Ярослав Цехмістер
ORCID iD 0000-0002-7959-3691
доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, перший проректор з науково-педагогічної роботи, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, бульвар Т. Шевченка, 13, 01601 Київ, Україна, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.  
Олександра Лисенко
ORCID iD 0000-0001-9356-1306
кандидат педагогічних наук, доцент, заступник директора Інституту післядипломної освіти, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, бульвар Т. Шевченка, 13, 01601 Київ, Україна, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

DOI:10.28925/2226-3012.2018.7.131137
https://doi.org/10.28925/2226-3012.2018.7.131137 

КОДИФІКАЦІЯ МЕДИЧНОГО ЗАКОНОДАВСТВА З ПОЗИЦІЇ ПІДВИЩЕННЯ ПРАВОВОЇ КУЛЬТУРИ ЛІКАРІВ В УКРАЇНІ
У запропонованій статті окреслено сучасний стан законодавства України з питань охорони здоров’я; представлено результати опитування лікарів щодо рівня їх знань у галузі медичного права; визначено причини, які на думку лікарів, ускладнюють роботу з джерелами правової інформації; здійснено аналіз правовідносин між суб’єктами галузі охорони здоров’я щодо питань, пов’язаних з відшкодуванням шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я або смертю фізичної особи з позиції Цивільного кодексу України та практики цивільного судочинства; обґрунтовано доцільність створення Медичного кодексу України з метою підвищення правової культури лікарів. 
Ключові слова: кодифікація медичного законодавства; медичне право; правова культура лікарів.

Література

Болотіна Н. Б. Медичне право у системі права України. Право України. 1999. № 7. С. 116–121. 

Булеца С. Б. Цивільні правовідносини, що виникають у сфері здійснення медичної діяльності: теоретичні та практичні проблеми: дис. ... докт. юрид. наук : 12.00.03. Одеса, 2016. 437 с.

Гладун З. С. Адміністративно-правове регулювання охорони здоров’я населення в Україні: монографія. Київ : Юрінком Інтер, 2007. 720 с. 

Закон України «Основи законодавства України про охорони здоров’я» від 19.11.1992 № 2801-XII. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2801-12 (дата звернення: 05.04.2018). 

Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23.09.1999 № 1105-XIV. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1105-14 (дата звернення: 05.04.2018). 

Закон України «Про запобігання захворюванню на синдром набутого імунодефіциту (СНІД) та соціальний захист населення» від 23.12.2010 № 2861-VI. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2861- 17 (дата звернення: 05.04.2018). 

Закон України «Про захист населення від інфекційних хвороб» від 06.04.2000 № 1645-III URL: http:// zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1645-14 (дата звернення: 05.04.2018).

Закон України «Про захист прав споживачів» від 12.05.1991 № 1023-XII. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/ laws/show/1023-12 (дата звернення: 05.04.2018). 

Закон України «Про лікарські засоби» від 04.04.1996 № 123/96-ВР. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/ show/123/96-%D0%B2%D1%80 (дата звернення: 05.04.2018).

Закон України «Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» від 08.07.1999 № 863-XIV. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/863-14 (дата звернення: 05.04.2018).

Закон України «Про охорону дитинства» від 26.04.2001 № 2402-III. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/ show/2402-14 (дата звернення: 05.04.2018). 

Закон України «Про протидію захворювання на туберкульоз» від 05.07.2001 № 2586-III. URL: http:// zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2586-14 (дата звернення: 05.04.2018). 

Закон України «Про протидію поширенню хвороб, зумовлених вірусом імунодефіцити людини (ВІЛ), та правовий і соціальний захист людей, які живуть з ВІЛ» від 12.12.1991 № 1972-XII. URL: http://zakon2. rada.gov.ua/laws/show/1972-12 (дата звернення: 05.04.2018). 

Закон України «Про психіатричну допомогу» від 22.02.2000 № 1489-III. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/ laws/show/1489-14 (дата звернення: 05.04.2018). 

Закон України «Про страхування» від 07.03.1996 № 85/96-ВР. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/ show/85/96-%D0%B2%D1%80 (дата звернення: 05.04.2018). 

Кодекс України про адміністративні правопорушення від 18.12.1984. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/ show/80731-10 (дата звернення: 05.04.2018). 

Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96- %D0%B2%D1%80 (дата звернення: 05.04.2018). 

Кримінальний кодекс України 05.04.2001 № 2341-III. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2341-14 (дата звернення: 05.04.2018). 

Майданик Р. А. Законодавство України в сфері охорони здоров’я: система і систематизація. Медичне право. 2013. № 2(12). С. 63–74. 

Сисоєва С. О. Основи педагогічної творчості: підручник. Київ : Міленіум, 2006. 344 с. Справа № 372/3795/14-ц. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/41146352 (дата звернення: 05.04.2018). 

Стеценко C. Г. Медичне право України: Підручник. Київ : Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність», 2008. 507 с. 

Указ Президента України від 14.11.2017 № 361/2017 «Про оголошення в Україні 2018 року Роком реалізації правопросвітницького/проекту/« Я/маю/право!»/URL:/(http://www.president.gov.ua/ documents/3612017-22974). (дата звернення: 05.04.2018).

Цивільний кодекс України від 16.01.2003 № 435-IV. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435-15 (дата звернення: 05.04.2018).Повний текст: PDF (укр.)