Валентина Сліпчук
ORCID iD 0000-0002-9552-029X
доктор педагогічних наук, доцент, доцент кафедри медичної та загальної хімії, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, бульвар Шевченка, 13, 01601 Київ, Україна, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

DOI:10.28925/2226-3012.2018.7.4448
https://doi.org/10.28925/2226-3012.2018.7.4448 

ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ГАЛУЗІ В УКРАЇНІ У ХХ – НА ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ: СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ ТЕНДЕНЦІЙ
У статті здійснено науковий аналіз стану дослідження проблеми професійної підготовки фахівців фармацевтичної галузі в педагогічній теорії та практиці вищих медичних (фармацевтичних) закладів освіти. Визначено критерії порівняння розвитку у різні періоди професійної підготовки фахівців фармацевтичної галузі в Україні, які лягли в основу аналізу кожного історичного періоду. Виокремлено показники, що розкривають зміст кожного критерію. Здійснено системний аналіз тенденцій трансформації професійної підготовки фахівців фармацевтичної галузі в Україні упродовж ХХ ст. і включно до 2017 р., серед яких виокремлено загальні, особливі, специфічні тенденції. Виокремлено загальні тенденції професійної підготовки фахівців фармацевтичної галузі в Україні на всіх історичних періодах. Досліджено сучасні тенденції (2010 – 2017 рр.) професійної підготовки фахівців фармацевтичної галузі в Україні. 
Ключові слова: професійна підготовка; професійна підготовка фахівців фармацевтичної галузі; тенденції; фармацевтична галузь.

Література


Сисоєва С. О., Огнев’юк В. О. Теорія і практика вищої освіти : навч. посібник. Київ–Маріуполь, 2016. 338 с.

Сліпчук В. Л. Професійна підготовка фахівців фармацевтичної галузі в Україні (ХХ – початок ХХІ століття): монографія / за ред. д-ра пед. наук, проф., чл.-кор. НАПН України Я. В. Цехмістера. Київ : Едельвейс, 2017. 520 с.

Сліпчук В. Л. Зміст професійної підготовки фахівців фармацевтичної галузі України в умовах євроінтеграції. Наукові записки Вінницького держ. пед. університету ім. М. Коцюбинського. Серія: Педагогіка і психологія. 2015. №43. С. 306–312.

Кайдалова Л. Г. Теоретичні та методичні засади неперервної професійної підготовки майбутніх фахівців фармацевтичного профілю: автореф. дис. ... д-ра пед. наук: 13.00.04. «Теорія і методика професійної освіти». Запоріжжя, 2011. 42 с.

Slipchuk V. The concept of research of pharmacists professional training in Ukraine. The advanced science journal. 2015. №1. Р. 41–44. doi: 10.15550/ASJ.2015.01.041.

Повний текст: PDF (укр.)