(1)
Дічек, Н. ШЛЯХИ УТВЕРДЖЕННЯ В УКРАЇНІ ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНОЇ ПАРАДИГМИ ШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ: ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ АСПЕКТ. ОСВ 2016, 140-146.