичного та культурного, кожен з яких вимагає формування певного переліку компетенцій, що сприяють розвитку спроможності вибудовування ефективної взаємодії з представниками приймаючої країни. Ці компетенції, при об’єднанні під час практичної академічної або соціальної діяльності іноземного студента, перетворю-ються в компетентність, феномен, що включає в себе безліч компетенцій і спрямований на їх адекватне функціонування, що призводить до виникнення системи управління компетенціями, яку можна проаналі-зувати лише з використанням системного підходу. Крім того, названі напрями адаптаційної діяльності дозволили прийти до висновку, що вони також є системоутворюючими елементами підготовчого про-цесу, тобто системою соціально-педагогічного супроводу. Ґрунтуючись на результатах дослідження, що компетентність є системою управління компетенціями, а лінгвістична, культурна та психологічна підготовка являють собою систему адаптаційної підготовки, системний підхід визначено як «систему в системі», в якому система компетентності діє в системі акультураційної тріади: лінгвістика, культу-ра, психологія.
Виявлено, що система соціально-педагогічного супроводу має певну структуру, яка характеризується чотирма рівнями акультураційної адаптації, а саме: системи супроводу іноземного студента (перший рівень), психологічної, лінгвістичної та культурної адаптації іноземного студента (другий рівень), компе-тентності в певних напрямках практичної діяльності іноземного студента (третій рівень), компетен-цій, необхідних для формування компетентностей (четвертий рівень).
Ключові слова: адаптація; акультураційна тріада; іноземний студент; компетентність; система в системі; соціально-педагогічний супровід.


Література

 • Батечко Н. Управління якістю в сфері вищої освіти: методологічний аспект. Освітологія. 2017. № 6. С. 156–162. https://doi.org/10.28925/2226-3012.2017.6.156162.

 • Батечко Н., Лут М. Система менеджменту якості вищої освіти: методологічний аспект. Освітологія. 2018. № 7. С. 145–151. https://doi.org/10.28925/2226-3012.2018.7.145151.

 • Березюк О. С. Системний підхід до формування полікультурної компетентності майбутніх фахівців у сучасному освітньому просторі. Професійна педагогічна освіта: системні дослідження. За ред. О. А. Дубасенюк. Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2015. С. 193–209.

 • Братко М. Становлення теорії управління освітою в США: сутнісні риси, персоналії, ідеї. Освітологія. 2015. № 4. С. 71–76.

 • Братко М. Управління освітнім середовищем вищого навчального закладу: сутність поняття. Освітологія. 2014. № 3. С. 81–88.

 • Волкова В. Н. Теория систем и системный анализ. Москва : Издательство Юрайт, 2012. 679 с.

 • Гуменюк Т. Б., Корець М. С. Системний підхід як складова освітньої інноватики. Наука і освіта. 2014. № 7. С. 63–67.

 • Дибкова Л. М. Системний підхід при проведенні оцінювання результатів навчальної діяльності сту-дентів ВНЗ. Збірник наукових праць. Педагогічні науки. 2014. № 122. С. 34–43.

 • Дружененко Р. С. Роль педагогічного системного підходу в оформленні поняття «методична система на-вчання мови». Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки. 2018. № 1. С. 17–23. https://doi.org/10/31494/2412-9208-2018-1-1-17-23.

 • Журавський В. Системний підхід до навчання у процесі підвищення кваліфікації кадрів податкової служби: Збірник наукових праць УАДУ. За заг. ред. В. І. Лугового, В. М. Князева. Київ : Вид-во УАДУ, 2000. № 2/IV. С. 341–346.

 • Ильина Т. А. Структурно-системный подход к исследованию педагогических явлений. Результаты новых исследований в педагогике. Москва, 1977. С. 5–19.

 • Ковальчук В. А. Системний підхід у дослідженні проблеми підготовки майбутніх учителів в умовах варіативності освітньо-виховних систем. Професійна педагогічна освіта: системні дослі-дження. За ред. О. А. Дубасенюк. Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2015. С. 279–296.

 • Ковальчук В. А. Становлення системного підходу дослідження педагогічних об’єктів та явищ. Дослідницький компонент у діяльності загальноосвітніх навчальних закладів та поза-шкільних закладів освіти: ретроспектива і перспектива : матеріали Всеукраїнської на-уково-практичної конференції, 21 листопада 2013 р. Київ : Інститут обдарованої дитини, 2013. С. 32–38.

 • Мокляк В. Методологічні підходи дослідження автономії в університетах України (ХІХ – по-чаток ХХ століття). Педагогічні науки. 2018. № 71. С. 159–164. https://doi.org/10.5281/ zenodo.1256799.

 • Самборська Н. М. Соціально-комунікативна компетентність майбутніх медичних працівників у контексті системного та компетентнісного підходів. Проблеми освіти. Київ : Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОН України, 2015. № 85. С. 97–101.

 • Сидорко В. В., Тверезовська Н. Т. Системний підхід як методологія реалізації міжпредметних зв’язків у навчальному процесі. Вісник Національного університету оборони України. 2014. № 1. С. 157–161.

 • Сушик О., Сушик І. Академічна мобільність українських студентів в історичній ретроспективі: ви-токи, напрями, мотиви. Освітологія. 2019. № 8. С. 8–18.

 • Філософський словник соціальних термінів. За ред. В. П. Андрущенко. Харків : «Р.И.Ф.», 2005. 672 с.

 • Cowley P., Hyams-Ssekasi D. Motivation, induction, and challenge: Examining the initial phase of international students’ educational sojourn. Journal of International Students. 2018. № 8/1. P. 109–130. https:// doi.org/10.5281/zenodo.1101039.

 • Hansen H. R., Shneyderman Y., McNamara G., Grace L. Assessing acculturative stress of international students at a U.S. community college. Journal of International Students. 2018. № 8/1. P. 215–232. https://doi.org/10.5281/zenodo.1134293.

 • Jamaludin N. L., Lackland D. S. Destination motivation, cultural orientation, and adaptation: International Students’ destination-loyalty intention. Journal of International Students. 2018. № 8/1. P. 38–65. https://doi.org/10.5281/zenodo.1101030.

 • Lee J., Negrelli K. Cultural Identification, Acculturation, and Academic Experience Abroad: A Case of a Joint Faculty-Led Short-Term Study Abroad Program. Journal of International Students. 2018. № 8/2. P. 1152–1072. https://doi.org/10.5281/zenodo.1250417.

 • Mahmood H., Burke M. Analysis of acculturative stress and sociocultural adaptation among international students at a non-metropolitan university. Journal of International Students. 2018. № 8/1. P. 284– 307. https://doi.org/10.5281/zenodo.1134307.

 • Marangell S., Arkoudis S., Baik C. Develpping a Host Culture for International Students: What Does It Take? Journal of International Students. 2018. № 8/3. P. 1440–1458.

 • Martirosyan N., Bustamante R. Academic and social support services for international students: Current practices. Journal of International Students. 2019. № 9/1. P. 172–191. https://doi.org/10.32674/jis. v9i1.275.

 • Nghia T. Motivations for studying abroad and immigration intentions: The case of Vietnamese students. Journal of International Students. 2019. № 9/3. P. 758–776. https://doi.org/10.32674/jis.v0i0.731.

 • Ranson H. Mission Impossible: International Students as Key Players in Cross-Cultural Team Activities. Journal of International Students. 2018. № 8/3. P. 1355–1362.

 • Rose-Redwood C., Rose-Redwood R. Fostering Successful Integration and Engagement Between Domestic and International Students on College and University Campuses. Journal of International Students. 2018. № 8/3. P. 1267–1273. https://doi.org/10.5281/zenodo.1254578.

 • Takimoto Y. A. Making Interactions Between Domestic and International Students Meaningful. Journal of International Students. 2018. № 8/3. P. 1346–1354.

 • Tozini K. Global perspectives on international student experiences in higher education: tensions and issues. Journal of International Students. 2020. №10/2. P. 549–552. https://doi.org/10.32674/jis. v10i2.1707.

 • Tu H. English versus Native language on social media: International students’ cultural adaptation in the U.S. Journal of International Students. 2018. № 8/4. P. 1709–1721. https://doi.org/10.5281/ zenodo.1468074.

 • Wang Y., Li T., Noltemeyer A., Wang A. Cross-cultural Adaptation of International College Students in the United States. Journal of International Students. 2018. № 8/2. P. 821–842. https://doi.org/10.5281/ zenodo.1250383.

 • Wei L. «Educational Abroad» for international student advisors: What is the impact on their professional development? Journal of International Students. 2019. № 9/1. P. 306–319. https://doi.org/10.32674/ jis.v9i1.258.

 • Wit H. Internationalization of higher education: The need for a more ethical and qualitative approach. Journal of International Students. 2020. № 10/1. P. 1–4. https://doi.org/10.32674/jis.v10i1.1893.

 • Wolf D., Phung L. Studying in the United States: Language learning challenges, strategies, and support services. Journal of International Students. 2019. № 9/1. P. 211–224. https://doi.org/10.32674/jis. v9i1.273.

 • Yan L., Pei S. «Home away from home»? How international students handle difficult and negative experiences in American Higher Education. Journal of International Students. 2018. № 8/1. P. 453–472. https:// doi.org/10.5281/zenodo.1134338.

 

 

Текст статті (PDF)