[1]
О. Рафальський, «ОСВІТА ЯК ФАКТОР СУСПІЛЬНОЇ МОДЕРНІЗАцІЇ», ОСВ, вип. 6, с. 52–58, Жов 2017.