Оксана Старостіна

ORCID iD 7 048 107

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри іноземних мов професійного спілкування, Міжнародний гуманітарний університет, м. Одеса, Україна e-mail : Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


ЦІННІСНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ У ВЕЛИКІЙ БРИТАНІЇ
https://doi.org/10.28925/2226-3012.2019.8.3442

Анотація. В статті здійснено аналіз ціннісних засад розвитку системи шкільної освіти у Великій Британії на початковому й середньому ступенях освіти. Зазначено, що система освіти у Великобрита-нії має складну ієрархічну структуру. Виявлено, що особистісний розвиток учня на початковому й се-редньому етапах навчання здійснюється тут в ціннісному контексті. Встановлено, що система освіти Великобританії чітко спрямована на реалізацію ціннісних орієнтирів за допомогою впровадження кон-цепції ціннісного виховання в діяльність різних освітніх організацій. Здійснено висновок, що у Великобри-танії ціннісне виховання підростаючого покоління через програми з духовного, морального, соціального й культурного розвитку учнів є пріоритетним завданням освітнього процесу на початковому та се-редньому ступенях навчання.

Ключові слова: ціннісне виховання, ціннісні засади, шкільна освіта, початковий ступінь освіти, серед-ній ступінь освіти, особистісний розвиток, духовний розвиток, моральний розвиток, соціальний розви-ток, культурний розвиток.


Література

 • Бідюк Н. М. Освіта у Великій Британії. Хмельницький : [б.в.], 2010. 132 с.

 • Борисенко І. В. Теорія і практика моделювання змісту початкової освіти Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01. Київ, 2015. 20 с.

 • Бріт Н. М. Організаційно-педагогічні засади розвитку полікультурної освіти у вищих навчальних закладах Великої Британії : монографія. Умань: Жовтий, 2015. 152 с.Гаращук К. В. Структурні реформи в системі загальної середньої освіти сучасної Великої Британії : монографія. Житомир: ЖДУ ім. І. Франка, 2014. 159 с.

 • Карпенко З. С. Аксіологічна психологія особистості : монографія. Івано-Франківськ : Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника, 2018. 719 с.

 • Левченко Т. І. Європейська освіта: конвергенція та дивергенція: монографія. Вінниця : Нова книга, 2007. 655 c.

 • Лідерство в освіті Великої Британії: порівняльно-педагогічний дискурс : колективна монографія / Н.  Мукан (ред.). Львів : Панорама, 2019. 175 с.

 • Мілютіна О. К. Полікультурна освіта школярів у Великій Британії. Житомирський держ. ун-т ім. Івана Франка. Житомир : ЖДУ ім. І. Франка, 2008. 192 с.

 • Полуян О. Еволюція змісту освіти у початкових школах Великобританії. Нова педагогічна думка. 2014. № 2. С. 3–5.

 • Саргсян А. Л. Реформування системи вищої освіти Великобританії в кінці XX — на початку XXI сто-ліття : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01. Луганськ, 2009. 212 с.

 • Слюсаренко Н. В. Виховання учнів у середніх навчальних закладах Великої Британії. Херсон: Херсонська академія неперервної освіти, 2012. 230 c.

 • Шаповалова О. В. Управління якістю освітніх послуг у системі середньої освіти Великої Британії : монографія. Суми : Цьома С. П., 2016. 159 с.

 • Citizenship programmes of study for key stages 1 and 2 Guidance about teaching citizenship in England.

 • Department for Education. URL: https://www.gov.uk/government/publications/citizenship-programmes-of-study-for-key-stages-1-and-2 (дата звернення: 14.09.2019).

 • Gibb N. The purpose of education : speech. URL: https://www.gov.uk/government/speeches/the-purpose-of-education (дата звернення: 11.08.2019).

 • Promoting fundamental British values as part of SMSC in schools. Department for Education. URL: https:// assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/ file/380595/SMSC_Guidance_Maintained_Schools.pdf (дата звернення: 13.08.2019) Rogers S. & Brown, S. Knowledge creation as an approach to facilitating evidence informed practice in early year’s settings: Examining ways to measure the success of using this method with early year’s practitioners in Camden (London). URL: https://www.researchgate.net/publication/320242044_ Knowledge_creation_as_an_approach_to_facilitating_evidence_informed_practice_in_early_ years_settings_Examining_ways_to_measure_the_success_of_using_this_method_with_early_ years_practitioners_in_Camden (дата звернення: 11.08.2019).

 • Spiritual, moral, social and cultural development. National Curriculum. URL: http://archive.teachfind.com/ qcda/curriculum.qcda.gov.uk/key-stages-3-and-4/general-teaching-requirements/spiritual-and-moral/index.html (дата звернення: 28.07.2019)