Інформація для читачів

Поява щорічника, спрямованого на розвиток нового наукового напряму інтегрованого дослідження освіти – освітології, зумовлено глобальними соціальними змінами, глибокою трансформацією економіки в інтелектуальну, необхідністю модернізації освіти на нових методологічних і законодавчих засадах. Модернізація освіти в Україні та Польщі – це не просто зміна полюсів її адекватності параметрам суспільно-політичного й культурнонаціонального життя. Це реакція на стратегічні імперативи освіти третього тисячоліття з її орієнтацією на людину, на фундаментальні загальнолюдські цінності, на послідовну демократизацію всього освітянського процесу. Реформи в галузі освіти повинні мати великий масштаб і бути пов’язаними з вирішенням завдань, що далеко виходять за межі суто освітніх проблем.
Сьогодні відбувається становлення нової парадигми розвитку науки та освіти. Так, в природознавстві все частіше застосовується міждисциплінарність, комплексність, системність; у філософії все більшої ваги набувають такі поняття, як синтез, всеєдність, цілісність, системність; у політиці проголошується пріоритет загальнолюдських цінностей перед груповими, посилюється переорієнтація від ворожнечі до співпраці.
Сфера освіти сьогодні стає полем комплексних досліджень, міждисциплінарного підходу й системного аналізу. Міжнародна спільнота об’єднує зусилля у дослідженні освіти як одного із найоптимальніших і найінтенсивніших способів входження людини у світ науки та культури.
Будучи важливою й пріоритетною сферою людської діяльності, освіта зумовлює вироблення оптимальних моделей соціально-економічного, суспільного й духовно-культурного розвитку. Конструювання цих моделей дає змогу не тільки орієнтуватися на внутрішні реалії, а й визначати загальноцивілізаційні тенденції поступу сучасного людства, щоб досягти випереджального руху в розвитку наших держав.
За однією з таких тенденцій, у майбутньому людина житиме не в національному, а в глобальному просторі, який передбачає спілкування країни з країною, а також здатність окремої людини спілкуватися із іншими людьми. Приємно констатувати, що в останні роки співробітництво між освітянами України та Республіки Польщі набуває нового імпульсу.
Спільні наукові дослідження, обмін досвідом та інформацією сприятимуть подальшому піднесенню рівня освіти і виховання громадян України та Республіки Польщі, розвитку взаєморозуміння та творчим здобуткам наших народів.
 
Президент Національної Академії
педагогічних наук України,
доктор філософських наук, професор,
академік НАН та НАПН України
Василь Кремень
 
 
Ми пропонуємо авторам реєструватися на сайті, щоб скористатись службою повідомлень цього журналу. Для реєстрації використайте посилання Зареєструватися у верхньому меню домашньої сторінки сайту журналу. У Вас буде можливість оперативно отримувати поштою сторінки змісту нових опублікованих випусків нашого видання та дозволите редакції відстежувати читацькі пріоритети та інтереси. Будь ласка, ознайомтеся з нашим Положенням про конфіденційність, у якому йдеться про те, що журнал гарантує нерозповсюдження імен та електронних адрес своїх читачів стороннім особам.