Наталія Євтушенко

ORCID iD 0000-0002-5835-2960
https://orcid.org/0000-0002-5835-2960
кандидат педагогічних наук, доцент кафедри природничо-математичних дисциплін та інформаційно-комунікаційних технологій в освіті, Чернігівський інститут післядипломної педагогічної освіти імені К. Д. Ушинського, вул. Слобідська, 83, 14000 Чернігів, Україна Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
 

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ СИСТЕМ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ВЧИТЕЛІВ ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНИХ ПРЕДМЕТІВ У ПІСЛЯДИПЛОМНІЙ ОСВІТІ УКРАЇНИ І РЕСПУБЛІКИ ПОЛЬЩА
https://doi.org/10.28925/2226-3012.2019.8.5056
 
У запропонованій статті проаналізовано основні структурні елементи систем підвищення кваліфі-кації вчителів природничо-математичних предметів у післядипломній освіті України і Республіки Поль-ща. Розглянуто цілі процесу підвищення кваліфікації вчителів в освітньому просторі України і Польщі. Про-аналізовано принципи, за якими будуються та розвиваються системи підвищення кваліфікації вчителів, у тому числі фахівців із математики і природничих предметів, у післядипломній освіті країн.
Особливої уваги автор надає аналізу функціонування систем підвищення кваліфікації вчителів природ-ничо-математичних предметів як багатовимірних утворень у післядипломній педагогічній освіті країн.
Виділено важливі функції, які виконуються системами підвищення кваліфікації вчителів щодо неперервно-го професійного розвитку і вдосконалення фахівців.
Ключові слова: вдосконалення вчителів; післядипломна педагогічна освіта; система підвищення ква-ліфікації вчителів; учитель.
 

Література
 • Волярська О. С., Пастушок О. С. Розвиток освіти дорослих в Україні: принципи і напрями.

 • Професійний розвиток фахівців у системі освіти дорослих: історія, теорія, технології: ма-теріали ІІ-ої Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції (м. Київ, 28 квітня 2017 р.). Київ. 2017. С. 36–37.

 • Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників. Постанова Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 р. № 800. Урядовий кур’єр. 2019. № 167.

 • Закон України «Про освіту». URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2145-19/page3 (дата звернення: 25.08.2019).

 • Клясен Н. Л. Післядипломна педагогічна освіта: зарубіжний досвід та сучасна практика. Нова педа-гогічна думка. 2014. № 2. С. 187–190.

 • Лук’янова Л. Б. Законодавче забезпечення освіти дорослих: зарубіжний досвід. Київ: ДКС-Центр, 2017. 147 с.

 • Мушкета Р. Підготовка вчителів фізичного виховання у Польщі до оцінювання навчальних досягнень учнів: автореф. дис… д-ра пед. наук: 13.00.04. Тернопіль, 2007. 42 с.

 • Ничкало Н. Г. Трансформація професійно-технічної освіти в Україні: монографія. Київ: Педагогічна думка, 2008. 199 с.

 • Сидоренко В. В. Методична діяльність у суспільстві, яке навчається: виклики, проблеми, перспекти-ви розвитку. Методист. № 2 (74), 2018. С.14–27.

 • Buczkowska-Gola M. Wymagając od ucznia, wymagajmy od siebie. Edukacja i dialog. 2000. № 6. S. 46–49.

 • Ognevyuk V., Sysoieva S. Training of educational experts in Ukraine: experimental interdisciplinary program.

 • The advanced science journal. 2015. № 6. S. 98–103, DOI: 10.15550/ASJ.2015.06.098.

 • Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych. URL: http://psnpp.org.pl/ (дата звернен-ня: 25.08.2019).