[1]
О. . Мартинчук, «ІНКЛЮЗИВНА ПЕДАГОГІКА В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ cУЧАСНОГО НАУКОВОГО ЗНАННЯ ПРО ОСВІТУ», ОСВ, вип. 5, с. 147–151, Жов 2016.