(1)
Дурдас, А. РОЛЬ ТА МІСЦЕ ПИСЬМОВИХ ЗАВДАНЬ У ВИВЧЕННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ В УНІВЕРСИТЕТІ. ОСВ 2023, 12, 76-83.