[1]
Г. Хоружий, «ПЕДАГОГІКА ВІЛЬНОГО ЧАСу: СОцІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКИЙ АНАЛІЗ», ОСВ, вип. 6, с. 31–37, Жов 2017.