ОСВІТОЛОГІЯ: Анонси https://osvitologia.kubg.edu.ua/index.php/osvitologia <p>Науковий журнал <strong>«Освітологія»</strong> є українсько-польським/ польсько-українським виданням, заснованим з метою розвитку нового наукового напряму інтегрованого дослідження освіти – освітології. Тематика журналу. Дослідження, висвітлені у даному виданні, розкривають методологічні засади освітології, а також ті галузі наукового знання, що складають зміст освітологічної підготовки, а саме: філософію освіти, історію освіти, соціологію освіти, культурологію освіти, освітнє право, освітню політику, управління освітою, економіку освіти.<br />Адресовано керівникам освітніх закладів всіх рівнів, науковцям, науково-педагогічним працівникам, аспірантам, магістрантам, слухачам закладів післядипломної освіти, вчителям, студентам, усім, хто цікавиться проблемами розвитку сучасної освіти та її впливом на соціально-економічний, духовний та культурний розвиток суспільства.<br />Науковий журнал «Освітологія» включено до переліку наукових фахових видань України (Категорія «Б»), у яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата з педагогічних та філософських наук у галузях: 011 Освітні, педагогічні науки (Наказ МОН України № 1643 від 28.12.2019); 033 Філософія (Наказ МОН України № 886 від 02.07.2020).</p> <p><strong>ISSN</strong> 2412-124X (Online), ISSN 2226-3012 (Print)<br /><strong>DOI</strong> журналу <strong>10.28925/2226-3012</strong><br /><strong>Реєстраційне</strong> <strong>свідоцтво:</strong> № 20387-10187 Р від 28.11.2013<br />Видання засновано у <strong>20</strong><strong>1</strong><strong>2</strong> році.<strong><em><br /></em></strong><strong>Видавництво: </strong>НМЦ видавничої діяльності.</p> <div><strong>Країна видавництва:</strong> Україна. </div> uk-UA Шановні колеги! Запрошуємо до публікації у наших наукових журналах! https://osvitologia.kubg.edu.ua/index.php/osvitologia/announcement/view/1 ОСВІТОЛОГІЯ 2021-02-15