Конфлікт інтересів

Всі учасники публікаційного процесу (автори, рецензенти, члени редакційної колегії) повинні інформувати головного редактора про будь-які конфлікти інтересів, пов’язані із сімейними, особистими, фінансовими, політичними або релігійними проблемами, про будь-які конкуруючі інтереси під час виконання своїх функцій у процесі рецензування та публікації статті, а також своєчасно інформувати головного редактора про всі взаємовідносини, які можуть розглядатися як потенційний конфлікт інтересів. Рецензентам і редакційному персоналу журналу слід відмовитися від роботи над рукописом, якщо присутній конфлікт інтересів, що виникає з конкуренції, співробітництва чи інших відносин з будь-ким з авторів, компаній або установ, що мають відношення до статті.