(1)
Хоружий, Г. ПЕДАГОГІКА ВІЛЬНОГО ЧАСу: СОцІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКИЙ АНАЛІЗ. ОСВ 2017, 31-37.