Малгожата Камінська
ORCID iD 0000-0002-1643-3949
https://orcid.org/0000-0002-1643-3949

викладач факультету педагогіки Вищої школи імені Павла Влодковіца у Плоцьку (Республіка Польща), доктор (PhD) з гуманітарних наук у галузі педагогікиВЧИТЕЛІ ПРО НАВЧАННЯ У СПІВПРАЦІ

Основу статті представляють вибрані результати власних досліджень щодо навчання та співпраці вчителів різних шкільних колективів. Були взяті до уваги та проаналізовані думки вчителів і директорів щодо необхідності командного навчання у співпраці, його проявів у шкільній практиці. Командне навчан-ня потрактовано як взаємна передача знань, умінь та професійного й особистого досвіду шляхом ак-тивної та свідомої участі в командах людей, які співпрацюють один з одним на принципах партнерства та відкритого спілкування. У статті зазначено про позитивний досвід запропонованої форми роботи, яка демонструє вигідність співробітництва вчителів у науковій сфері головним чином на прагматичних компетенціях та особистісної взаємодії. Запропонована колективна робота є ключем до розкриття осо-бистості вчителя творчого, відкритого, зорієнтованого на успіх своїх учнів/вихованців. Досліджена фор-ма роботи сприяє професійному середовищу, що базується на знаннях та досвіді вчителів, а також на їх мотивації, ентузіазмі, бажанні безперервного вдосконалення, що може стати вагомим викликом для практики.
Ключові стова: навчання у співпраці, командна робота, безперервне вдосконалення, співробітництво вчителів.