Вероніка Приходько
ORCID iD 0000-0003-3854-6693
https://orcid.org/0000-0003-3854-6693
кандидат географічних наук, доцент, доцент кафедри екології та охорони довкілля, Одеський державний екологічний університет, вул. Львівська, 15, 65016 м. Одеса, Україна, e-mail Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Тамерлан Сафранов
ORCID iD 0000-0003-0928-5121
https://orcid.org/0000-0003-0928-5121
доктор геолого-мінералогічних наук, професор, завідувач кафедрою екології та охорони довкілля, Одеський державний екологічний університет, вул. Львівська, 15, 65016 м. Одеса, Україна, e-mail Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Тетяна Шаніна
ORCID iD 0000-0002-4853-4808
https://orcid.org/0000-0002-4853-4808
кандидат хімічних наук, доцент, доцент кафедри екології та охорони довкілля, Одеський державний екологічний університет, вул. Львівська, 15, 65016 м. Одеса, Україна, e-mail Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Владислав Михайленко
ORCID iD 0000-0001-6667-2457
https://orcid.org/0000-0001-6667-2457
аспірант кафедри екології та охорони довкілля, молодший науковий співробітник Одеський державний екологічний університет, вул. Львівська, 15, 65016 м. Одеса, Україна, e-mail Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.ОСВІТА ДЛЯ ЖИТТЯ: 
ДОСВІД ОДЕСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ЕКОЛОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
https://doi.org/10.28925/2226-3012.2019.8.8996

Стаття презентує огляд освітньої складової системи управління та поводження з твердими побу-товими відходами. В роботі окреслені особливості формування компетентностей у сфері управління та поводження з твердими побутовими відходами за оновленим переліком ключових компетентностей країн Європейського Союзу. Освіта з питань відходів має бути безперервною та охоплювати усі категорії здобувачів — від громадян до спеціалістів з поступовим підвищенням рівня екологічної компетентності та зрілості. В роботі представлений досвід Одеського державного екологічного університету з освіти у сфері управління та поводження з твердими побутовими відходами. На базі університету реалізуються формальна, неформальна та інформальна освіта для всіх категорій здобувачів. Показано, що основним суб’єктом освітнього процесу є викладач. Підкреслюється важливість постійної самоосвіти викладача за рахунок науково-дослідної роботи, підвищення кваліфікації та практичного досвіду.
Ключові слова: здобувачі освіти; компетентність; Одеський державний екологічний університет; управління та поводження з твердими побутовими відходами.


Література
  • Іванова Т. В. Екологічна освіта як базова складова екологічної політики держави. Вісник Національного авіаційного університету. Серія: «Педагогіка, психологія». 2017. № 11.

  • С.53-58. DOI: 10.18372/2411-264X.11.12553

  • Концепція екологічної освіти України: Рішення МОН України №13/6-19 від 20.12.2001. URL: https:// zakon.rada.gov.ua/rada/show/v6-19290-01 (дата звернення 15.08.2019) Національна стратегія управління відходами в Україні до 2030 року: схвалено розпорядженням КМУ №820-р від 7.11.2017. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/820-2017-%D1%80 (дата звернення 15.08.2019) Приходько В. Ю. Процесс образования твердых бытовых отходов в контексте обеспечения устойчи-вого развития. Геофилософия устойчивого развития Евразии: сб. научных трудов. Улан-Удэ : Издательство ВСГУТУ, 2017. С. 153-162.

  • Приходько В. Ю., Шаніна Т. П. Науково-дослідна робота студентів за напрямом «Управління та по-водження з відходами». Екологічні дослідження в закладах вищої освіти: збірка наукових праць. Херсон : ФОП Вишемирський В.С., 2018. С. 301-305.

  • Приходько В. Ю., Шаніна Т. П., Сафранов Т. А., Михайленко В. І. Екологічна складова освітньої ді-яльності в сфері поводження з відходами. Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування: освіта — наука — виробництво — 2019: збірник тез доповідей XXII Міжнародної науково-практичної конференції. Харків, 17-18 квітня 2019 року. Харків : ХНУ, 2019. С. 144-146.

  • Про освіту: Закон України № 2145-VIII від 05.09.2017. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2145-19 (дата звернення 15.08.2019) Рамкова програма оновлених ключових компетентностей для навчання протягом життя ЄС (2018).

  • Наведено за URL: http://dlse.multycourse.com.ua/ua/page/15/53#1 Сафранов Т. А., Шаніна Т. П., Губанова О. Р., Приходько В. Ю. Актуальність підготовки фахівців-еко-логів у сфері управління та поводження з відходами. Сучасний стан навчально-методич-ного забезпечення підготовки екологів: Мат. навчально-методичного семінару. Херсон, 28-30 травня 2014 року. Херсон : Видавець Грінь Д.С., 2014. С. 228-234.

  • Еnvironment monographs № 83: OECD core set of indicators for environmental performance reviews. Paris : OECD, 1993. 38 p.