Дорота 
Левандовська 

ORCID iD 0000-0002-1023-8042
магістр, Вища школа імені Павла Влодковича в Плоцьку; вчитель, навчально-виховний центр № 2 в м. Плоцьк, вул. Ласоцького, 14, 09-402 Плоцьк, Республіка Польща,
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


Даніел Кожан 
ORCID iD 0000-0002-4397-4740
доктор (Ph.D), викладач, Вища школа імені Павла Влодковича в Плоцьку, Алея Кілинського 12, 09-402 Плоцьк, Республіка Польща,
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ДІЯЛЬНОСТІ ПЛОЦЬКИХ ДОШКІЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ (НА ПРИКЛАДІ ПУБЛІЧНОГО ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 33 ІМЕНІ ЖАНА ВАНЬЄРА ТА ДОШКІЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ MAX У ПЛОЦЬКУ)
https://doi.org/10.28925/2226-3012.2020.9.12

У запропонованій статті автори представляють результати досліджень, які стосуються викорис-тання ресурсів інформаційних технологій, що були проведені у двох плоцьких дошкільних закладах.
Підкреслено важливість впровадження шляхів використання різних засобів сучасних інформаційних технологій на уроках, які здаються необмеженими. У дошкільній освіті, як і в інших галузях освіти, новітні засоби використання ресурсів інформаційних технологій виявляються дуже корисними і справляють по-зитивне ставлення дитини, що підвищує ефективність дидактичних та виховних взаємодій у виховному процесі. Використання сучасних технологій — це спроба досягти освітньої реформи. Це також можли-вість представити дітям привабливі заняття, які пришвидшують і сприяють набуттю дитиною різних навичок.
Закцентовано увагу на тому, що постійне користування комп’ютером дітьми може призвести до за-лежності, що надалі призведе до агресії, стомлення, приведення в стан розчарування, невисипання, а та-кож втрати здоров’я, як-то, погіршення зору, виразних вад хребта, повноти, що спричиняється браком руху. Такі результати представлені численними розробками.
Метої статті постало завдання знайти «золотий ресурс» — відповідні способи, методи, форми вве-дення інформаційних технологій до дидактичного процесу від початку навчання, від наймолодших років.
У статті представлено спробу окреслити проблеми, пов’язані із введенням використання ІКТ, та поін-формувати про них.
Дані, отримані в результаті дослідження, висвітлюють ще одне питання: лише облаштування дер-жавних садочків не покращить якість роботи вчителів. Багато освітян досі уникають сучасних техно-логій (враховуючи їх вік, відсутність навичок експлуатації сучасного обладнання, вірування тощо). Молоді вчителі, охочі до роботи на основі сучасних технологій, вони набагато відкритіші до такої роботи. Тому місту важливо розглянути можливість запровадження курсів підготовки вчителів для освоєння всіх нови-нок. Розуміння досвідчених педагогів про необхідність змін.
Ключові слова: дитячі садки в Плоцьку; ІКТ (інформаційні комп’ютерні технології) у дитячих садках.


References

  • Izebska, J. (Ed.). (2008). Media elektroniczne w życiu dziecka w kontekście wartości wychowawczych oraz zagrożeń. Wydawnictwo Trans Humana (pol).

  • Pilch, T., & Bauman, T. (2018). Zasady badań pedagogicznych. Wyd. Akademickie Żak (pol).

  • Tanaś, M., & Galancik, S. (Eds.). (2015). Cyfrowa przestrzeń kształcenia. Cyberprzestrzeń. Człowiek. Edukacja. Tom 1. Oficyna Wydawnicza Impuls (pol).


Текст статті (PDF)