Випуск №8
2019 рік
DOI 10.28925/2226-3012
www.doi.org/10.28925/2226-3012


Зміст


Філософія та історія освіти

Олександр Сушик, Ірина Сушик
Академічна мобільність українських студентів в історичній ретроспективі: витоки, напрями, мотиви

Малгожата Камінська 

Вчителі про навчання у співпраці

Ніна Батечко, Микола Михайліченко

Академічна доброчесність у контексті синергії наукових підходів


Компаративістика в сфері освіти

Оксана Старостіна
Ціннісні засади розвитку системи шкільної освіти у Великій Британії

Інна Власова
Фінансова автономія університетів: досвід Грузії

Наталія Євтушенко
Порівняльний аналіз систем підвищення кваліфікації вчителів природничо-математичних предметів у післядипломній освіті України і Республіки Польща


Соціологія та культурологія освіти

Марія Хмєлевська
Явище агресії як суспільна проблема 

Ярослав Хархула
Громадянська освіта і формоутворення еліт в суспільній теорії Хосе Ортега-і-Гассет


Освітня політика та освітнє право

Олексій Сисоєв
Ліцензування у сфері освіти: адміністративно-правові аспекти 


Забезпечення якості вищої освіти: Українськи-Польський досвід.

Вікторія Перерва
Формування професійно-термінологічої компетентності вчителя біології: досвід України

Вероніка Приходько, Тамерлан Сафранов, Тетяна Шаніна, Владислав Михайленко
Освіта для життя: досвід Одеського державного екологічного університету

Юлія Зайцева, Сергій Новік
Трисуб’єктна взаємодія в системі «викладач — студент — учитель фізичної культури»

Ольга Черепєхіна
Сучасні підходи до визначення педагогічної компетентності майбутнього викладача психології

Світлана Заскалєта
Тенденції професійної підготовки фахівців у країнах Європейського простору: забезпечення якості вищої освіти Олександр Сушик
ORCID iD 0000-0003-2223-4070
https://orcid.org/0000-0003-2223-4070
кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри комп’ютерних технологій та професійної освіти Луцький національний технічний університет, вул. Львівська, 75, 43018, м. Луцьк, Україна, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Ірина Сушик
ORCID iD 0000-0002-4620-5453
https://orcid.org/0000-0002-4620-5453
кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри гуманітарних наук, соціального забезпечення та права, Луцький національний технічний університет, вул. Львівська, 75, 43018, м. Луцьк, Україна, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


АКАДЕМІЧНА МОБІЛЬНІСТЬ УКРАЇНСЬКИХ СТУДЕНТІВ В ІСТОРИЧНІЙ РЕТРОСПЕКТИВІ: ВИТОКИ, НАПРЯМИ, МОТИВИ
https://doi.org/10.28925/2226-3012.2019.8.818

 

У статті розглянуто феномен академічної мобільності студентства, показано його ґенезу, напрями і потоки мобільної української молоді упродовж історичних періодів. Приділено увагу появі українських сту-дентів в європейських університетах. Згадано імена українців, випускників європейських університетів, що стали відомі світу. Прослідковано зміни у глобальній картині руху мобільного студентства з кінця 90-х років XX ст. Акцентовано увагу на сучасній проблемі виїзду української молоді за кордон, мотивах міграції студентів, головних осередках їх скупчення. Названо ризики та основні перепони щодо налагодження меха-нізму міжнародної академічної мобільності в Україні.
Ключові слова: академічна мобільність; єдиний освітній простір; студентська мобільність; універси-тет.Література

 •  Бака С. В. Нормативно-правове забезпечення регулювання академічної мобільності в Україні. Вісник національного університету цивільного захисту України. Вип. 2 (9). 2018. С. 264–276. DOI: 10.5281/zenodo.1240910.
 • Вербицька С. В. Міжнародна студентська академічна мобільність: етапи розвитку та суб’єкти організації.

 • Вісник Житомирського державного університету. Вип. 45. Педагогічні науки. 2009. С. 20–26.

 • Всемирный доклад по образованию 2006. Сравнение мировой статистики в области образования.

 • Монреаль : Институт статистики ЮНЕСКО, 2006. 192 с. URL: https://en.unesco.org/themes/ education/ dokumenti-ifla-ta-in (дата звернення: 12.11.2018) Микитась В. Давньоукраїнські студенти і професори. Київ : Абрис, 1994. 287 с.

 • Нудьга Г. А. Українські студенти в університетах Європи в ХІV-XVIII століттях. На літературних шляхах (Дослідження, пошуки, знахідки). Київ : Дніпро, 1990.

 • Олексик Х. М. Формування єдиного освітнього і наукового простору: природа та проблеми його суперечностей. Інтеграція в європейський освітній простір: здобутки, проблеми, перспективи: монографія. За заг. ред. Ф. Г. Ващука. Ужгород : ЗакДУ, 2011. 560 с. (Серія «Євроінтеграція: український вимір»; Вип. 16). С. 108–128. URL: http://www.uzhnu.edu.ua/ uk/infocentre/get/3717/ dokumenti-ifla-ta-in (дата звернення: 22.01.2019) Садова У. Проблеми трудової та освітньої міграції у фокусі інтересів вищої школи, влади і бізнесу.

 • За результатами зустрічі, організованої Прес-центром «Гал-Інфо». 20 липня 2018 р. URL: http://lp.edu.ua/sites/default/files/news/2018/10178/ attachments/demos_seminar-26_07_18. pdf (дата звернення: 07.04.2019) Свириденко Д. Б. Академічна мобільність: відповідь на виклики глобалізації: монографія. Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2014. 279 с.

 • Стадний Є. Українські студенти за кордоном: факти та стереотипи: звіт аналітичного центру CEDOS. 2017. URL: https://cedos.org.ua/uk/osvita/ukrainski-studenty-za-kordonom-fakty-ta-stereotypy/dokumenti-ifla-ta-in (дата звернення: 22.01.2019).

 • Слободян О., Стадний Є. Українські студенти за кордоном: скільки та чому? URL: https://cedos.org. ua/uk/osvita/ukrainski-studenty-za-kordonom-skilky-ta-chomu/ dokumenti-ifla-ta-in (дата звернення: 22.01.2019) Стрюк М. І. Семеріков С. О., Стрюк А. М. Мобільність: системний підхід. Інформаційні технології і засоби навчання. 2015. Т. 49. Вип. 5. С. 37–70.

 • Стрюк М. І., Стрюк А. М. Навчальний об’єкт як компонент мобільного навчання. Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія пе-дагогічна. 2012. С. 83–86.

 • Українське студентство в Польщі: політики залучення, інтеграції та мотивація і плани студент-ства: звіт аналітичного центру CEDOS. 3 листопада 2018 р. URL: https://cedos.org.ua/uk/ articles/ukrainski-studenty-v-polshchi-polityky-zaluchennia-intehratsii-ta-motyvatsiia-i-plany-studentiv (дата звернення: 07.04.2019).Фесенко А. М. Освітньо-трудова міграція освіченої молоді як тренд сучасної доби: соціологічний аналіз. Габітус. 2018. Вип. 6. С. 130–136.

 • Цуп В. Юрій Дрогобич в контексті формування української еліти. День. 2 серпня 2003. URL: https:// day.kyiv.ua/uk/article/istoriya-i-ya/yuriy-drogobich-v-konteksti-formuvannya-ukrayinskoyi-eliti dokumenti-ifla-ta-in (дата звернення: 07.04.2019) Шимків Н. Євродиплом. Чому українці їдуть навчатися до Польщі. URL: https://lb.ua/ society/2018/08/23/405797_ievrodiplom_chomu_ukraintsi_idut.html) (дата звернення: 08.04.2019).

 • Education: International student mobility in tertiary education. UNESCO-UIS. 2016. URL: http://data.uis. unesco.org. (дата звернення: 07.04.2019).

 • Uneko Group. Студентська міграція — національна проблема чи вимушеність, або чому україн-ські студенти вибирають освіту у польських вишах. URL: http://uneko.com.ua/2017/10/ студентська-міграція-національна-п/dokumenti-ifla-ta-in (дата звернення: 22.01.2019).

 • Wit H. De Strategies for the Internationalization of Higher Education: A Comparative Study of Australia, Canada, Europe, and the USA. Amsterdam: European Association for International Education, 1995. 176 p.

 • Sylvester R. Mapping international education: an historical survey 1893 — 1944. Journal of Research in International Education. September 2002. Vol. 1. № 1. Р. 90–125.

 • Sylvester R. Further mapping of the territory of international education in the 20th cеntury (1944 — 1969).

 • Journal of Research in International Education. 2003. Vol. 2. № 2. Р. 185–204.

 • Sylvester R. Framing the map of international education (1969 — 1998). Journal of Research in International Education. 2005. Vol. 4. № 2. Р. 123–151.


 

Малгожата Камінська
ORCID iD 0000-0002-1643-3949
https://orcid.org/0000-0002-1643-3949

викладач факультету педагогіки Вищої школи імені Павла Влодковіца у Плоцьку (Республіка Польща), доктор (PhD) з гуманітарних наук у галузі педагогікиВЧИТЕЛІ ПРО НАВЧАННЯ У СПІВПРАЦІ

Основу статті представляють вибрані результати власних досліджень щодо навчання та співпраці вчителів різних шкільних колективів. Були взяті до уваги та проаналізовані думки вчителів і директорів щодо необхідності командного навчання у співпраці, його проявів у шкільній практиці. Командне навчан-ня потрактовано як взаємна передача знань, умінь та професійного й особистого досвіду шляхом ак-тивної та свідомої участі в командах людей, які співпрацюють один з одним на принципах партнерства та відкритого спілкування. У статті зазначено про позитивний досвід запропонованої форми роботи, яка демонструє вигідність співробітництва вчителів у науковій сфері головним чином на прагматичних компетенціях та особистісної взаємодії. Запропонована колективна робота є ключем до розкриття осо-бистості вчителя творчого, відкритого, зорієнтованого на успіх своїх учнів/вихованців. Досліджена фор-ма роботи сприяє професійному середовищу, що базується на знаннях та досвіді вчителів, а також на їх мотивації, ентузіазмі, бажанні безперервного вдосконалення, що може стати вагомим викликом для практики.
Ключові стова: навчання у співпраці, командна робота, безперервне вдосконалення, співробітництво вчителів.


Ніна Батечко
ORCID iD 0000-0002-3772-4489
https://orcid.org/0000-0002-3772-4489
доктор педагогічних наук, доцент, завідувач кафедрою вищої та прикладної математики, Національний університет біоресурсів і природокористування України, вул. Героїв Оборони, 15, 03042 Київ, Україна, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Микола Михайліченко
ORCID iD 0000-0003-2714-7291
https://orcid.org/0000-0003-2714-7291
кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри управління та освітніх технологій, Національний університет біоресурсів і природокористування України, вул. Героїв Оборони, 15, 03042 Київ, Україна, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

ФЕНОМЕН АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ В КОНТЕКСТІ СИНЕРГІЇ НАУКОВИХ ПІДХОДІВ
https://doi.org/10.28925/2226-3012.2019.8.2633


У статті категорію академічної доброчесності висвітлено в контексті синергії наукових підходів: системного та синергетичного. Зазначено, що така інтерпретація може слугувати теоретико-мето-дологічним підґрунтям досліджуваного феномену. Системним підходом представлено рівні забезпечення академічної доброчесності: міжнародний, національний, державний та рівні закладу вищої освіти і особис-тості. В контексті синергетичного підходу академічну доброчесність розглянуто як нелінійну динамічну систему, здатну до самоорганізації. Наведено кращі зарубіжні та вітчизняні практики забезпечення ака-демічної доброчесності на різних рівнях.
Ключові слова: академічна доброчесність, системний підхід, синергетичний підхід, рівні забезпечення академічної доброчесності.


Література

 • Згуровський М. Дипломована псевдоосвіта або суперечність перехідного періоду у сфері вищої освіти України / Дзеркало тижня, № 6, 2006. URL:http://dt/ua/EDUCATION/diplomovana_ psevdoosvita_abo_superechnosti_perehidnoga_periodu_u_sferi_vischo.._osviti_urva...

 • Тицька Я. Академічна доброчесність та академічна відповідальність у забезпеченні якості освіти.

 • Теорія держави і права, 2018, № 11, с.192-195.

 • The Bucharest Declaration on ethical values and principles of higher education in the Europe Region URL:http://i aa.kz/en/bologna-process/the-main-documents-of-the-bologna-process.

 • International Center for Academic Integrity URL: http://www.academicimtegrity.org/icai/home.php Academic dishonesty - cheating and plagiarism in Ukrainian higher education/OECD Reviews of Integrity in Education: Ukraine 2017.URL: http://www.kupeek.com./digital:Asset- Management/oecd/ education/oecd-reviews-of-integrity-in-education-ukraine-2017/academic-dishonestry-cheating-and-plagiarism-in-ukrainian-higher-education-9789264270664-13-en#page1 Фініков Т. В. Академічна чесність як основа сталого розвитку університету (за заг. ред. Фінікова Т. В., Артюхова А.Є. Київ: Таксон, 2016.-234 с.

 • Колесников А. В. Гибридные интеллектуальные системы. Теория и технология разработки. — под ред. А. М. Яшина.-СПб.:СПбТТУ, 2001.

 • Щербакова А. В., Федорова Г. С. Многоуровневый подход к построению гибридной интеллектуаль-ной системы. Способы обработки информации, 2011, выпуск 3 (93), с. 96-99.

 • Сопова Дана. Поняття академічної чесності: науковий дискурс. Неперервна професійна освіта: теорія і практика, 2017, № 3-4, с. 26-31.

 • Бровко К., Дурдас А., Сопова Д. Е-середовище як складова корпоративної культури в університетах Французької Республіки. Молодь і ринок, № 2 (157), 2018, с.133-137.

 • Закон України “Про освіту”. URL:http://zakon 5.rada.gov.ua/lows/shaw.2145-19.

 • Ильяш А. И. Трансформации системы социальной безопасности Украины: региональное измерение: монография. Львов: ПАИC, 2012. 592.с.

 • Ромакін В. В. Академічна чесність у вищій освіті. Наукові праці Чорноморського державного універ-ситету імені Петра Могили. Педагогіка, 2002, випуск 7, с. 20, с.23-28.

 
Текст статті (PDF)
Оксана Старостіна

ORCID iD 7 048 107

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри іноземних мов професійного спілкування, Міжнародний гуманітарний університет, м. Одеса, Україна e-mail : Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


ЦІННІСНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ У ВЕЛИКІЙ БРИТАНІЇ
https://doi.org/10.28925/2226-3012.2019.8.3442

Анотація. В статті здійснено аналіз ціннісних засад розвитку системи шкільної освіти у Великій Британії на початковому й середньому ступенях освіти. Зазначено, що система освіти у Великобрита-нії має складну ієрархічну структуру. Виявлено, що особистісний розвиток учня на початковому й се-редньому етапах навчання здійснюється тут в ціннісному контексті. Встановлено, що система освіти Великобританії чітко спрямована на реалізацію ціннісних орієнтирів за допомогою впровадження кон-цепції ціннісного виховання в діяльність різних освітніх організацій. Здійснено висновок, що у Великобри-танії ціннісне виховання підростаючого покоління через програми з духовного, морального, соціального й культурного розвитку учнів є пріоритетним завданням освітнього процесу на початковому та се-редньому ступенях навчання.

Ключові слова: ціннісне виховання, ціннісні засади, шкільна освіта, початковий ступінь освіти, серед-ній ступінь освіти, особистісний розвиток, духовний розвиток, моральний розвиток, соціальний розви-ток, культурний розвиток.


Література

 • Бідюк Н. М. Освіта у Великій Британії. Хмельницький : [б.в.], 2010. 132 с.

 • Борисенко І. В. Теорія і практика моделювання змісту початкової освіти Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01. Київ, 2015. 20 с.

 • Бріт Н. М. Організаційно-педагогічні засади розвитку полікультурної освіти у вищих навчальних закладах Великої Британії : монографія. Умань: Жовтий, 2015. 152 с.Гаращук К. В. Структурні реформи в системі загальної середньої освіти сучасної Великої Британії : монографія. Житомир: ЖДУ ім. І. Франка, 2014. 159 с.

 • Карпенко З. С. Аксіологічна психологія особистості : монографія. Івано-Франківськ : Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника, 2018. 719 с.

 • Левченко Т. І. Європейська освіта: конвергенція та дивергенція: монографія. Вінниця : Нова книга, 2007. 655 c.

 • Лідерство в освіті Великої Британії: порівняльно-педагогічний дискурс : колективна монографія / Н.  Мукан (ред.). Львів : Панорама, 2019. 175 с.

 • Мілютіна О. К. Полікультурна освіта школярів у Великій Британії. Житомирський держ. ун-т ім. Івана Франка. Житомир : ЖДУ ім. І. Франка, 2008. 192 с.

 • Полуян О. Еволюція змісту освіти у початкових школах Великобританії. Нова педагогічна думка. 2014. № 2. С. 3–5.

 • Саргсян А. Л. Реформування системи вищої освіти Великобританії в кінці XX — на початку XXI сто-ліття : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01. Луганськ, 2009. 212 с.

 • Слюсаренко Н. В. Виховання учнів у середніх навчальних закладах Великої Британії. Херсон: Херсонська академія неперервної освіти, 2012. 230 c.

 • Шаповалова О. В. Управління якістю освітніх послуг у системі середньої освіти Великої Британії : монографія. Суми : Цьома С. П., 2016. 159 с.

 • Citizenship programmes of study for key stages 1 and 2 Guidance about teaching citizenship in England.

 • Department for Education. URL: https://www.gov.uk/government/publications/citizenship-programmes-of-study-for-key-stages-1-and-2 (дата звернення: 14.09.2019).

 • Gibb N. The purpose of education : speech. URL: https://www.gov.uk/government/speeches/the-purpose-of-education (дата звернення: 11.08.2019).

 • Promoting fundamental British values as part of SMSC in schools. Department for Education. URL: https:// assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/ file/380595/SMSC_Guidance_Maintained_Schools.pdf (дата звернення: 13.08.2019) Rogers S. & Brown, S. Knowledge creation as an approach to facilitating evidence informed practice in early year’s settings: Examining ways to measure the success of using this method with early year’s practitioners in Camden (London). URL: https://www.researchgate.net/publication/320242044_ Knowledge_creation_as_an_approach_to_facilitating_evidence_informed_practice_in_early_ years_settings_Examining_ways_to_measure_the_success_of_using_this_method_with_early_ years_practitioners_in_Camden (дата звернення: 11.08.2019).

 • Spiritual, moral, social and cultural development. National Curriculum. URL: http://archive.teachfind.com/ qcda/curriculum.qcda.gov.uk/key-stages-3-and-4/general-teaching-requirements/spiritual-and-moral/index.html (дата звернення: 28.07.2019)


Інна Власова

ORCID iD 0000-0003-3532-3136
https://orcid.org/0000-0003-3532-3136

кандидат економічних наук, доцент, докторант, Інститут вищої освіти НАПН України, вул. Бастіонна, буд. 9, 01014 Київ, Україна Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

ФІНАНСОВА АВТОНОМІЯ УНІВЕРСИТЕТІВ: ДОСВІД ГРУЗІЇ
https://doi.org/10.28925/2226-3012.2019.8.4349

Здійснено аналіз нормативно-правового забезпечення у сфері вищої освіти та стратегічних докумен-тів розвитку освіти і науки Грузії. У результаті чого з’ясовано стратегічні завдання подальшого розвитку вищої освіти Грузії. Розкрито джерела фінансування закладів вищої освіти Грузії. До них відносять: надхо-дження від оплати вартості навчання, яка покривається із державного гранту на навчання і державного навчального магістерського гранту; доходи, отримані у вигляді грантів, пожертвувань; гранти на наукові дослідження, надані державою на основі конкурсного відбору; програмне фінансування, виділене профіль-ними міністерствами. Визначено основні механізми державного фінансування, зокрема державні гранти (ваучери) для студентів та фінансування навчальних місць за пріоритетними освітніми програмами.
Наведено механізми фінансової підтримки студентів, такі як гранти на основі заслуг (merit-based grants), гранти на основі потреб (needs-based grants) і вільні місця для навчання у пріоритетних сферах. Проаналі-зовано рівень фінансової автономії університетів.
Ключові слова: автономія університету; ваучер; державні гранти на основі заслуг; державні гранти на основі потреб; джерела фінансування; фінансова автономія університету.


Література

 • Ministry of education, Science, Culture and Sport of Georgia. Retrieved from https://www.mes.gov.ge/index. php?lang=eng (eng).

 • European Comission (2017). Overview of the Higher Education System Georgia. Retrieved from https:// eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/ countryfiche_georgia_2017.pdf (eng).

 • Ministry of education, Science, Culture and Sport of Georgia. Unified Strategy for Education and Science for 2017–2021. Retrieved from https://mes.gov.ge/ content.php?id=7755&lang=eng (eng).

 • Bregvadze, T. (2013). Strategic Development of Higher Education and Science in Georgia Policy Analysis of Higher Education according to Five Strategic Directions; V — Higher Education and Employment.

 • Tbilisi, Georgia: Center for Social Sciences, Tempus, Center for International Education, Open Society Foundation Academic Fellowship Program, Open Society Foundation Georgia. Retrieved from http://css.ge/files/Papers/5%29_HE_and_Employment_-Tamar_Bregvadze_ ENG.pdf (eng).

 • National Center for Education Quality Enhancement (2018). Retrieved from https://eqe.ge/eng/static/5/ about-us (eng).

 • State Statistics Service of Ukraine (2017). Key indicators of activity of higher educational institutions of Ukraine at the beginning of 2016/17 academic year: statistical bulletin. Kyiv. Retrieved from http://www.ukrstat.gov.ua/ (ukr).

 • Law of Georgia on Legal Entity of Public Law https://matsne.gov.ge/ru/document/ download/19204/19/en/ pdf (eng).

 • OECD (2018). Education at a Glance 2018: OECD Indicators, OECD Publishing, Paris. http://dx.doi. org/10.1787/eag-2018-en (eng).

 • Ministry of Finance (2017). State Budget Report. Retrieved from http://mof.ge/images/ File/biujeti/gantsera-danarti-N334.pdf (eng).

 • World Bank (2018). Technical Assistance to Support Reforms to the Higher Education Financing System in Georgia (English). Washington, D.C.: World Bank Group. Retrieved from http://documents. worldbank.org/curated/en/895021551184190719/ Technical-Assistance-to-Support-Reforms-to-the-Higher-Education-Financing-System-in-Georgia (eng).

 • National Assessment and Examination Center. Retrieved from https://geonaec.com (eng).


Текст статті (PDF)Наталія Євтушенко

ORCID iD 0000-0002-5835-2960
https://orcid.org/0000-0002-5835-2960
кандидат педагогічних наук, доцент кафедри природничо-математичних дисциплін та інформаційно-комунікаційних технологій в освіті, Чернігівський інститут післядипломної педагогічної освіти імені К. Д. Ушинського, вул. Слобідська, 83, 14000 Чернігів, Україна Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
 

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ СИСТЕМ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ВЧИТЕЛІВ ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНИХ ПРЕДМЕТІВ У ПІСЛЯДИПЛОМНІЙ ОСВІТІ УКРАЇНИ І РЕСПУБЛІКИ ПОЛЬЩА
https://doi.org/10.28925/2226-3012.2019.8.5056
 
У запропонованій статті проаналізовано основні структурні елементи систем підвищення кваліфі-кації вчителів природничо-математичних предметів у післядипломній освіті України і Республіки Поль-ща. Розглянуто цілі процесу підвищення кваліфікації вчителів в освітньому просторі України і Польщі. Про-аналізовано принципи, за якими будуються та розвиваються системи підвищення кваліфікації вчителів, у тому числі фахівців із математики і природничих предметів, у післядипломній освіті країн.
Особливої уваги автор надає аналізу функціонування систем підвищення кваліфікації вчителів природ-ничо-математичних предметів як багатовимірних утворень у післядипломній педагогічній освіті країн.
Виділено важливі функції, які виконуються системами підвищення кваліфікації вчителів щодо неперервно-го професійного розвитку і вдосконалення фахівців.
Ключові слова: вдосконалення вчителів; післядипломна педагогічна освіта; система підвищення ква-ліфікації вчителів; учитель.
 

Література
 • Волярська О. С., Пастушок О. С. Розвиток освіти дорослих в Україні: принципи і напрями.

 • Професійний розвиток фахівців у системі освіти дорослих: історія, теорія, технології: ма-теріали ІІ-ої Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції (м. Київ, 28 квітня 2017 р.). Київ. 2017. С. 36–37.

 • Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників. Постанова Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 р. № 800. Урядовий кур’єр. 2019. № 167.

 • Закон України «Про освіту». URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2145-19/page3 (дата звернення: 25.08.2019).

 • Клясен Н. Л. Післядипломна педагогічна освіта: зарубіжний досвід та сучасна практика. Нова педа-гогічна думка. 2014. № 2. С. 187–190.

 • Лук’янова Л. Б. Законодавче забезпечення освіти дорослих: зарубіжний досвід. Київ: ДКС-Центр, 2017. 147 с.

 • Мушкета Р. Підготовка вчителів фізичного виховання у Польщі до оцінювання навчальних досягнень учнів: автореф. дис… д-ра пед. наук: 13.00.04. Тернопіль, 2007. 42 с.

 • Ничкало Н. Г. Трансформація професійно-технічної освіти в Україні: монографія. Київ: Педагогічна думка, 2008. 199 с.

 • Сидоренко В. В. Методична діяльність у суспільстві, яке навчається: виклики, проблеми, перспекти-ви розвитку. Методист. № 2 (74), 2018. С.14–27.

 • Buczkowska-Gola M. Wymagając od ucznia, wymagajmy od siebie. Edukacja i dialog. 2000. № 6. S. 46–49.

 • Ognevyuk V., Sysoieva S. Training of educational experts in Ukraine: experimental interdisciplinary program.

 • The advanced science journal. 2015. № 6. S. 98–103, DOI: 10.15550/ASJ.2015.06.098.

 • Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych. URL: http://psnpp.org.pl/ (дата звернен-ня: 25.08.2019).


Хмєлевська Марія,
ORCID iD 0000-0001-5622-1441
https://orcid.org/0000-0001-5622-1441
доктор педагогічних наук, викладач біології в гімназії, декан педагогічного факультету, Вища школа ім. Павла Влодковіца в Плоцьку, ал. Яна Кілінського 12, 09-402 Плоцьк, Республіка Польща, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


ЯВИЩЕ АГРЕСІЇ ЯК СУСПІЛЬНА ПРОБЛЕМА

Агресія в сучасному світі є соціальним явищем, присутнім у всіх сферах людської діяльності, яке потре-бує глибокого дослідження. У запропонованій статті вказано на актуальність зазначеної соціальної про-блеми: на агресію як невід’ємний елемент життя молодої людини, яка має усвідомлювати її наслідки в осо-бистому і суспільному житті. Авторка наголошує на тезі про те, що „в кожному дрімає насилля і агресія, які подразнюються всього лише за умов, у яких доводиться вирішувати та розкривати цю проблему та її тенденції”. У статті наголошено на використанні індивідуального підходу при вивченні кожного прояву агресії. При цьому увага акцентується на недопущенні узагальнень, припущень і упереджень у ході вивчен-ня цього питання. Вивчення наслідків агресії психологічної, соціологічної, економічної природи вимагають посиленого співробітництва представників громадськості та науковців. Авторка публікації розмірковує не стільки над можливістю виключення агресії як складника суспільного життя молодої людини, скільки на обмеженні, попередженні і спробі протидіяти цьому явищу.
Ключові слова: агресія; неповнолітній винуватець; заборонений вчинок.

Ярослав Хархула 
ORCID iD 0000-0002-8470-7374
https://orcid.org/0000-0002-8470-7374

Громадянська освіта і формоутворення еліт в суспільній теорії Хосе Ортега-і-ГассетОлексій Сисоєв 
ORCIDiD: https://orcid.org/0000-0001-5899-0244 
https://orcid.org/0000-0001-5899-0244
кандидат економічних наук, Київський міжнародний університетЛІЦЕНЗУВАННЯ У СФЕРІ ОСВІТИ: АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ

https://doi.org/10.28925/2226-3012.2019.8.7280


У статті розглядаються адміністративно-правові аспекти ліцензування вищого закладу освіти; ана-лізуються зміни у системі ліцензування закладів вищої освіти, заходи, спрямовані на посилення ролі цієї інституції у вирішенні проблеми забезпечення якості освітньої діяльності закладів вищої освіти; здійсне-но комплексний аналіз правової природи та адміністративних аспектів ліцензування у сфері вищої осві-ти; показано, що ліцензування у сфері вищої освіти є адміністративною процедурою, яка здійснюється з урахуванням певної специфіки та особливостей діяльності освітньої установи, визначених відповідними нормативно-правовими документами; проаналізовано особливість ліцензування як правового явища, яка полягає у тому, що ліцензійна діяльність належить до системи державно-виконавчих відносин, змістом яких є організація діяльності громадян і юридичних осіб у тих сферах діяльності, де потрібне неухильне до-тримання певних вимог і визначеної правової поведінки.
Ключові слова: ліцензування, ліцензування у сфері освіти, ліцензія, ліцензування як засіб державного ре-гулювання, адміністративно-правові аспекти ліцензування у сфері освіти.


Література 


 • Бекірова Е. Е. Правове регулювання ліцензування певних видів господарської діяльності: автореф. дис. … канд. юрид. наук: спец. : 12.00.04 – господарське право, господарсько-процесуальне право. Донецьк, 2006. 22 с.

 • Вітвіцький С. С. Державний контроль у сфері ліцензійної діяльності: автореф. дис. … канд. юрид. наук: спец. : 12.00.07 – теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. Харків, 2004. 17 с.

 • Закон України «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти». 2015. URL: https://ips.ligazakon.net/document/view/KP151187?an=1&ed=2015_12_30 (дата звернення: 09.09.2019).

 • Ластовецький А. С. Організаційно-правові засади регулювання підприємницької діяльності в Україні: автореф. дис. … канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 – теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. Ірпінь, 2005. 22 с.

 • Кашперський О. В. Адміністративно-правовий статус суб’єктів ліцензування господарської діяльності в Україні: автореф. дис. … канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 – теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. Харків, 2011. 18 с.

 • Пастух І. Д. Організаційно-правові засади ліцензування господарської діяльності в Україні: автореф. дис. … канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 – теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. Київ, 2005. 14 с.

 • Шеваріхін А. О. Адміністративно-правові проблеми ліцензування господарської діяльності органами внутрішніх справ: автореф. дис. … канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 – теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. Київ, 2003. 20 с.

 • Шестак Л. В. Ліцензування як адміністративно-правовий інститут: автореф. дис. … канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 – теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. Ірпінь, 2005. 20 с.

 • Шпомер А. І. Ліцензування господарської діяльності: питання галузевої ідентифікації. Університетські наукові записки. 2011. № 1. С. 181–185.

 • Шпомер А. І. Ліцензування господарської діяльності (господарсько-правовий аспект): автореф. дис. … канд. юрид. наук: спец. : 12.00.04 – господарське право, господарсько-процесуальне право. Київ, 2006. 22 с.

 • Хомишин І. Ю. Мета і зміст процедури ліцензування освітньої діяльності. Порівняльно-аналітичне право. 2018. № 2. С. 275–278.

 

 Текст статті (PDF)

 Вікторія Перерва
ORCID iD 0000-0002-7086-3050
https://orcid.org/0000-0002-7086-3050
асистент кафедри ботаніки та екології Криворізького державного педагогічного університету просп. Гагаріна, 54, 50086, м. Кривий Ріг, Україна Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


ДИСТАНЦІЙНИЙ СПЕЦКУРС «ЛАТИНЬ. БОТАНІЧНА ТЕРМІНОЛОГІЯ» ЯК ЗАСІБ СТАНОВЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНО-ТЕРМІНОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛЯ БІОЛОГІЇ
https://doi.org/10.28925/2226-3012.2019.8.8188

Виявлено сутність та переваги дистанційного навчання як однієї з форм організації самостійної робо-ти у професійній підготовці майбутніх фахівців. Становлення фахової терміносистеми розглядається як передумова формування професійно-термінологічної компетентності майбутнього вчителя.
Наведено зміст та структуру дистанційного електронного навчального курсу «Латинь. Ботанічна термінологія» для студентів природничого факультету педагогічних закладів вищої освіти. Вивчення ла-тині не є нормативною дисципліною навчального плану підготовки майбутнього вчителя біології, отже спецкурс покликаний до розуміння семантики та етимології біологічних термінів.
Ключові слова: дистанційний спецкурс; професійно-термінологічна компетентність; фахова підго-товка.


Література
 • Галецький С., Галецька Т. Дистанційне навчання як елемент інформаційно-комунікаційних техно-логій в освіті. Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету. 2018. Вип.1. С. 54-62.

 • Грицай Н. Б. Система методичної підготовки майбутніх учителів біології в педагогічних університе-тах : автореф. дис. ... д-ра пед. наук - 13.00.02. Київ, 2016. 40 с. 

 • Кривонос О. М., Кривонос М. П. Використання елементів дистанційного навчання у процесі вивчен-ня сучасних інформаційних технологій студентами-філологами. Міжнародний науковий журнал, 2015. № 7. С. 48-55.

 • Лаврентьєва О. Спецкурс «Формування професійної творчості вчителя» як засіб становлення складових професійно-педагогічної культури майбутнього педагога. Витоки педагогічної майстерності. 2012. Вип. 10. С.170-175. «Наказ МОН від 25.04.2013 № 466 «Про затвердження Положення про дистанційне навчання». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0703-13 Половая Н. О. Дистанційне навчання як інноваційна форма освіти. Науково-теоретичний альманах «Грані». 2017. Т. 20. № 1(141). С. 27-31. DOI: 10.15421/17174.

 • Самойленко О. М. Моделі дистанційної освіти та основні етапи їх розвитку. Теорія і практика дис-танційного навчання в післядипломній освіті. 2011. Вип.5 (18). С. 122-130.

 • Тільняк Н., Сидоренко Л., Тільняк А. Дистанційний курс навчання як форма організації самостійної україномовної підготовки студентів технічних спеціальностей. Наукові записки БДПУ.

 • Серія: Педагогічні науки. Бердянськ: БДПУ, 2019. Вип.1. С. 353-360. URL: https://pedagogy. bdpu.org.ua/wp-content/uploads/2019/05/40.pdf (дата звернення: 28.07.2019) Bernard R. M., Abrami P. C., Lou Y., Borokhovski E., Wade A., Wozney L., et al. How does distance education compare with classroom instruction? A meta-analysis of the empirical literature. Review of  ducational Research, 2004. №3(74). 379–439. DOI: 10.3102/00346543074003379.

 • Simpson O. Supporting student in online, open and distance learning. London: Kogan page Limited, 2002. 237 p. DOI: 10.4324/9780203417003 Simonson M., Smaldino S., Zvacek S. M. Teaching and Learning at a Distance: Foundations of Distance Education. Information Age Publishing, 2014. 350 p. DOI: 10.1080/08923647.2011.589757


Вероніка Приходько
ORCID iD 0000-0003-3854-6693
https://orcid.org/0000-0003-3854-6693
кандидат географічних наук, доцент, доцент кафедри екології та охорони довкілля, Одеський державний екологічний університет, вул. Львівська, 15, 65016 м. Одеса, Україна, e-mail Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Тамерлан Сафранов
ORCID iD 0000-0003-0928-5121
https://orcid.org/0000-0003-0928-5121
доктор геолого-мінералогічних наук, професор, завідувач кафедрою екології та охорони довкілля, Одеський державний екологічний університет, вул. Львівська, 15, 65016 м. Одеса, Україна, e-mail Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Тетяна Шаніна
ORCID iD 0000-0002-4853-4808
https://orcid.org/0000-0002-4853-4808
кандидат хімічних наук, доцент, доцент кафедри екології та охорони довкілля, Одеський державний екологічний університет, вул. Львівська, 15, 65016 м. Одеса, Україна, e-mail Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Владислав Михайленко
ORCID iD 0000-0001-6667-2457
https://orcid.org/0000-0001-6667-2457
аспірант кафедри екології та охорони довкілля, молодший науковий співробітник Одеський державний екологічний університет, вул. Львівська, 15, 65016 м. Одеса, Україна, e-mail Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.ОСВІТА ДЛЯ ЖИТТЯ: 
ДОСВІД ОДЕСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ЕКОЛОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
https://doi.org/10.28925/2226-3012.2019.8.8996

Стаття презентує огляд освітньої складової системи управління та поводження з твердими побу-товими відходами. В роботі окреслені особливості формування компетентностей у сфері управління та поводження з твердими побутовими відходами за оновленим переліком ключових компетентностей країн Європейського Союзу. Освіта з питань відходів має бути безперервною та охоплювати усі категорії здобувачів — від громадян до спеціалістів з поступовим підвищенням рівня екологічної компетентності та зрілості. В роботі представлений досвід Одеського державного екологічного університету з освіти у сфері управління та поводження з твердими побутовими відходами. На базі університету реалізуються формальна, неформальна та інформальна освіта для всіх категорій здобувачів. Показано, що основним суб’єктом освітнього процесу є викладач. Підкреслюється важливість постійної самоосвіти викладача за рахунок науково-дослідної роботи, підвищення кваліфікації та практичного досвіду.
Ключові слова: здобувачі освіти; компетентність; Одеський державний екологічний університет; управління та поводження з твердими побутовими відходами.


Література
 • Іванова Т. В. Екологічна освіта як базова складова екологічної політики держави. Вісник Національного авіаційного університету. Серія: «Педагогіка, психологія». 2017. № 11.

 • С.53-58. DOI: 10.18372/2411-264X.11.12553

 • Концепція екологічної освіти України: Рішення МОН України №13/6-19 від 20.12.2001. URL: https:// zakon.rada.gov.ua/rada/show/v6-19290-01 (дата звернення 15.08.2019) Національна стратегія управління відходами в Україні до 2030 року: схвалено розпорядженням КМУ №820-р від 7.11.2017. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/820-2017-%D1%80 (дата звернення 15.08.2019) Приходько В. Ю. Процесс образования твердых бытовых отходов в контексте обеспечения устойчи-вого развития. Геофилософия устойчивого развития Евразии: сб. научных трудов. Улан-Удэ : Издательство ВСГУТУ, 2017. С. 153-162.

 • Приходько В. Ю., Шаніна Т. П. Науково-дослідна робота студентів за напрямом «Управління та по-водження з відходами». Екологічні дослідження в закладах вищої освіти: збірка наукових праць. Херсон : ФОП Вишемирський В.С., 2018. С. 301-305.

 • Приходько В. Ю., Шаніна Т. П., Сафранов Т. А., Михайленко В. І. Екологічна складова освітньої ді-яльності в сфері поводження з відходами. Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування: освіта — наука — виробництво — 2019: збірник тез доповідей XXII Міжнародної науково-практичної конференції. Харків, 17-18 квітня 2019 року. Харків : ХНУ, 2019. С. 144-146.

 • Про освіту: Закон України № 2145-VIII від 05.09.2017. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2145-19 (дата звернення 15.08.2019) Рамкова програма оновлених ключових компетентностей для навчання протягом життя ЄС (2018).

 • Наведено за URL: http://dlse.multycourse.com.ua/ua/page/15/53#1 Сафранов Т. А., Шаніна Т. П., Губанова О. Р., Приходько В. Ю. Актуальність підготовки фахівців-еко-логів у сфері управління та поводження з відходами. Сучасний стан навчально-методич-ного забезпечення підготовки екологів: Мат. навчально-методичного семінару. Херсон, 28-30 травня 2014 року. Херсон : Видавець Грінь Д.С., 2014. С. 228-234.

 • Еnvironment monographs № 83: OECD core set of indicators for environmental performance reviews. Paris : OECD, 1993. 38 p.


Юлія Зайцева
ORCID iD — https://orcid.org/0000-0001-7155-392X
кандидат педагогічних наук, старший викладач, Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка, вул. Остроградського, 2, 36000, Полтава, Україна Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Сергій Новік
ORCID iD — https://orcid.org/0000-0001-8718-6271
кандидат педагогічних наук, старший викладач, Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка, вул. Остроградського, 2, 36000, Полтава, Україна Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.ТРИСУБ’ЄКТНА ВЗАЄМОДІЯ У СИСТЕМІ 
«ВИКЛАДАЧ — СТУДЕНТ — УЧИТЕЛЬ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ»
https://doi.org/10.28925/2226-3012.2019.8.97102

У статті проаналізовано зміст та форми освітнього процесу студентів факультетів фізичного ви-ховання з організації фізкультурно-спортивної роботи та на основі виокремлених проблем обґрунтовано педагогічну умову формування у майбутніх фахівців готовності до організації фізкультурно-спортивної роботи у закладах загальної середньої освіти — спрямування спільних зусиль викладачів фахових дисци-плін та учителів фізичної культури на підтримку професійного становлення майбутніх учителів фізичної культури, що базується на трисуб’єктній взаємодії у межах рівноправних взаємин у системі «викладач — студент — учитель фізичної культури»; встановлено роль фахівців сфери фізичної культури і спорту у набутті професійного досвіду майбутніми учителями.
Ключові слова: викладач; педагогічна умова; студент; трисуб’єктна взаємодія; учитель фізичної куль-тури; фізкультурно-спортивна робота.


Література
 • Бальоха А. С., Петухова, Л. Є. Професійна підготовка майбутнього вчителя початкових класів у моде-лі трисуб’єктної дидактики. Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору : XI-а Міжнар. наук.-практ. конф. К. : Гнозис, 2016. — Додаток 1 до вип. 37, т. 2 (70). — С. 453-462. URL: http://eKhSUIR.kspu.edu/handle/123456789/3086 (дата звернення 15.09.2019) Бойко А. М., Шиян Н. І. Суб’єкт-суб’єктні відносини вчителів і учнів у педагогічній теорії і шкільній практиці. Постметодика. 2003. № 4 (50). С. 2-9.

 • Карченкова М. В. Педагогічні умови формування готовності майбутніх учителів фізичної культури до професійної діяльності : дис. … канд. пед. наук : 13.00.04. Переяслав-Хмельницький, 2006. 226 с.

 • Колодій Н. В. Педагогічні умови формування професійної мовленнєвої компетентності майбутніх ба-калаврів соціальної роботи. Молодий вчений. — 2019. — №1 (65). URL: http://molodyvcheny. in.ua/files/journal/2019/1/16.pdf (дата звернення 19.08.2019)

 • Овчарук В. В. Педагогічні умови формування здоров’язберігаючої компетентності студентів засо-бами фізичного виховання. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія № 15. Науково- педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт): зб. наукових праць / За ред. О. В. Тимошенка. К. : Видавництво НПУ імені М.П. Драгоманова, 2018. — Випуск 12 (106)18. — С. 67-73

 • Соколова Ю. І. Педагогічні умови формування професійної готовності майбутніх вчителів початкової школи до застосування засобів дистанційного навчання. Молодий вчений. — 2019. — №6. URL: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2019/6/19.pdf (дата звернення 19.08.2019)

 • Співаковський О. В., Петухова Л. Є., Коткова В. В. Філософія трисуб’єктної дидактики в системі під-готовки майбутнього вчителя початкових класів. Комп’ютер у школі та сім’ї. № 3. 2014. С. 7-11. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/komp_2014_3_3 (дата звернення 15.09.2019)

Ольга Черепєхіна
ORCID iD 0000-0001-6970-1217
https://orcid.org/0000-0001-6970-1217
кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри психології та педагогіки, Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, просп. Гагаріна, буд. 25, 49005 Дніпро, Україна, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВИКЛАДАЧА ПСИХОЛОГІЇ
https://doi.org/10.28925/2226-3012.2019.8.103110

У статті досліджується проблема педагогічної компетентності викладача психології. В контексті ак-туальності розвитку педагогічної компетентності як складової професіоналізму майбутнього викладача психології в закладах вищої освіти розкривається зміст компонентів відповідної педагогічної компетент-ності. Наголошується, що базові компетентності відображають специфіку певної професійної діяльності, а спеціальні — специфіку конкретної наочної або надпредметної сфери професійної діяльності й співвідно-сяться із реалізацією ключових і базових компетентностей у конкретній сфері професійної діяльності.
Ключові слова: компетентність; педагогічна компетентність; педагогічна компетентність викла-дача; педагогічна компетентність викладача психології; структура, педагогічна компетентність викла-дача психології.


Література
 • Гура О. І. Психолого-педагогічна компетентність викладача вищого навчального закладу: теоретико-методологічний аспект: монографія. Запоріжжя: ГУ «ЗІДМУ», 2006. 332 с.

 • Деркач А. А. Акмеологические основы развития профессионала. Воронеж: МОДЭК, 2004. 752 с.

 • Дружилов С. А. Профессиональная компетентность и профессионализм педагога: психологический поход. Сибирь. Философия. Образование. Научно-публицистический альманах. 2005. № 8.

 • С. 26-44.

 • Зварич І. М. Педагогічна компетентність і компетенція викладачів вищих навчальних закладів.

 • Молодь і ринок. 2011. № 2. С. 17–22. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mir_2011_2_5) (дата звернення: 12.07.2019).

 • Каплінський В. В. Загальнопедагогічна компетентність учителя: особливості, складники, шляхи формування: Монографія. Вінниця: ТОВ «Ніланд ЛТД», 2017. 154 с.

 • Касярум С. О. Педагогічна компетентність викладачів вищих технічних закладів. Наукова скарбниця освіти Донеччини. 2013. № 1. С. 28–31. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nsod_2013_1_9 (дата звернення: 18.08.2019).

 • Кашкарьов Г. В. Концептуальні засади формування в майбутні учителів педагогічної компетентності щодо розвитку критичного мислення в учнів. Збірник наукових праць Бердянського держав-ного педагогічного університету (Педагогічні науки). 2008. № 4. URL: http://www.nbuv.gov. ua/portal/soc_gum/znpbdpu/Ped/2008_4/Kashkarov%20.pdf) (дата звернення: 14.08.2019).

 • Кузьмина Н. В. Формирование педагогических способностей. Ленинград: ЛГУ, 1961. 98 с.

 • Лебедева О. В. Развитие методической компетентности учителя как средство повышения эффективности учебного процесса в общеобразовательной школе: автореф. дис…. канд. пед. наук: спец. 13.00.01 «Общая педагогика, история педагогики и образования». Нижний Новгород, 2007. 24 с.

 • Отрощенко Л. С. Професійно-педагогічна компетентність викладача як умова ефективного дидак-тичного процесу у ВНЗ економічного профілю. Педагогічні науки: теорія, історія, іннова-ційні технології. 2015. № 1. С. 346–354. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pednauk_2015_1_46 (дата звернення: 16.08.2019).

 • Педагогічні технології: теорія та практика / К. О. Вовк та ін.; М. В. Гриньова (ред.). Полтава: ПДПУ імені В.Г. Короленка, 2006. 230 с.

 • Родигіна І. В. Компетентнісно орієнтований підхід до навчання. Харків: Основа, 2005. 96 с.

 • Сисоєва С. О. Педагогічна компетентність викладача вищого навчального закладу непедагогічного профілю. Компетентнісний підхід у сучасній університетській освіті: збірник наукових праць. Рівне: НУВГП, 2011. С. 3–11.

 • Сисоєва С. О., Соколова І. В. Проблеми неперервної професійної освіти: тезаурус наукового дослі-дження. Київ: ЕКМО, 2010. 362 с.

 • Сластенин, В. А. Исаев И. Ф., Мищенко А. И., Шиянов Е. Н. Педагогика. Москва: Школа-Пресс, 1997. 512 с.

 • Трубачова С. Е. Умови реалізації компетентнісного підходу в навчальному процесі. Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи. Київ: К.І.С., 2004. С. 53–56.Світлана Заскалєта
ORCID iD 0000-0002-5417-2612
https://orcid.org/0000-0002-5417-2612
доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри англійської мови і літератури Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського вул. Нікольська, 24, 54030, м. Миколаїв, Україна Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.ТЕНДЕНЦІЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ 
У КРАЇНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПРОСТОРУ: ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ
https://doi.org/10.28925/2226-3012.2019.8.111116

У статті розглядаються концептуальні засади та пошук ефективних шляхів розвитку системи ви-щої освіти в Україні. Встановлено, що загальною тенденцією професійної підготовки фахівців в країнах Європейського простору є внутрішнє забезпечення якості освіти. У статті проаналізовано проблему забезпечення якості вищої освіти. Україна прагне бути в європейському тренді щодо модернізації вищої освіти. Забезпечення якості вищої освіти передбачає: наявність необхідних ресурсів (академічний та ад-міністративний персонал, студенти, наукові та адміністративні керівники; фінансові, матеріальні, ін-формаційні, наукові, освітні ресурси тощо); організацію навчального процесу, що найбільш адекватно ві-дображає сучасні тенденції розвитку національної та світової економіки та освіти; контроль навчальної діяльності у секторі вищої освіти та якість підготовки фахівців на всіх етапах навчання та на всіх рівнях: вищий навчальний заклад, для вищої освіти на різних національних та міжнародних (європейських) рівнях.
Забезпечення якості вимагає підготовчої роботи, яка постійно вдосконалюється задля покращення до-сягнутих показників.
Основними компонентами внутрішньої системи забезпечення якості вищої освіти в університеті є забезпечення якості освіти; моніторинг, затвердження та періодичний огляд програм; оцінювання якості викладацького складу, освітніх ресурсів та підтримка студентів інформаційними системами.
Ключові слова: національна система освіти; якість освіти, забезпечення якості вищої освіти, орга-нізація навчального процесу, система внутрішнього забезпечення якості, міжнародні експерти, принципи та процедури забезпечення якості вищої освіти.


Література
Гриценко М.В. Рівність в отриманні якісної вищої освіти і бар’єри її доступності. Вища освіта України. Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейсько-го освітнього простору». 2011. Додаток 2 до № 3, том VII (32). С. 84–92.
Енциклопедія освіти / гол.ред. В. Г. Кремень. Київ: Юрінком Інтер, 2008. 1040 с.
Заячук Ю. Д. Структурні реформи та реформи освітнього менеджменту в рамках сучасного євро-пейського простору вищої освіти. Український педагогічний журнал. 2015. № 4. С. 179–186.
Локшина О. І. Етапи розвитку стратегії Європейського Союзу у галузі освіти. URL: file:///D:/Users/ adm/Downloads/272-Article%20Text-800-1-10-20100916.pdf (дата звернення 15.09.2019) Гуманізація вищої освіти як засіб забезпечення її якості в Україні: методичні рекомендації / Авт.: О. Воробйова, М. Гриценко, В. Луговий, О. Слюсаренко, А. Ставицький, Ж. Таланова, В. Ткаченко / За ред. В. Лугового, Ж. Таланової. Київ: ІВО НАПН України, 2016. 117 с.
Пономаренко Н. Г. Зміст підготовки експертів з освіти в німецькомовних країнах Європейського Союзу. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. 2015. № 6. С. 442–448.
Altbach Ph. G., Reisberg L., Rumbley L. E. Trends in Global Higher Education: Tracking an Academic Revolution A Report Prepared for the UNESCO. World Conference on Higher Education. 2009.
URL: https://www.cep.edu.rs/public/Altbach,_Reisberg,_Rumbley_Tracking_an_Academic_ Revolution,_UNESCO_2009.pdf (дата звернення 15.09.2019).
Dzhurylo A. Current problems of educational systems abroad: centralization and decentralization. Ukrainian Pedagogical Journal. 2018. № 4. P. 170–178. URL: http://lib.iitta.gov.ua/709591/ (дата звернення 15.09.2019).
European Association for Quality Assurance in Higher Education. URL: http://www.enqa.eu/ (дата звер-нення 15.09.2019).
Quality assurance. Retrieved from http: //www.ehea.info/pid34433/quality-assurance.html (дата звернення 15.09.2019).
Standarts and gidelines for quality assurance in the European higer education area. 2015. URL: http//enqa. eu/index.php/home/esg (дата звернення 15.09.2019).