(1)
Хрузд-Матущик, А. ПІДГОТОВКА І ПРОФЕСІЙНЕ ВДОСКОНАЛЕННЯ ВЧИТЕЛІВ – ОБРАНІ ПИТАННЯ. ОСВ 2017, 149-155.