Редакційна команда

Редакційна колегія 
українсько-польського наукового журналу «Освітологія / Oświatologia»

 (склад редакційної колегії затверджено на засіданні
Вченої ради Київського університету імені Бориса Грінченка – протокол № 9 від 29 вересня 2016 року; зі змінами від 23 вересня 2021 року, 21 вересня 2022 року)


Головні редактори:

Світлана СИСОЄВА – доктор педагогічних наук, професор, дійсний член (академік) НАПН України, академік-секретар відділення загальної педагогіки та філософії освіти НАПН України, провідний науковий співробітник науково-дослідної лабораторії освітології Київського університету імені Бориса Грінченка, голова Благодійного фонду імені Антона Макаренка (Україна) (e-mail:   s.sysoieva@kubg.edu.ua)
ORCID iD 0000-0003-2499-732X

Тадеуш ЛЕВОВИЦЬКИЙ –  доктор габілітований гуманістичних наук в галузі педагогіки, професор звичайний, іноземний член НАПН України, почесний голова Комітету педагогічних наук Польської академії наук (Республіка Польща) (e-mail: rektor@ wsp.edu.pl)

 
 

Випусковий редактор:

Оксана БУЛЬВІНСЬКА - кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник Бібліотеки, Київський університет імені Бориса Грінченка (Україна)
(e-mail: o.bulvinska@kubg.edu.ua)
ORCID iD 0000-0002-6764-4340

Google Scholar

ResearchGate

 

Редакційна колегія:

Олена АЛЕКСАНДРОВА – доктор філософських наук, професор, декан історико-філософського факультету Київського університету імені Бориса Грінченка (Україна)  (e-mail:   o.aleksandrova@kubg.edu.ua)
ORCID iD 0000-0003-0030-1367

Олександр ГОРБАНЬ - доктор філософських наук, професор, професор кафедри філософії Історико-філософського факультету Київського університету імені Бориса Грінченка  (Україна) (e-mail:  o.horban@kubg.edu.ua)
ORCID iD 0000-0003-2321-5963

Тетяна ДЕРЕКА - доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри теорії та методики фізичної культури Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренко (Україна) (e-mail:  24tetiana01@ukr.net)
ORCID iD 0000-0003-0998-1821

Тетяна ЛЯХ - кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка (Україна) (e-mail:  t.liakh@kubg.edu.ua)
ORCID iD 0000-0002-8807-0497

Ольга ОЛЕКСЮК - доктор педагогічних наук, професорзавідувач кафедри теорії та методики музичного мистецтва Інституту мистецтвКиївського університету імені Бориса Грінченка (Україна) (e-mail:  o.oleksiuk@kubg.edu.ua)
ORCID iD 0000-0002-7785-1239

Світлана ПАЛАМАР - кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, доцент кафедри педагогіки та психології Педагогічного інституту  Київського університету імені Бориса Грінченка (Україна) (e-mail:  s.palamar@kubg.edu.ua)
ORCID iD 0000-0001-6123-241X


Іноземні члени редакційної колегії:
Барбара ГРАБОВСЬКА - доктор габілітований гуманістичних наук в галузі педагогіки, Сілезький університет в Катовіцах (Республіка Польща) (e-mail:  basiagra@wp.pl)
ORCID iD 0000-0003-2558-0294

Малгожата КАМІНЬСЬКА – кандидат педагогічних наук, доцент, викладач Факультету педагогіки, Вища школа імені Павла Влодковіца у Плоцьку (Республіка Польща) (e-mail:  gosiam0@poczta.onet.pl)
ORCID iD 0000-0003-1768-021Х

Стефан МЄШАЛЬСЬКИЙ – доктор габілітований гуманістичних наук в галузі педагогіки, професор звичайний кафедри дидактики та педевтології Варшавського університету  (Республіка Польща) (e-mail:  s.mieszalski@uw.edu.pl)
ORCID iD 0000-0002-5838-7266

Ева ОГРОДСЬКА-МАЗУР - доктор габілітований, професор, заступник декана з наукової роботи та міжнародного співробітництва Факультету етнології і наук про освіту Сілезького університету в Катовіцах  (Республіка Польща) (e-mail: ewa.ogrodzka-mazur@us.edu.pl)
ORCID iD 0000-0001-9990-6176

Габріела ПЄХАЧЕК-ОГЕРМАН
 – доктор наук, Факультет етнології і наук про освіту, Сілезький університет в Катовіцах (Республіка Польща) (e-mail:   gabriela.piechaczek-ogierman@us.edu.pl)
ORCID iD 0000-0003-4425-7732

Марія ХМЄЛЕВСЬКА – кандидат педагогічних наук, викладач біології в гімназії, декан педагогічного факультету, Вища школа ім. Павла Влодковіца в Плоцьку, (Республіка Польща) (e-mail:  mchmielewska@wlodkowic.pl)
ORCID iD 0000-0001-5622-1441

Анна ШАФРАНСЬКА - доктор габілітований гуманістичних наук в галузі педагогіки, Сілезький університет в Катовіцах (Республіка Польща) (e-mail:  a.szafranska@interia.eu
ORCID iD 0000-0001-9797-2591