Ніна Батечко
ORCID iD 0000-0002-3772-4489
https://orcid.org/0000-0002-3772-4489
доктор педагогічних наук, доцент, завідувач кафедрою вищої та прикладної математики, Національний університет біоресурсів і природокористування України, вул. Героїв Оборони, 15, 03042 Київ, Україна, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Микола Михайліченко
ORCID iD 0000-0003-2714-7291
https://orcid.org/0000-0003-2714-7291
кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри управління та освітніх технологій, Національний університет біоресурсів і природокористування України, вул. Героїв Оборони, 15, 03042 Київ, Україна, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

ФЕНОМЕН АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ В КОНТЕКСТІ СИНЕРГІЇ НАУКОВИХ ПІДХОДІВ
https://doi.org/10.28925/2226-3012.2019.8.2633


У статті категорію академічної доброчесності висвітлено в контексті синергії наукових підходів: системного та синергетичного. Зазначено, що така інтерпретація може слугувати теоретико-мето-дологічним підґрунтям досліджуваного феномену. Системним підходом представлено рівні забезпечення академічної доброчесності: міжнародний, національний, державний та рівні закладу вищої освіти і особис-тості. В контексті синергетичного підходу академічну доброчесність розглянуто як нелінійну динамічну систему, здатну до самоорганізації. Наведено кращі зарубіжні та вітчизняні практики забезпечення ака-демічної доброчесності на різних рівнях.
Ключові слова: академічна доброчесність, системний підхід, синергетичний підхід, рівні забезпечення академічної доброчесності.


Література

 • Згуровський М. Дипломована псевдоосвіта або суперечність перехідного періоду у сфері вищої освіти України / Дзеркало тижня, № 6, 2006. URL:http://dt/ua/EDUCATION/diplomovana_ psevdoosvita_abo_superechnosti_perehidnoga_periodu_u_sferi_vischo.._osviti_urva...

 • Тицька Я. Академічна доброчесність та академічна відповідальність у забезпеченні якості освіти.

 • Теорія держави і права, 2018, № 11, с.192-195.

 • The Bucharest Declaration on ethical values and principles of higher education in the Europe Region URL:http://i aa.kz/en/bologna-process/the-main-documents-of-the-bologna-process.

 • International Center for Academic Integrity URL: http://www.academicimtegrity.org/icai/home.php Academic dishonesty - cheating and plagiarism in Ukrainian higher education/OECD Reviews of Integrity in Education: Ukraine 2017.URL: http://www.kupeek.com./digital:Asset- Management/oecd/ education/oecd-reviews-of-integrity-in-education-ukraine-2017/academic-dishonestry-cheating-and-plagiarism-in-ukrainian-higher-education-9789264270664-13-en#page1 Фініков Т. В. Академічна чесність як основа сталого розвитку університету (за заг. ред. Фінікова Т. В., Артюхова А.Є. Київ: Таксон, 2016.-234 с.

 • Колесников А. В. Гибридные интеллектуальные системы. Теория и технология разработки. — под ред. А. М. Яшина.-СПб.:СПбТТУ, 2001.

 • Щербакова А. В., Федорова Г. С. Многоуровневый подход к построению гибридной интеллектуаль-ной системы. Способы обработки информации, 2011, выпуск 3 (93), с. 96-99.

 • Сопова Дана. Поняття академічної чесності: науковий дискурс. Неперервна професійна освіта: теорія і практика, 2017, № 3-4, с. 26-31.

 • Бровко К., Дурдас А., Сопова Д. Е-середовище як складова корпоративної культури в університетах Французької Республіки. Молодь і ринок, № 2 (157), 2018, с.133-137.

 • Закон України “Про освіту”. URL:http://zakon 5.rada.gov.ua/lows/shaw.2145-19.

 • Ильяш А. И. Трансформации системы социальной безопасности Украины: региональное измерение: монография. Львов: ПАИC, 2012. 592.с.

 • Ромакін В. В. Академічна чесність у вищій освіті. Наукові праці Чорноморського державного універ-ситету імені Петра Могили. Педагогіка, 2002, випуск 7, с. 20, с.23-28.

 
Текст статті (PDF)