(1)
Мартинчук, О. . ІНКЛЮЗИВНА ПЕДАГОГІКА В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ cУЧАСНОГО НАУКОВОГО ЗНАННЯ ПРО ОСВІТУ. ОСВ 2016, 147-151.