Подання

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.

Керівництво для авторів

Для подання статті необхідно надіслати на електронну пошту  ndl.osv@kubg.edu.ua пакет документів,
вказавши у темі, до якого видання подається стаття.

 1. Відредагований текст статті без нумерації сторінок, що відповідає вимогам до оформлення статей (всі необхідні елементи форматування вже вбудовані у шаблон, в який замість тексту, поданого для прикладу, необхідно просто вдрукувати текст рукопису статті – ЗАВАНТАЖИТИ ШАБЛОН*); у назві документа вказується ПІБ автора. 
 2. Авторська угода (сканована копія з власноручним підписом автора).


      Вимоги до оформлення тексту:

 1. Формат сторінки - А4, книжкова.
 2. Шрифт - Times New Roman, кегль 14 pt;
 3. Міжрядковий інтервал: текст статті – 1,5; інше (інформація про автора, анотація, література) – 1,0
 4. Абзацний відступ - 10 мм.
 5. Поля: ліве - 20 мм, праве –10 мм, верхнє – 20 мм, нижнє – 20 мм.
 6. Обсяг - від 7 до 12 сторінок.
 7. Мова статті: українська, польська.

 

      Структурні елементи статті: 

 • УДК       
 • Автор(и)   
 • ORCID iD (персональний код, який можна отримати за відсутності, заповнивши анкету за посиланням: https://orcid.org/register)
 • Інформація про автора (авторів)     
 • Назва статті      
 • Анотація з ключовими словами      
 • © Прізвище та ім'я, рік
 • Власне стаття

- для статей українською мовою подається анотація польською мовою (500-1000 знаків) та англійською мовою (1500-2000 знаків);
- для статей польською мовою подається анотація українською мовою та англійською мовою (1500-2000 знаків).  

Структура статті має відповідати вимогам ДАК України і включати такі елементи:            

Оформлення літератури в тексті:    
          


Використання знаків та символів   

- Вступ (з обов’язковим висвітленням актуальності та аналізом останніх досліджень і публікацій);
- Мета / цілі, завдання статті;
- Підзаголовки статті (1-3);
- Висновки та перспективи подальших досліджень.

 Таблиці та інші нетекстові об’єкти повинні бути пронумеровані, розміщуються в середині 
тексту, 
в центрі – під рисунками (наприклад, Рис. 1, ...); над таблицею (наприклад, Таблиця 1...).

Стиль АПА: посилання на літературу оформлювати у 
круглих дужках, в яких зазначаються прізвище автора, 
рік видання, сторінка, на яку посилаєтесь. 

Наприклад:   (Яковлєва Н. І., 2010, с. 14).

тире

апостроф

лапки

«»

маркери

 •  

нумерація

1.

для нерозривних пробілів між ініціалами

Ctrl + Shift + пробіл

 

 
ЗАВАНТАЖИТИ ВИМОГИ

 Думки авторів не завжди збігаються з точкою зору редакції. За достовірність фактів, цитат, імен, назв та інших відомостей відповідають автори.

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, вказані користувачами на сайті цього журналу, будуть використані виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.